Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Helge Singelstad

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 99 829 888 og med ett samlet driftsresultat på 5 179 204. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 17 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 74.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Initiativ Vest - En Tankesmie for Vestlandet Styre­medlem 2019 - Aktiv 400 127
Lerøy Norway Seafoods AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 300 150 -155 637
Lerøy Havfisk AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 521 569 294 386
Seistar Holding AS Styrets leder 2015 - Aktiv 262 733 115 780
Seigrunn AS Styrets leder 2015 - Aktiv 118 392 78 174

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norway Seafoods Group AS Styrets leder 2016 - 2017
DOF ASA Styrets leder 2012 - 2014
DOF ASA Styre­medlem 2008 - 2012
Pelagia Holding AS Styre­medlem 2013 - 2014
Talbor AS Styre­medlem 2011 - 2012
Talbor AS Styrets leder 2010 - 2011
Br Birkeland Fiskebåtrederi AS Styre­medlem 2011 - 2012
Br Birkeland Fiskebåtrederi AS Styrets leder 2010 - 2011

Initiativ Vest - En Tankesmie for Vestlandet

Foretaksinfo
(Aktiv) Initiativ Vest - En Tankesmie for Vestlandet - 923132104
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Spaces Vaskerelven Vaskerelven 39, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
230 000
Gjeld
193 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 83
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 400
Driftsresultat 127
Resultat før skatt 130
Ordinært resultat 130
Årsresultat 130
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 422
Sum eiendeler 422
Sum egenkapital 230
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 193

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Norway Seafoods AS - 995548194
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Holmen, 9990 Båtsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
728
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 300 150 000
Personalkostnader
281 069 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
322 656 000
Egenkapital
241 641 000
Gjeld
568 673 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 15 15 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 300 150 1 335 871 1 377 852
Driftsresultat -155 637 -104 231 -96 705
Resultat før skatt -139 975 -85 080 -77 863
Ordinært resultat -139 975 -85 080 -77 863
Årsresultat -139 975 -85 080 -77 863
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 322 656 303 601 165 512
Sum omløpsmidler 487 658 265 811 342 227
Sum eiendeler 810 314 569 412 507 739
Sum egenkapital 241 641 230 443 213 322
Sum langsiktig gjeld 169 853 31 112 21 676
Sum kortsiktig gjeld 398 820 307 857 272 741

Lerøy Havfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Havfisk AS - 986392858
Hav- og kystfiske
Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 521 569 000
Personalkostnader
508 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 087 623 000
Egenkapital
860 342 000
Gjeld
1 845 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 70 81 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 521 569 1 564 752 1 410 893
Driftsresultat 294 386 489 347 459 074
Resultat før skatt 203 026 353 544 324 710
Ordinært resultat 203 026 353 544 324 710
Årsresultat 200 026 349 843 321 646
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 087 623 2 083 824 1 798 996
Sum omløpsmidler 618 123 512 405 734 197
Sum eiendeler 2 705 746 2 596 229 2 533 193
Sum egenkapital 860 342 853 946 1 003 803
Sum langsiktig gjeld 1 300 004 1 336 873 1 168 268
Sum kortsiktig gjeld 545 400 405 410 361 121

Seistar Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seistar Holding AS - 981409450
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
262 733 000
Personalkostnader
35 415 000
Lederlønn
1 630 000
Anleggsmidler
515 609 000
Egenkapital
272 279 000
Gjeld
415 260 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 87 80 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 262 733 169 858 142 692
Driftsresultat 115 780 41 547 31 828
Resultat før skatt 107 584 32 877 23 007
Ordinært resultat 107 584 32 877 23 007
Årsresultat 107 584 32 877 23 007
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 515 609 385 520 383 574
Sum omløpsmidler 171 931 91 644 82 156
Sum eiendeler 687 539 477 164 465 730
Sum egenkapital 272 279 170 695 149 818
Sum langsiktig gjeld 379 952 271 575 294 548
Sum kortsiktig gjeld 35 308 34 894 21 364

Seigrunn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seigrunn AS - 994203967
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 392 000
Personalkostnader
4 153 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
213 917 000
Egenkapital
96 909 000
Gjeld
238 806 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 88 78 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 118 392 38 794 27 876
Driftsresultat 78 174 8 763 1 355
Resultat før skatt 76 079 7 291 857
Ordinært resultat 76 079 7 291 857
Årsresultat 76 079 7 291 857
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 213 917 62 035 25 891
Sum omløpsmidler 121 799 22 905 36 113
Sum eiendeler 335 716 84 940 62 005
Sum egenkapital 96 909 25 602 23 587
Sum langsiktig gjeld 214 160 49 396 13 796
Sum kortsiktig gjeld 24 646 9 941 24 622

Mowi Star AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mowi Star AS - 985829217
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
108 883 000
Personalkostnader
14 388 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
299 379 000
Egenkapital
76 538 000
Gjeld
273 406 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 80 78 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 108 883 110 712 90 470
Driftsresultat 33 430 35 504 27 272
Resultat før skatt 25 974 26 604 18 044
Ordinært resultat 25 974 26 604 18 044
Årsresultat 25 974 26 604 18 044
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 299 379 302 090 313 956
Sum omløpsmidler 50 565 59 366 33 460
Sum eiendeler 349 944 361 455 347 416
Sum egenkapital 76 538 56 565 35 961
Sum langsiktig gjeld 256 641 286 391 298 300
Sum kortsiktig gjeld 16 765 18 500 13 155

Seivåg Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seivåg Shipping AS - 965002901
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 458 000
Personalkostnader
8 663 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 543 000
Egenkapital
37 563 000
Gjeld
17 454 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 82 32 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 35 458 20 352 24 346
Driftsresultat 7 054 -749 4 476
Resultat før skatt 7 262 -507 4 601
Ordinært resultat 7 262 -507 4 601
Årsresultat 7 262 -507 4 601
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 543 42 879 17 812
Sum omløpsmidler 14 474 11 523 28 171
Sum eiendeler 55 017 54 402 45 983
Sum egenkapital 37 563 35 073 40 855
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 048 0
Sum kortsiktig gjeld 7 454 9 281 5 128

DOF ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) DOF ASA - 935349230
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 Aktiv 6,8 år
Styrets leder 2012 2014 2 år
Styre­medlem 2008 2012 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 276 000 000
Personalkostnader
2 870 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 273 000 000
Egenkapital
3 451 000 000
Gjeld
20 013 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 5 6 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 276 000 6 051 000 6 665 000
Driftsresultat -387 000 -125 000 -358 000
Resultat før skatt -2 881 000 -1 503 000 -1 355 000
Ordinært resultat -2 881 000 -1 503 000 -1 355 000
Årsresultat -2 479 000 -1 268 000 -1 243 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 273 000 22 815 000 23 855 000
Sum omløpsmidler 3 191 000 3 650 000 4 220 000
Sum eiendeler 23 464 000 26 465 000 28 075 000
Sum egenkapital 3 451 000 5 778 000 7 342 000
Sum langsiktig gjeld 4 396 000 15 578 000 17 085 000
Sum kortsiktig gjeld 15 617 000 5 109 000 3 648 000

Pelagia Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pelagia Holding AS - 912040305
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,1 år
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 986 391 000
Personalkostnader
583 523 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 292 026 000
Egenkapital
2 650 019 000
Gjeld
3 974 833 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 63 58 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 986 391 6 443 249 6 122 110
Driftsresultat 650 014 442 868 481 290
Resultat før skatt 546 550 369 217 369 845
Ordinært resultat 546 550 369 217 369 845
Årsresultat 546 910 369 875 369 845
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 292 026 3 011 837 3 094 665
Sum omløpsmidler 3 332 826 2 497 032 2 066 021
Sum eiendeler 6 624 852 5 508 869 5 160 685
Sum egenkapital 2 650 019 2 327 540 2 254 501
Sum langsiktig gjeld 870 879 1 466 209 1 589 650
Sum kortsiktig gjeld 3 103 954 1 715 120 1 316 533

Austevoll Laksepakkeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Laksepakkeri AS - 996646734
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
198 097 000
Personalkostnader
78 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 025 000
Egenkapital
10 613 000
Gjeld
89 265 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 62 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 198 097 177 006 170 600
Driftsresultat 11 924 6 362 8 627
Resultat før skatt 8 479 3 939 5 728
Ordinært resultat 8 479 3 939 5 728
Årsresultat 8 479 3 939 5 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 56 025 46 224 54 368
Sum omløpsmidler 43 853 50 318 47 347
Sum eiendeler 99 878 96 541 101 715
Sum egenkapital 10 613 13 437 17 569
Sum langsiktig gjeld 26 561 19 098 25 604
Sum kortsiktig gjeld 62 704 64 006 58 542

Auss Laks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auss Laks AS - 998055016
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 886 000
Personalkostnader
4 388 000
Lederlønn
1 226 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 460 000
Gjeld
1 012 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 62 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 886 4 836 2 377
Driftsresultat 232 299 109
Resultat før skatt 181 230 86
Ordinært resultat 181 230 86
Årsresultat 181 230 86
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 473 2 544 2 315
Sum eiendeler 2 473 2 544 2 315
Sum egenkapital 1 460 1 461 1 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 012 1 083 849

Auss Shared Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auss Shared Service AS - 998055237
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 052 000
Personalkostnader
7 259 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
2 528 000
Gjeld
2 578 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 12 18
Kontantstrøm fra drift 14 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 79 68 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 052 10 074 10 395
Driftsresultat 1 084 760 2 016
Resultat før skatt 846 583 1 550
Ordinært resultat 846 583 1 550
Årsresultat 846 583 1 550
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 97 144
Sum omløpsmidler 5 064 5 386 6 467
Sum eiendeler 5 106 5 483 6 611
Sum egenkapital 2 528 2 548 3 231
Sum langsiktig gjeld 0 0 186
Sum kortsiktig gjeld 2 578 2 935 3 194

Sjøtroll Havbruk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøtroll Havbruk AS - 929363833
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Skipavika 54, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
309
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 516 958 000
Personalkostnader
204 880 000
Lederlønn
902 000
Anleggsmidler
926 793 000
Egenkapital
1 286 115 000
Gjeld
813 096 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 66 74 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 516 958 1 507 355 1 659 128
Driftsresultat 165 270 239 649 304 030
Resultat før skatt 120 997 185 312 232 698
Ordinært resultat 120 997 185 312 232 698
Årsresultat 120 997 185 312 232 698
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 926 793 801 839 838 708
Sum omløpsmidler 1 172 417 1 237 284 1 179 659
Sum eiendeler 2 099 210 2 039 123 2 018 367
Sum egenkapital 1 286 115 1 213 116 1 177 804
Sum langsiktig gjeld 466 633 477 797 524 558
Sum kortsiktig gjeld 346 463 348 210 316 005

Møgster Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møgster Management AS - 985276315
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 206 000
Personalkostnader
17 939 000
Lederlønn
760 000
Anleggsmidler
2 982 000
Egenkapital
4 931 000
Gjeld
8 264 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 12 4 8
Kontantstrøm fra drift 7 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 59 41 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 206 21 977 19 174
Driftsresultat 1 328 526 665
Resultat før skatt 1 042 419 499
Ordinært resultat 1 042 419 499
Årsresultat 1 042 419 499
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 982 2 344 1 674
Sum omløpsmidler 10 212 8 806 5 368
Sum eiendeler 13 194 11 150 7 042
Sum egenkapital 4 931 3 889 3 470
Sum langsiktig gjeld 639 473 365
Sum kortsiktig gjeld 7 625 6 788 3 207

Austevoll Seafood ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Seafood ASA - 929975200
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,7 år
Nestleder styre 2008 2010 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 342 000 000
Personalkostnader
3 449 000 000
Lederlønn
3 543 000
Anleggsmidler
24 972 000 000
Egenkapital
23 331 000 000
Gjeld
16 500 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 73 83 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 342 000 22 837 000 20 799 000
Driftsresultat 2 617 000 5 077 000 1 995 000
Resultat før skatt 2 197 000 4 231 000 1 831 000
Ordinært resultat 2 197 000 4 231 000 1 831 000
Årsresultat 2 197 000 4 231 000 1 831 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 972 000 22 736 000 21 566 000
Sum omløpsmidler 14 859 000 15 219 000 13 743 000
Sum eiendeler 39 831 000 37 955 000 35 309 000
Sum egenkapital 23 331 000 22 454 000 19 172 000
Sum langsiktig gjeld 11 122 000 10 491 000 10 903 000
Sum kortsiktig gjeld 5 378 000 5 010 000 5 234 000

Møgster Havfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møgster Havfiske AS - 990087830
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
197 250 000
Egenkapital
159 091 000
Gjeld
42 982 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 19 28 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -76 -70
Resultat før skatt 5 826 6 113 6 636
Ordinært resultat 5 826 6 113 6 636
Årsresultat 5 826 6 113 6 636
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 197 250 0 0
Sum omløpsmidler 4 822 224 916 254 859
Sum eiendeler 202 072 224 916 254 859
Sum egenkapital 159 091 173 817 191 044
Sum langsiktig gjeld 16 614 20 767 27 139
Sum kortsiktig gjeld 26 368 30 333 36 677

Austevoll Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austevoll Eiendom AS - 926308548
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,8 år
Styre­medlem 2008 2010 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 397 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 416 000
Egenkapital
9 370 000
Gjeld
110 356 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 68 63 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 397 18 876 18 870
Driftsresultat 10 920 6 974 10 399
Resultat før skatt 5 382 1 212 4 288
Ordinært resultat 5 382 1 212 4 288
Årsresultat 5 382 1 212 4 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 119 416 122 586 129 116
Sum omløpsmidler 310 317 866
Sum eiendeler 119 726 122 903 129 982
Sum egenkapital 9 370 9 370 9 779
Sum langsiktig gjeld 16 644 18 120 20 379
Sum kortsiktig gjeld 93 712 95 413 99 824

Mogstein AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mogstein AS - 979709730
Utenriks sjøfart med gods
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,8 år
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
217 343 000
Egenkapital
214 074 000
Gjeld
3 295 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 26 45 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -56 -49
Resultat før skatt 12 614 73 132 -52
Ordinært resultat 12 614 73 132 -52
Årsresultat 12 614 73 132 -52
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 217 343 133 033 133 033
Sum omløpsmidler 27 73 579 122
Sum eiendeler 217 369 206 612 133 155
Sum egenkapital 214 074 204 030 132 876
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 295 2 582 279

Fitjar Mekaniske Verksted AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fitjar Mekaniske Verksted AS - 911662000
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Havnavegen 22, 5419 Fitjar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
143
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 012 858 000
Personalkostnader
146 245 000
Lederlønn
1 620 000
Anleggsmidler
113 765 000
Egenkapital
94 238 000
Gjeld
758 756 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 8 0 12
Kontantstrøm fra drift 5 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 34 6 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 012 858 638 661 472 820
Driftsresultat 36 909 -12 238 30 106
Resultat før skatt 20 776 -12 957 22 741
Ordinært resultat 20 776 -12 957 22 741
Årsresultat 20 776 -12 957 22 741
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 113 765 120 918 86 755
Sum omløpsmidler 739 228 653 569 269 497
Sum eiendeler 852 993 774 487 356 253
Sum egenkapital 94 238 73 462 86 418
Sum langsiktig gjeld 18 964 19 906 17 685
Sum kortsiktig gjeld 739 792 681 119 252 150

Møgster Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møgster Offshore AS - 979465114
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,9 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
364 600 000
Egenkapital
128 409 000
Gjeld
252 444 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 8 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -178 -141 -217
Resultat før skatt -1 577 706 1 242 -29 935
Ordinært resultat -1 577 706 1 242 -29 935
Årsresultat -1 577 706 1 242 -29 935
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 364 600 1 949 248 1 860 737
Sum omløpsmidler 16 252 22 545 14 341
Sum eiendeler 380 852 1 971 793 1 875 078
Sum egenkapital 128 409 1 706 115 1 704 872
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252 444 265 678 170 206

DOF Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DOF Subsea AS - 988263419
Geologiske undersøkelser
Thormøhlens gate 53c, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 190 000 000
Personalkostnader
1 415 000 000
Lederlønn
5 300 000
Anleggsmidler
13 091 000 000
Egenkapital
4 697 000 000
Gjeld
10 455 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 6 20 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 190 000 4 146 000 4 147 000
Driftsresultat -161 000 172 000 134 000
Resultat før skatt -1 130 000 -668 000 -274 000
Ordinært resultat -1 130 000 -668 000 -274 000
Årsresultat -1 118 000 -668 000 -274 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 091 000 14 414 000 14 534 000
Sum omløpsmidler 2 061 000 2 062 000 2 204 000
Sum eiendeler 15 152 000 16 476 000 16 738 000
Sum egenkapital 4 697 000 5 735 000 6 348 000
Sum langsiktig gjeld 586 000 7 792 000 8 480 000
Sum kortsiktig gjeld 9 869 000 2 949 000 1 910 000

Lerøy Seafood Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Seafood Group ASA - 975350940
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,3 år
Adm. direktør 2008 2009 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 454 147 000
Personalkostnader
2 933 409 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 796 823 000
Egenkapital
17 763 306 000
Gjeld
12 426 126 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 71 82 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 454 147 19 879 978 18 619 588
Driftsresultat 2 400 531 4 323 474 2 000 439
Resultat før skatt 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Ordinært resultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Årsresultat 1 869 738 3 597 958 1 749 483
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 796 823 15 877 914 14 285 707
Sum omløpsmidler 12 392 608 12 494 818 11 372 405
Sum eiendeler 30 189 432 28 372 732 25 658 112
Sum egenkapital 17 763 306 17 134 290 14 482 122
Sum langsiktig gjeld 8 017 161 7 061 064 7 359 519
Sum kortsiktig gjeld 4 408 965 4 177 378 3 816 471

A-fish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-fish AS - 985856222
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 353 000
Egenkapital
81 305 000
Gjeld
60 048 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -68 -82 -242
Resultat før skatt -13 931 -2 266 -2 318
Ordinært resultat -13 931 -2 266 -2 318
Årsresultat -13 931 -2 266 -2 318
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 141 353 153 160 154 816
Sum omløpsmidler 0 3 3
Sum eiendeler 141 353 153 162 154 818
Sum egenkapital 81 305 95 236 97 502
Sum langsiktig gjeld 60 023 57 892 57 316
Sum kortsiktig gjeld 25 34 0

Laco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laco AS - 937305354
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 646 000 000
Personalkostnader
6 499 000 000
Lederlønn
14 575 000
Anleggsmidler
42 611 000 000
Egenkapital
23 571 000 000
Gjeld
38 051 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 0 8 6
Likviditetsgrad II 0 4 6
Totalt 24 69 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 646 000 29 537 000 27 948 000
Driftsresultat -823 000 4 648 000 1 660 000
Resultat før skatt -3 711 000 2 730 000 503 000
Ordinært resultat -3 711 000 2 730 000 503 000
Årsresultat -2 605 000 846 000 87 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 611 000 45 923 000 45 677 000
Sum omløpsmidler 19 011 000 19 709 000 18 428 000
Sum eiendeler 61 622 000 65 632 000 64 105 000
Sum egenkapital 23 571 000 27 795 000 25 875 000
Sum langsiktig gjeld 15 685 000 26 791 000 28 840 000
Sum kortsiktig gjeld 22 366 000 11 046 000 9 390 000

Norskott Havbruk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norskott Havbruk AS - 983622631
Spesielle holdingselskaper
Thormøhlens gate 51b, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 2008 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 799 311 000
Personalkostnader
208 196 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 487 405 000
Egenkapital
1 095 366 000
Gjeld
1 317 321 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 70 82 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 799 311 2 065 150 2 144 236
Driftsresultat 282 004 650 053 662 883
Resultat før skatt 213 688 518 529 531 148
Ordinært resultat 213 688 518 529 531 148
Årsresultat 213 688 518 529 531 148
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 487 405 1 227 643 896 362
Sum omløpsmidler 925 282 948 396 1 020 695
Sum eiendeler 2 412 687 2 176 039 1 917 057
Sum egenkapital 1 095 366 1 172 445 1 152 596
Sum langsiktig gjeld 831 000 250 551 256 162
Sum kortsiktig gjeld 486 321 753 043 508 297

Norway Seafoods Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norway Seafoods Group AS - 995203626
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Inkognitogata 8, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Talbor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Talbor AS - 938711380
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Styrets leder 2010 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 077 000
Personalkostnader
22 538 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 943 000
Egenkapital
26 500 000
Gjeld
145 647 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 78 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 077 88 304 62 320
Driftsresultat 23 213 31 380 19 958
Resultat før skatt 15 675 23 024 14 723
Ordinært resultat 15 675 23 024 14 723
Årsresultat 15 675 23 024 14 723
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 74 943 79 890 89 133
Sum omløpsmidler 97 204 116 764 108 693
Sum eiendeler 172 147 196 654 197 826
Sum egenkapital 26 500 15 955 19 603
Sum langsiktig gjeld 123 446 135 169 147 438
Sum kortsiktig gjeld 22 201 45 529 30 786

Br Birkeland Fiskebåtrederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland Fiskebåtrederi AS - 974495848
Hav- og kystfiske
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Styrets leder 2010 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 921 000
Personalkostnader
24 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 805 000
Egenkapital
48 766 000
Gjeld
154 558 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 78 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 85 921 85 175 75 519
Driftsresultat 27 445 19 750 20 526
Resultat før skatt 18 917 14 249 15 423
Ordinært resultat 18 917 14 249 15 423
Årsresultat 18 917 14 249 15 423
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 105 805 112 936 124 437
Sum omløpsmidler 97 519 98 950 99 455
Sum eiendeler 203 324 211 887 223 892
Sum egenkapital 48 766 34 979 36 687
Sum langsiktig gjeld 128 863 140 739 153 376
Sum kortsiktig gjeld 25 695 36 169 33 828

Bjånesøy Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjånesøy Eiendom AS - 991488030
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Styrets leder 2010 2011 1,5 år

Br Birkeland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br Birkeland AS - 971644117
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Alfabygget, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Styrets leder 2010 2011 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
230 027 000
Personalkostnader
75 887 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 330 000
Egenkapital
386 760 000
Gjeld
327 794 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 77 83 35