Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kurt Inge Nakken

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 093 017 og med ett samlet driftsresultat på 576 356. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Energi AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 1 091 000 575 000
Kin - Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 24 1
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 24 1
Nakken Eiendom AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 1 993 1 355

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Kin - Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kin - Invest AS - 989048198
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Orrevegen 5, 1929 Auli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 256 000
Egenkapital
5 439 000
Gjeld
1 012 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 39 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 0 0
Driftsresultat 1 -16 -28
Resultat før skatt 1 066 615 -142
Ordinært resultat 1 066 615 -142
Årsresultat 1 066 615 -142
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 256 2 458 2 447
Sum omløpsmidler 1 195 2 133 1 981
Sum eiendeler 6 451 4 591 4 428
Sum egenkapital 5 439 4 573 4 408
Sum langsiktig gjeld 992 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 18 20

Nakken Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nakken Eiendom AS - 979391951
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Titanvegen 37, 3942 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 993 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 336 000
Egenkapital
9 251 000
Gjeld
2 415 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 79 80 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 993 2 035 2 022
Driftsresultat 1 355 1 371 1 275
Resultat før skatt 1 010 1 001 916
Ordinært resultat 1 010 1 001 916
Årsresultat 1 010 1 001 916
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 336 10 627 10 917
Sum omløpsmidler 1 330 1 140 1 290
Sum eiendeler 11 666 11 767 12 207
Sum egenkapital 9 251 8 741 7 741
Sum langsiktig gjeld 1 970 2 606 2 765
Sum kortsiktig gjeld 445 420 1 702