Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne Arnfinn Volden

Rapportdato: 2020-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 821 og med ett samlet driftsresultat på 686. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Revisjonsselskapet Magne Volden AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 821 686
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 821 686

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Statsautorisert Revisor Olafsen AS Vara­medlem 2011 - 2014

Statsautorisert Revisor Olafsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Statsautorisert Revisor Olafsen AS - 997543327
Revisjon
Pirsenteret Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 483 000
Personalkostnader
2 467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 000
Egenkapital
1 782 000
Gjeld
1 383 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 92 87 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 483 5 087 5 124
Driftsresultat 2 134 1 308 1 815
Resultat før skatt 1 664 1 010 1 382
Ordinært resultat 1 664 1 010 1 382
Årsresultat 1 664 1 010 1 382
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 183 262
Sum omløpsmidler 3 148 2 244 2 487
Sum eiendeler 3 165 2 427 2 749
Sum egenkapital 1 782 118 108
Sum langsiktig gjeld 43 59 85
Sum kortsiktig gjeld 1 340 2 251 2 556

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsselskapet Magne Volden AS - 972410020
Revisjon
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 821 000
Personalkostnader
784 000
Lederlønn
327 000
Anleggsmidler
310 000
Egenkapital
1 064 000
Gjeld
867 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 90 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 821 1 881 2 295
Driftsresultat 686 512 809
Resultat før skatt 541 412 645
Ordinært resultat 541 412 645
Årsresultat 541 412 645
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 310 115 144
Sum omløpsmidler 1 620 1 844 1 951
Sum eiendeler 1 930 1 959 2 095
Sum egenkapital 1 064 1 003 990
Sum langsiktig gjeld 8 4 8
Sum kortsiktig gjeld 859 953 1 097