Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Omli Larsen

Rapportdato: 2021-03-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 174 789 og med ett samlet driftsresultat på 44 031. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 53 av virksomhetene driftsunderskudd, og 24 av virksomhetene driftsoverskudd. 106 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 38 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 142.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agderbyen Felt O AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -38
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 -38
Marvikahjørnet AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Brønningsmyr 1 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Agderbyen 33 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -103
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 -103
Søgne Industriselskap AS Styrets leder 2020 - Aktiv 330 99

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Agderbyen Felt O AS Styre­medlem 2010 - 2021
Agderbyen 33 AS Styre­medlem 2010 - 2020
Stemmane 1296 AS Styrets leder 2019 - 2020
Grandal Tomteutvikling AS Styrets leder 2019 - 2021
Østre Strandgate 1 AS Styrets leder 2018 - 2019

Agderbyen Felt O AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen Felt O AS - 996270505
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,3 år
Styre­medlem 2010 2021 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 142 000
Egenkapital
7 716 000
Gjeld
7 427 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -39 -39
Resultat før skatt -38 -39 -39
Ordinært resultat -38 -39 -39
Årsresultat -38 -39 -39
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 142 15 001 14 334
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 15 142 15 001 14 334
Sum egenkapital 7 716 7 838 7 877
Sum langsiktig gjeld 7 427 7 163 6 456
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Marvikahjørnet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvikahjørnet AS - 924847204
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år

Brønningsmyr 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brønningsmyr 1 AS - 926160001
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Agderbyen 33 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen 33 AS - 996270467
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,3 år
Styre­medlem 2010 2020 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 858 000
Egenkapital
27 033 000
Gjeld
22 825 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -103 -108 -120
Resultat før skatt -103 -108 -120
Ordinært resultat -103 -108 -120
Årsresultat -103 -108 -120
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 49 858 52 257 51 450
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 49 858 52 257 51 450
Sum egenkapital 27 033 29 014 29 122
Sum langsiktig gjeld 22 825 23 231 22 315
Sum kortsiktig gjeld 0 11 13

Søgne Industriselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søgne Industriselskap AS - 929704827
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Rådmannen i Søgne, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
330 000
Personalkostnader
44 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 696 000
Gjeld
1 068 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 330 31 30
Driftsresultat 99 -82 -176
Resultat før skatt 148 -36 -128
Ordinært resultat 148 -36 -128
Årsresultat 148 -36 -128
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 763 5 605 5 641
Sum eiendeler 5 763 5 605 5 641
Sum egenkapital 4 696 4 548 4 584
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 68 57 57

Bruliheia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bruliheia AS - 924847085
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Østre Strandgate 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Strandgate 1 AS - 969057913
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Lister Forvaltning AS Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 545 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 937 000
Egenkapital
2 632 000
Gjeld
8 361 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 73 77 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 545 1 615 1 611
Driftsresultat 898 1 259 1 188
Resultat før skatt 610 1 166 1 193
Ordinært resultat 610 1 166 1 193
Årsresultat 610 1 166 1 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 937 10 095 5 959
Sum omløpsmidler 1 055 140 3 072
Sum eiendeler 10 992 10 235 9 031
Sum egenkapital 2 632 2 056 889
Sum langsiktig gjeld 8 209 8 046 8 022
Sum kortsiktig gjeld 152 133 119

Bop5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bop5 AS - 923617035
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 151 000
Egenkapital
-31 000
Gjeld
7 212 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -21
Resultat før skatt -51
Ordinært resultat -51
Årsresultat -51
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 7 151
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 7 181
Sum egenkapital -31
Sum langsiktig gjeld 7 202
Sum kortsiktig gjeld 10

Bop4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bop4 AS - 923617019
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 578 000
Egenkapital
-37 000
Gjeld
8 645 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -21
Resultat før skatt -57
Ordinært resultat -57
Årsresultat -57
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 8 578
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 8 608
Sum egenkapital -37
Sum langsiktig gjeld 8 635
Sum kortsiktig gjeld 10

Industrigata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrigata 2 AS - 991978119
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 995 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 770 000
Egenkapital
5 604 000
Gjeld
5 306 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 79 79 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 995 2 894 2 868
Driftsresultat 2 648 2 210 2 289
Resultat før skatt 1 988 1 686 1 739
Ordinært resultat 1 988 1 686 1 739
Årsresultat 1 988 1 686 1 739
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 770 5 436 5 583
Sum omløpsmidler 3 140 3 115 1 251
Sum eiendeler 10 909 8 551 6 833
Sum egenkapital 5 604 5 290 5 823
Sum langsiktig gjeld 2 694 480 477
Sum kortsiktig gjeld 2 612 2 780 533

Agderbyen 22 A AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen 22 A AS - 922695393
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,8 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 060 000
Egenkapital
382 000
Gjeld
2 678 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -28
Resultat før skatt -22
Ordinært resultat -22
Årsresultat -22
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 3 060
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 3 060
Sum egenkapital 382
Sum langsiktig gjeld 2 656
Sum kortsiktig gjeld 22

Sørlandsparken Øst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørlandsparken Øst AS - 995927608
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 401 000
Egenkapital
93 473 000
Gjeld
27 514 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 35 20 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 969 -159 -154
Resultat før skatt 13 765 1 295 1 151
Ordinært resultat 13 765 1 295 1 151
Årsresultat 13 765 1 295 1 151
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 401 100 780 89 920
Sum omløpsmidler 23 586 1 828 18 245
Sum eiendeler 120 987 102 608 108 165
Sum egenkapital 93 473 90 649 90 482
Sum langsiktig gjeld 15 845 9 882 9 956
Sum kortsiktig gjeld 11 669 2 077 7 726

Lillesand Næringsarealer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesand Næringsarealer AS - 994090704
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 710 000
Personalkostnader
225 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 705 000
Egenkapital
91 935 000
Gjeld
92 152 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 71 0 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 44 710 8 0
Driftsresultat 21 281 -1 477 -1 882
Resultat før skatt 23 169 -966 -2 317
Ordinært resultat 23 169 -966 -2 317
Årsresultat 23 169 -966 -2 317
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 119 705 76 822 75 853
Sum omløpsmidler 64 381 39 276 34 817
Sum eiendeler 184 086 116 099 110 670
Sum egenkapital 91 935 78 917 79 884
Sum langsiktig gjeld 63 999 23 895 23 075
Sum kortsiktig gjeld 28 153 13 286 7 711

Vesterveien 15 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterveien 15 AS - 915005888
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 432 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 453 000
Egenkapital
1 987 000
Gjeld
8 845 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 2 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 76 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 432 3 336 -7 132
Driftsresultat 412 1 162 -9 028
Resultat før skatt -44 866 -6 817
Ordinært resultat -44 866 -6 817
Årsresultat -44 866 -6 817
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 453 8 741 50 000
Sum omløpsmidler 2 380 1 688 10 109
Sum eiendeler 10 833 10 429 60 109
Sum egenkapital 1 987 2 114 33 466
Sum langsiktig gjeld 8 569 7 940 26 320
Sum kortsiktig gjeld 276 376 323

Marvika Orlogstasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Orlogstasjon AS - 820992032
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 994 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 693 000
Egenkapital
-208 000
Gjeld
86 416 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 40 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 6 994 0
Driftsresultat 4 002 -23
Resultat før skatt -203 -23
Ordinært resultat -203 -23
Årsresultat -203 -23
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 693 0
Sum omløpsmidler 83 515 80 024
Sum eiendeler 86 208 80 024
Sum egenkapital -208 -5
Sum langsiktig gjeld 84 534 80 000
Sum kortsiktig gjeld 1 882 30

Oddernestun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oddernestun AS - 920992080
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 105 000
Gjeld
25 711 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 10 8
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -151 -16
Resultat før skatt -1 404 -719
Ordinært resultat -1 404 -719
Årsresultat -1 404 -719
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 23 606 22 783
Sum eiendeler 23 606 22 783
Sum egenkapital -2 105 -701
Sum langsiktig gjeld 25 705 23 475
Sum kortsiktig gjeld 6 10

Knas Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knas Eiendom AS - 920988911
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 138 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 734 000
Egenkapital
329 000
Gjeld
74 791 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 4 4
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 62 59
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 6 138 3 580
Driftsresultat 3 992 2 421
Resultat før skatt 273 151
Ordinært resultat 273 151
Årsresultat 273 151
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 18 734 19 387
Sum omløpsmidler 56 386 49 861
Sum eiendeler 75 120 69 248
Sum egenkapital 329 57
Sum langsiktig gjeld 72 950 68 514
Sum kortsiktig gjeld 1 841 677

Kongensgate 2 Kristiansand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongensgate 2 Kristiansand AS - 916733194
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
168 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 950 000
Egenkapital
659 000
Gjeld
34 847 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 10 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 168 60 240
Driftsresultat -2 320 -933 -579
Resultat før skatt -3 280 -1 515 -606
Ordinært resultat -3 280 -1 515 -606
Årsresultat -3 280 -1 515 -606
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 950 31 153 16 982
Sum omløpsmidler 5 555 9 369 2 651
Sum eiendeler 35 505 40 521 19 633
Sum egenkapital 659 3 940 5 455
Sum langsiktig gjeld 34 072 35 754 11 538
Sum kortsiktig gjeld 775 828 2 639

Marvika Senter Butikk 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Senter Butikk 4 AS - 920248861
Uoppgitt
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 304 000
Egenkapital
1 757 000
Gjeld
568 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -47 -36
Resultat før skatt -47 -36
Ordinært resultat -47 -36
Årsresultat -47 -36
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 304 2 115
Sum omløpsmidler 21 0
Sum eiendeler 2 325 2 115
Sum egenkapital 1 757 16
Sum langsiktig gjeld 29 1 966
Sum kortsiktig gjeld 539 133

Marvika Senter Butikk 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Senter Butikk 3 AS - 820248872
Uoppgitt
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 948 000
Egenkapital
1 414 000
Gjeld
537 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -50 -28
Resultat før skatt -50 -28
Ordinært resultat -50 -28
Årsresultat -50 -28
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 948 1 749
Sum omløpsmidler 3 0
Sum eiendeler 1 951 1 749
Sum egenkapital 1 414 15
Sum langsiktig gjeld 90 1 624
Sum kortsiktig gjeld 447 111

Marvika Senter Butikk 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Senter Butikk 2 AS - 820248902
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 213 000
Egenkapital
1 542 000
Gjeld
703 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -51 -31
Resultat før skatt -51 -31
Ordinært resultat -51 -31
Årsresultat -51 -31
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 213 2 016
Sum omløpsmidler 32 0
Sum eiendeler 2 244 2 016
Sum egenkapital 1 542 15
Sum langsiktig gjeld 220 1 880
Sum kortsiktig gjeld 483 121

Marvika Senter Butikk 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Senter Butikk 1 AS - 920248918
Uoppgitt
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 089 000
Egenkapital
1 548 000
Gjeld
545 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -52 -31
Resultat før skatt -52 -31
Ordinært resultat -52 -31
Årsresultat -52 -31
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 089 1 896
Sum omløpsmidler 3 0
Sum eiendeler 2 092 1 896
Sum egenkapital 1 548 16
Sum langsiktig gjeld 62 1 759
Sum kortsiktig gjeld 483 121

Marvika Senter Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Senter Bolig AS - 920249051
Uoppgitt
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
64 505 000
Gjeld
61 581 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -274 -521
Resultat før skatt -275 -524
Ordinært resultat -275 -524
Årsresultat -275 -524
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 126 086 75 181
Sum eiendeler 126 086 75 181
Sum egenkapital 64 505 1 919
Sum langsiktig gjeld 0 70 902
Sum kortsiktig gjeld 61 581 2 359

Borgeheia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeheia AS - 991826602
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgeveien 2, 4658 Tveit
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,9 år
Vara­medlem 2009 2014 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 000
Egenkapital
-60 000
Gjeld
2 754 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -26 -30
Resultat før skatt -12 -22 -24
Ordinært resultat -12 -22 -24
Årsresultat -12 -22 -24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 49 46 42
Sum omløpsmidler 2 645 2 660 2 539
Sum eiendeler 2 694 2 705 2 581
Sum egenkapital -60 -48 -26
Sum langsiktig gjeld 2 749 2 749 2 601
Sum kortsiktig gjeld 5 5 6

Industrigata 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrigata 10 AS - 982136164
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,9 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
263 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 929 000
Egenkapital
2 791 000
Gjeld
2 770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 10 8 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 263 239 235
Driftsresultat -276 -161 -251
Resultat før skatt -317 -121 -186
Ordinært resultat -317 -121 -186
Årsresultat -317 -121 -186
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 929 3 245 3 347
Sum omløpsmidler 632 547 386
Sum eiendeler 5 561 3 791 3 733
Sum egenkapital 2 791 3 333 3 454
Sum langsiktig gjeld 2 691 12 49
Sum kortsiktig gjeld 79 446 230

Marvika Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marvika Utvikling AS - 993329924
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,6 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,1 år
Styre­medlem 2009 2016 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 717 000
Egenkapital
-571 000
Gjeld
10 426 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -9 -59
Resultat før skatt -18 -9 -161
Ordinært resultat -18 -9 -161
Årsresultat -18 -9 -161
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 717 9 717 9 716
Sum omløpsmidler 138 147 150
Sum eiendeler 9 856 9 864 9 866
Sum egenkapital -571 -552 -544
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 426 10 416 10 410

Kvartal 49 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvartal 49 Holding AS - 816733332
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,9 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 157 000
Egenkapital
15 829 000
Gjeld
28 737 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 8 4 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 877 0
Driftsresultat -205 -1 020 -2 519
Resultat før skatt -873 -1 203 -2 526
Ordinært resultat -873 -1 203 -2 526
Årsresultat -873 -1 203 -2 526
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 44 157 44 774 21 739
Sum omløpsmidler 409 275 59
Sum eiendeler 44 566 45 049 21 798
Sum egenkapital 15 829 16 702 18 035
Sum langsiktig gjeld 28 450 28 059 3 273
Sum kortsiktig gjeld 287 288 490

Vestre Strandgate 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Strandgate 4 AS - 996012727
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,9 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 032 000
Gjeld
147 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 18 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -57 18 -45
Resultat før skatt -62 16 -47
Ordinært resultat -62 16 -47
Årsresultat -62 16 -47
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 179 7 178 7 194
Sum eiendeler 7 179 7 178 7 194
Sum egenkapital 7 032 7 095 7 079
Sum langsiktig gjeld 146 84 52
Sum kortsiktig gjeld 1 0 63

Kongensgate 2 A og B AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongensgate 2 A og B AS - 916733232
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Kristiansand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 646 000
Gjeld
1 289 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter