Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne Arnfinn Volden

Rapportdato: 2019-10-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 881 og med ett samlet driftsresultat på 512. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Revisjonsselskapet Magne Volden AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 881 512
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 881 512

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Statsautorisert Revisor Olafsen AS Vara­medlem 2011 - 2014

Statsautorisert Revisor Olafsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Statsautorisert Revisor Olafsen AS - 997543327
Revisjon
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 087 000
Personalkostnader
2 833 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
183 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
2 310 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 87 88 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 087 5 124 4 263
Driftsresultat 1 308 1 815 678
Resultat før skatt 1 010 1 382 512
Ordinært resultat 1 010 1 382 512
Årsresultat 1 010 1 382 512
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 183 262 854
Sum omløpsmidler 2 244 2 487 1 383
Sum eiendeler 2 427 2 749 2 237
Sum egenkapital 118 108 676
Sum langsiktig gjeld 59 85 105
Sum kortsiktig gjeld 2 251 2 556 1 456

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsselskapet Magne Volden AS - 972410020
Revisjon
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 881 000
Personalkostnader
1 047 000
Lederlønn
560 000
Anleggsmidler
115 000
Egenkapital
1 003 000
Gjeld
957 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 90 92 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 881 2 295 2 187
Driftsresultat 512 809 451
Resultat før skatt 412 645 330
Ordinært resultat 412 645 330
Årsresultat 412 645 330
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 115 144 180
Sum omløpsmidler 1 844 1 951 1 453
Sum eiendeler 1 959 2 095 1 633
Sum egenkapital 1 003 990 645
Sum langsiktig gjeld 4 8 11
Sum kortsiktig gjeld 953 1 097 978