Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Einar Risnes

Rapportdato: 2019-08-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 152 og med ett samlet driftsresultat på -2 332. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Wen Energy AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 2 022 -2 213
Falkefjell AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -6
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 -6
Epicasa AS Styrets leder 2005 - Aktiv 130 -113
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 130 -113
Einar Risnes Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Falkefjell AS Styre­medlem 2011 - 2013
Einar Risnes Styrets leder 2000** - 2004
Einar Risnes Adm. direktør 2000** - 2004

Wen Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wen Energy AS - 916720009
Distribusjon av elektrisitet
Gardkroken 5, 6155 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 022 000
Personalkostnader
1 123 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 331 000
Gjeld
2 457 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 0 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 10 14 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 022 5 021 2 395
Driftsresultat -2 213 -1 582 0
Resultat før skatt -2 293 -1 657 -7
Ordinært resultat -2 293 -1 657 -7
Årsresultat -2 293 -1 657 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 126 696 1 202
Sum eiendeler 126 696 1 202
Sum egenkapital -2 331 -1 534 123
Sum langsiktig gjeld 495 396 408
Sum kortsiktig gjeld 1 962 1 834 671

Falkefjell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Falkefjell AS - 996918351
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
H0403 Borgermester Middelthons gate 8, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,2 år
Styre­medlem 2011 2013 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
258 000
Egenkapital
-388 000
Gjeld
655 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -8 -133
Resultat før skatt -6 -8 -133
Ordinært resultat -6 -8 -133
Årsresultat -6 -8 -133
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 258 258 258
Sum omløpsmidler 9 15 23
Sum eiendeler 267 273 281
Sum egenkapital -388 -382 -374
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 655 655 655

Epicasa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Epicasa AS - 987692812
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
H0403 Borgermester Middelthons gate 8, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,6 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
130 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
4 000
Anleggsmidler
1 771 000
Egenkapital
128 000
Gjeld
1 975 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 29 2 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 130 162 132
Driftsresultat -113 -973 -77
Resultat før skatt -38 -873 -83
Ordinært resultat -38 -873 -83
Årsresultat -38 -873 -83
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 771 1 841 1 550
Sum omløpsmidler 333 169 959
Sum eiendeler 2 103 2 009 2 509
Sum egenkapital 128 167 1 040
Sum langsiktig gjeld 241 279 0
Sum kortsiktig gjeld 1 734 1 563 1 469

Einar Risnes

Foretaksinfo
(Aktiv) Einar Risnes - 980443787
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jaktoddveien 19, 4621 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år