Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Britt Kathrine Drivenes

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 24 903 696 og med ett samlet driftsresultat på 2 723 951. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 42.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 321 800 4 010
Br Birkeland AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 230 027 40 088
Br Birkeland Farming AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -64
Lerøy Norway Seafoods AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 300 150 -155 637
June Møgster Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -115

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Br Birkeland AS Vara­medlem 2008 - 2018
June Møgster Invest AS Vara­medlem 2016 - 2017
Norway Seafoods Group AS Styre­medlem 2017 - 2017
Maron AS Vara­medlem 2016 - 2018
Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS Vara­medlem 2016 - 2018

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering AS - 921995121
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Stenersgata 2a, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
321 800 000
Personalkostnader
25 480 000
Lederlønn
1 540 000
Anleggsmidler
235 000
Egenkapital
14 830 000
Gjeld
569 064 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 4
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 32
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 321 800
Driftsresultat 4 010
Resultat før skatt 13 830
Ordinært resultat 13 830
Årsresultat 13 830
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 235
Sum omløpsmidler 583 659
Sum eiendeler 583 894
Sum egenkapital 14 830
Sum langsiktig gjeld 3 278
Sum kortsiktig gjeld 565 786

Br Birkeland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland AS - 971644117
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Vara­medlem 2008 2018 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
230 027 000
Personalkostnader
75 887 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 330 000
Egenkapital
386 760 000
Gjeld
327 794 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 77 83 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 230 027 406 793 247 942
Driftsresultat 40 088 143 299 -14 566
Resultat før skatt 27 653 139 361 -22 017
Ordinært resultat 27 653 139 361 -22 017
Årsresultat 27 653 139 361 -22 017
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 246 330 230 256 754 949
Sum omløpsmidler 468 224 609 467 104 707
Sum eiendeler 714 554 839 723 859 656
Sum egenkapital 386 760 399 281 298 642
Sum langsiktig gjeld 228 919 264 793 431 309
Sum kortsiktig gjeld 98 875 175 648 129 705

Br Birkeland Farming AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland Farming AS - 919675594
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 193 000
Egenkapital
3 465 000
Gjeld
44 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 10 37 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -64 -74 -11
Resultat før skatt -41 34 842 30 516
Ordinært resultat -41 34 842 30 516
Årsresultat -41 34 842 30 516
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 193 3 511 2 174
Sum omløpsmidler 1 316 34 869 31 882
Sum eiendeler 3 509 38 380 34 055
Sum egenkapital 3 465 3 506 3 532
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 34 874 30 523

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Norway Seafoods AS - 995548194
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Holmen, 9990 Båtsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
728
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 300 150 000
Personalkostnader
281 069 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
322 656 000
Egenkapital
241 641 000
Gjeld
568 673 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 15 15 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 300 150 1 335 871 1 377 852
Driftsresultat -155 637 -104 231 -96 705
Resultat før skatt -139 975 -85 080 -77 863
Ordinært resultat -139 975 -85 080 -77 863
Årsresultat -139 975 -85 080 -77 863
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 322 656 303 601 165 512
Sum omløpsmidler 487 658 265 811 342 227
Sum eiendeler 810 314 569 412 507 739
Sum egenkapital 241 641 230 443 213 322
Sum langsiktig gjeld 169 853 31 112 21 676
Sum kortsiktig gjeld 398 820 307 857 272 741

June Møgster Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) June Møgster Invest AS - 917895589
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,8 år
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
407 154 000
Egenkapital
447 100 000
Gjeld
33 919 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 34 36 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -115 -49 -18
Resultat før skatt 31 984 31 924 29 617
Ordinært resultat 31 984 31 924 29 617
Årsresultat 31 984 31 924 29 617
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 407 154 30 30
Sum omløpsmidler 73 865 478 893 462 562
Sum eiendeler 481 019 478 923 462 592
Sum egenkapital 447 100 441 517 434 592
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 919 37 407 28 000

Austevoll Vatn og Avløp Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Vatn og Avløp Sa - 985667160
Oppsamling og behandling av avløpsvann
Solesvika 136, 5396 Vestre Vinnesvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 322 000
Personalkostnader
184 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 294 000
Egenkapital
23 786 000
Gjeld
72 044 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 58 48 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 322 23 130 18 222
Driftsresultat 3 708 1 543 -108
Resultat før skatt 868 -622 -1 684
Ordinært resultat 868 -622 -1 684
Årsresultat 868 -622 -1 684
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 90 294 91 761 88 321
Sum omløpsmidler 5 535 8 721 14 038
Sum eiendeler 95 830 100 483 102 359
Sum egenkapital 23 786 22 768 23 284
Sum langsiktig gjeld 67 724 70 992 74 569
Sum kortsiktig gjeld 4 320 6 723 4 507

Lerøy Havfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Havfisk AS - 986392858
Hav- og kystfiske
Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 521 569 000
Personalkostnader
508 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 087 623 000
Egenkapital
860 342 000
Gjeld
1 845 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 70 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 521 569 1 564 752 1 410 893
Driftsresultat 294 386 489 347 459 074
Resultat før skatt 203 026 353 544 324 710
Ordinært resultat 203 026 353 544 324 710
Årsresultat 200 026 349 843 321 646
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 087 623 2 083 824 1 798 996
Sum omløpsmidler 618 123 512 405 734 197
Sum eiendeler 2 705 746 2 596 229 2 533 193
Sum egenkapital 860 342 853 946 1 003 803
Sum langsiktig gjeld 1 300 004 1 336 873 1 168 268
Sum kortsiktig gjeld 545 400 405 410 361 121

June Invest II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) June Invest II AS - 917655707
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
407 139 000
Egenkapital
132 000
Gjeld
436 636 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 24 20 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -12 -12
Resultat før skatt 29 475 32 690 29 690
Ordinært resultat 29 475 32 690 29 690
Årsresultat 29 475 32 690 29 699
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 407 139 407 132 407 129
Sum omløpsmidler 29 629 32 875 29 774
Sum eiendeler 436 768 440 006 436 904
Sum egenkapital 132 157 167
Sum langsiktig gjeld 407 124 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 512 439 849 436 737

Jd Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jd Møgster AS - 914621178
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 079 000
Egenkapital
4 107 000
Gjeld
29 943 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -13 -12
Resultat før skatt 29 578 32 771 29 790
Ordinært resultat 29 578 32 771 29 790
Årsresultat 29 578 32 771 29 790
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 079 4 079 4 079
Sum omløpsmidler 29 971 33 160 30 200
Sum eiendeler 34 050 37 240 34 279
Sum egenkapital 4 107 4 029 3 958
Sum langsiktig gjeld 196 218 208
Sum kortsiktig gjeld 29 747 32 993 30 112

Or Møgster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Or Møgster AS - 914307228
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 408 000
Egenkapital
3 179 000
Gjeld
60 570 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -20 -17
Resultat før skatt 59 618 59 643 60 448
Ordinært resultat 59 618 59 643 60 448
Årsresultat 59 618 59 643 60 448
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 408 2 408 4 707
Sum omløpsmidler 61 341 67 736 66 027
Sum eiendeler 63 749 70 143 70 735
Sum egenkapital 3 179 3 161 9 518
Sum langsiktig gjeld 396 396 414
Sum kortsiktig gjeld 60 174 66 586 60 802

Opilio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opilio AS - 914047757
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 139 000
Personalkostnader
27 491 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 562 000
Egenkapital
21 640 000
Gjeld
14 708 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 13 9 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 62 139 74 059 86 149
Driftsresultat -11 255 -66 136 -53 140
Resultat før skatt -8 960 -58 011 -40 469
Ordinært resultat -8 960 -58 011 -40 469
Årsresultat -8 960 -58 011 -40 469
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 562 24 197 219 984
Sum omløpsmidler 20 786 215 487 59 586
Sum eiendeler 36 349 239 684 279 570
Sum egenkapital 21 640 22 512 37 894
Sum langsiktig gjeld 430 673 83 610
Sum kortsiktig gjeld 14 278 216 499 158 066

Austevoll Laksepakkeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Laksepakkeri AS - 996646734
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,5 år
Vara­medlem 2011 2013 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
198 097 000
Personalkostnader
78 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 025 000
Egenkapital
10 613 000
Gjeld
89 265 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 62 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 198 097 177 006 170 600
Driftsresultat 11 924 6 362 8 627
Resultat før skatt 8 479 3 939 5 728
Ordinært resultat 8 479 3 939 5 728
Årsresultat 8 479 3 939 5 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 56 025 46 224 54 368
Sum omløpsmidler 43 853 50 318 47 347
Sum eiendeler 99 878 96 541 101 715
Sum egenkapital 10 613 13 437 17 569
Sum langsiktig gjeld 26 561 19 098 25 604
Sum kortsiktig gjeld 62 704 64 006 58 542

Auss Shared Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auss Shared Service AS - 998055237
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 052 000
Personalkostnader
7 259 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
2 528 000
Gjeld
2 578 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 12 18
Kontantstrøm fra drift 14 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 79 68 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 052 10 074 10 395
Driftsresultat 1 084 760 2 016
Resultat før skatt 846 583 1 550
Ordinært resultat 846 583 1 550
Årsresultat 846 583 1 550
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 97 144
Sum omløpsmidler 5 064 5 386 6 467
Sum eiendeler 5 106 5 483 6 611
Sum egenkapital 2 528 2 548 3 231
Sum langsiktig gjeld 0 0 186
Sum kortsiktig gjeld 2 578 2 935 3 194

Ole Investering II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole Investering II AS - 997738411
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,2 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 865 000
Egenkapital
63 120 000
Gjeld
5 906 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 14 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -83 -102 -169
Resultat før skatt 24 491 -1 231 1 939
Ordinært resultat 24 491 -1 231 1 939
Årsresultat 24 491 -1 231 1 939
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 865 13 459 13 459
Sum omløpsmidler 58 160 37 886 49 011
Sum eiendeler 69 026 51 345 62 470
Sum egenkapital 63 120 41 629 53 860
Sum langsiktig gjeld 4 578 5 579 7 207
Sum kortsiktig gjeld 1 328 4 136 1 402

Euro-terminal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euro-terminal AS - 977246156
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Strandgata 92, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
86 740 000
Personalkostnader
20 547 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
181 499 000
Egenkapital
94 778 000
Gjeld
115 523 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 82 72 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 86 740 61 821 63 851
Driftsresultat 27 560 10 386 10 430
Resultat før skatt 19 138 6 249 4 702
Ordinært resultat 19 138 6 249 4 702
Årsresultat 19 138 6 249 4 702
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 181 499 177 813 187 457
Sum omløpsmidler 28 811 20 034 23 034
Sum eiendeler 210 311 197 847 210 492
Sum egenkapital 94 778 73 811 74 608
Sum langsiktig gjeld 103 221 111 538 120 407
Sum kortsiktig gjeld 12 302 12 498 15 477

Neptune Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neptune Invest AS - 889016302
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2010 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 000
Egenkapital
21 731 000
Gjeld
36 253 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 18 14 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -96 -113 -102
Resultat før skatt 257 -797 -525
Ordinært resultat 257 -797 -525
Årsresultat 257 -797 -525
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 61 83 58
Sum omløpsmidler 57 922 64 037 64 886
Sum eiendeler 57 983 64 120 64 943
Sum egenkapital 21 731 57 474 64 770
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 253 6 646 173

Marin IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marin IT AS - 994796550
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 874 000
Personalkostnader
49 346 000
Lederlønn
1 411 000
Anleggsmidler
34 046 000
Egenkapital
19 769 000
Gjeld
60 427 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 29 36 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 114 874 107 940 113 506
Driftsresultat -2 918 -1 323 2 858
Resultat før skatt -4 059 -2 205 1 265
Ordinært resultat -4 059 -2 205 1 265
Årsresultat -4 059 -2 205 1 265
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 34 046 35 389 24 259
Sum omløpsmidler 46 150 50 260 48 120
Sum eiendeler 80 196 85 649 72 379
Sum egenkapital 19 769 24 147 26 672
Sum langsiktig gjeld 12 349 16 456 10 613
Sum kortsiktig gjeld 48 078 45 045 35 093

A-fish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-fish AS - 985856222
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styre­medlem 2003 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 353 000
Egenkapital
81 305 000
Gjeld
60 048 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -68 -82 -242
Resultat før skatt -13 931 -2 266 -2 318
Ordinært resultat -13 931 -2 266 -2 318
Årsresultat -13 931 -2 266 -2 318
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 141 353 153 160 154 816
Sum omløpsmidler 0 3 3
Sum eiendeler 141 353 153 162 154 818
Sum egenkapital 81 305 95 236 97 502
Sum langsiktig gjeld 60 023 57 892 57 316
Sum kortsiktig gjeld 25 34 0

Lerkehaug AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerkehaug AS - 989838067
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/britt Kathrine Drivenes, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 110 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 5 45 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -662 2 059 -782
Ordinært resultat -662 2 059 -782
Årsresultat -662 2 059 -782
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 110 7 773 5 715
Sum eiendeler 6 110 7 773 5 715
Sum egenkapital 6 110 6 773 5 714
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 000 1

Austevoll Pacific AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Pacific AS - 986980776
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
529 374 000
Egenkapital
380 346 000
Gjeld
149 029 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 25 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -133 -101 -58
Resultat før skatt 23 512 57 455 -4 649
Ordinært resultat 23 512 57 455 -4 649
Årsresultat 23 512 57 455 -4 649
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 529 374 680 611 613 882
Sum omløpsmidler 0 3 3
Sum eiendeler 529 374 680 613 613 884
Sum egenkapital 380 346 416 186 569 760
Sum langsiktig gjeld 84 618 50 598 43 832
Sum kortsiktig gjeld 64 411 213 829 293

Austevoll Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Eiendom AS - 926308548
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 397 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 416 000
Egenkapital
9 370 000
Gjeld
110 356 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 68 63 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 397 18 876 18 870
Driftsresultat 10 920 6 974 10 399
Resultat før skatt 5 382 1 212 4 288
Ordinært resultat 5 382 1 212 4 288
Årsresultat 5 382 1 212 4 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 119 416 122 586 129 116
Sum omløpsmidler 310 317 866
Sum eiendeler 119 726 122 903 129 982
Sum egenkapital 9 370 9 370 9 779
Sum langsiktig gjeld 16 644 18 120 20 379
Sum kortsiktig gjeld 93 712 95 413 99 824

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS - 947607855
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
391 536 000
Personalkostnader
26 178 000
Lederlønn
1 533 000
Anleggsmidler
303 439 000
Egenkapital
381 231 000
Gjeld
228 616 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 73 78 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 391 536 320 165 407 945
Driftsresultat 49 564 70 329 152 788
Resultat før skatt 37 473 53 870 114 932
Ordinært resultat 37 473 53 870 114 932
Årsresultat 37 473 53 870 114 932
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 303 439 289 301 260 282
Sum omløpsmidler 306 408 316 140 353 501
Sum eiendeler 609 846 605 441 613 783
Sum egenkapital 381 231 343 758 324 756
Sum langsiktig gjeld 188 620 192 354 205 732
Sum kortsiktig gjeld 39 996 69 329 83 295

Talbor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Talbor AS - 938711380
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 077 000
Personalkostnader
22 538 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 943 000
Egenkapital
26 500 000
Gjeld
145 647 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 78 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 077 88 304 62 320
Driftsresultat 23 213 31 380 19 958
Resultat før skatt 15 675 23 024 14 723
Ordinært resultat 15 675 23 024 14 723
Årsresultat 15 675 23 024 14 723
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 74 943 79 890 89 133
Sum omløpsmidler 97 204 116 764 108 693
Sum eiendeler 172 147 196 654 197 826
Sum egenkapital 26 500 15 955 19 603
Sum langsiktig gjeld 123 446 135 169 147 438
Sum kortsiktig gjeld 22 201 45 529 30 786

Br Birkeland Fiskebåtrederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland Fiskebåtrederi AS - 974495848
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 921 000
Personalkostnader
24 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 805 000
Egenkapital
48 766 000
Gjeld
154 558 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 78 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 85 921 85 175 75 519
Driftsresultat 27 445 19 750 20 526
Resultat før skatt 18 917 14 249 15 423
Ordinært resultat 18 917 14 249 15 423
Årsresultat 18 917 14 249 15 423
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 105 805 112 936 124 437
Sum omløpsmidler 97 519 98 950 99 455
Sum eiendeler 203 324 211 887 223 892
Sum egenkapital 48 766 34 979 36 687
Sum langsiktig gjeld 128 863 140 739 153 376
Sum kortsiktig gjeld 25 695 36 169 33 828

Lerøy Seafood Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Seafood Group ASA - 975350940
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 454 147 000
Personalkostnader
2 933 409 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 796 823 000
Egenkapital
17 763 306 000
Gjeld
12 426 126 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 71 82 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 454 147 19 879 978 18 619 588
Driftsresultat 2 400 531 4 323 474 2 000 439
Resultat før skatt 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Ordinært resultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Årsresultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 796 823 15 877 914 14 285 707
Sum omløpsmidler 12 392 608 12 494 818 11 372 405
Sum eiendeler 30 189 432 28 372 732 25 658 112
Sum egenkapital 17 763 306 17 134 290 14 482 122
Sum langsiktig gjeld 8 017 161 7 061 064 7 359 519
Sum kortsiktig gjeld 4 408 965 4 177 378 3 816 471

Gateport Overseas Inc

Foretaksinfo
(Aktiv) Gateport Overseas Inc - 989695746
Uoppgitt
C/o Laco Iv AS Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 848 000
Personalkostnader
5 848 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
757 452 000
Egenkapital
-47 970 000
Gjeld
805 503 000
Driftscore
2009 2008 2007
Totalrentabilitet 2 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 14 14 24
Resultatregnskap
2009 2008 2007
Driftsinntekter 5 848 0 0
Driftsresultat -25 -12 -30
Resultat før skatt -13 057 -17 888 30 674
Ordinært resultat -13 057 -17 888 30 674
Årsresultat -13 056 -17 889 30 675
Balanseregnskap
2009 2008 2007
Sum anleggsmidler 757 452 921 886 432 225
Sum omløpsmidler 81 7 919 76
Sum eiendeler 757 533 929 805 432 301
Sum egenkapital -47 970 -47 102 32 622
Sum langsiktig gjeld 805 498 976 891 399 679
Sum kortsiktig gjeld 5 15 0

Norway Seafoods Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norway Seafoods Group AS - 995203626
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Inkognitogata 8, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Maron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maron AS - 988396567
Hav- og kystfiske
Skipavika 54, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 387 000
Personalkostnader
9 758 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 502 000
Egenkapital
48 237 000
Gjeld
89 347 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 61 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 387 32 481 43 521
Driftsresultat 10 980 4 266 22 561
Resultat før skatt 7 600 2 569 9 243
Ordinært resultat 7 600 2 569 9 243
Årsresultat 7 600 2 569 9 243
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 137 502 146 836 48 431
Sum omløpsmidler 82 3 060 8 014
Sum eiendeler 137 584 149 896 56 445
Sum egenkapital 48 237 40 635 38 066
Sum langsiktig gjeld 86 314 87 049 0
Sum kortsiktig gjeld 3 033 22 211 18 379

Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS - 814776212
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 2,2 år

Welcon Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Welcon Invest AS - 986056009
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,4 år
Vara­medlem 2009 2013 4,6 år

Pelagia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pelagia AS - 989094823
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2013 < 1 år
Styre­medlem 2010 2012 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
957
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 269 265 000
Personalkostnader
422 531 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 769 028 000
Egenkapital
1 772 525 000
Gjeld
2 922 138 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 69 64 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 269 265 4 764 490 4 798 611
Driftsresultat 463 086 272 975 272 502
Resultat før skatt 524 386 394 699 346 352
Ordinært resultat 524 386 394 699 346 352
Årsresultat 524 386 394 699 346 352
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 769 028 2 450 061 2 400 161
Sum omløpsmidler 1 925 635 1 675 406 1 308 094