Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Bergli

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 679 og med ett samlet driftsresultat på 799. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arne Bergli AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 17 679 799

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arne Bergli AS Styrets leder 2000** - 2017
Arne Bergli AS Adm. direktør 2000** - 2017

Arne Bergli AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arne Bergli AS - 977061415
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Sandvikaveien 335, 7882 Nordli
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2000 2017 16,1 år
Adm. direktør 2000 2017 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 679 000
Personalkostnader
3 460 000
Lederlønn
594 000
Anleggsmidler
8 424 000
Egenkapital
19 518 000
Gjeld
2 781 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 12 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 56 67 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 679 16 625 17 345
Driftsresultat 799 1 039 2 341
Resultat før skatt 692 910 1 804
Ordinært resultat 692 910 1 804
Årsresultat 692 910 1 804
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 424 8 716 8 976
Sum omløpsmidler 13 875 13 747 13 554
Sum eiendeler 22 299 22 463 22 530
Sum egenkapital 19 518 19 125 18 515
Sum langsiktig gjeld 6 28 51
Sum kortsiktig gjeld 2 775 3 309 3 964