Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kurt Inge Nakken

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 113 936 og med ett samlet driftsresultat på 573 929. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Energi AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 1 112 000 573 000
Kin - Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 11 -433
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 11 -433
Nakken Eiendom AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 1 925 1 362

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Kin - Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kin - Invest AS - 989048198
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Orrevegen 5, 1929 Auli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,6 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 458 000
Egenkapital
3 226 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 70 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 24 0
Driftsresultat -433 1 -16
Resultat før skatt 237 1 066 615
Ordinært resultat 237 1 066 615
Årsresultat 237 1 066 615
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 458 5 256 2 458
Sum omløpsmidler 778 1 195 2 133
Sum eiendeler 3 236 6 451 4 591
Sum egenkapital 3 226 5 439 4 573
Sum langsiktig gjeld 0 992 0
Sum kortsiktig gjeld 10 20 18

Nakken Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nakken Eiendom AS - 979391951
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rune Nakken Utsikten 18, 3911 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 925 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 046 000
Egenkapital
9 472 000
Gjeld
2 086 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 81 79 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 925 1 993 2 035
Driftsresultat 1 362 1 355 1 371
Resultat før skatt 1 021 1 010 1 001
Ordinært resultat 1 021 1 010 1 001
Årsresultat 1 021 1 010 1 001
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 046 10 336 10 627
Sum omløpsmidler 1 512 1 330 1 140
Sum eiendeler 11 558 11 666 11 767
Sum egenkapital 9 472 9 251 8 741
Sum langsiktig gjeld 1 685 1 970 2 606
Sum kortsiktig gjeld 401 445 420