Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christer Rødland Vikebø

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 168 759 og med ett samlet driftsresultat på 11 272. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Subco AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Acquire Holdco AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Eduplaytion AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 95 -586
Yg Technologies AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 254 -327
Kaibosh Norge AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 4 394 -2 478

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aquire Eiendom AS Styrets leder 2013 - 2014
Bergen Eiendomsdrift AS Styre­medlem 2008 - 2011
Bach & Partnere AS Styre­medlem 2008 - 2017
Bergen Utleie AS Styre­medlem 2008 - 2012
Kovadis Holding AS Styre­medlem 2008 - 2013
Notar Nybygg Bryggen AS Styre­medlem 2006 - 2009
Notar Nybygg Bryggen AS Styre­medlem 2006 - 2009

Subco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Subco AS - 825379592
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Acquire Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Acquire Holdco AS - 925379565
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Eduplaytion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eduplaytion AS - 921181647
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Løken 24, 6817 Naustdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 000
Personalkostnader
348 000
Lederlønn
263 000
Anleggsmidler
1 150 000
Egenkapital
5 184 000
Gjeld
129 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 12 12
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 95 54
Driftsresultat -586 -19
Resultat før skatt -593 -19
Ordinært resultat -593 -19
Årsresultat -593 -19
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 150 92
Sum omløpsmidler 4 163 122
Sum eiendeler 5 313 214
Sum egenkapital 5 184 11
Sum langsiktig gjeld 0 200
Sum kortsiktig gjeld 129 3

Yg Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Yg Technologies AS - 917997748
Utgivelse av annen programvare
Straumsåsen 320, 5151 Straumsgrend
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
254 000
Personalkostnader
73 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 646 000
Egenkapital
5 336 000
Gjeld
3 037 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 51 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 254 113 38
Driftsresultat -327 15 -17
Resultat før skatt -325 8 -17
Ordinært resultat -325 8 -17
Årsresultat -325 8 -17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 646 388 0
Sum omløpsmidler 4 727 2 179 50
Sum eiendeler 8 373 2 567 50
Sum egenkapital 5 336 1 047 41
Sum langsiktig gjeld 1 750 1 500 0
Sum kortsiktig gjeld 1 287 20 9

Kaibosh Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaibosh Norge AS - 921864906
Engroshandel med optiske artikler
Nikolaikirkeallmenningen 1f, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 394 000
Personalkostnader
1 654 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 030 000
Egenkapital
128 000
Gjeld
2 648 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 11
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 4 394
Driftsresultat -2 478
Resultat før skatt -1 972
Ordinært resultat -1 972
Årsresultat -1 972
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 030
Sum omløpsmidler 1 746
Sum eiendeler 2 777
Sum egenkapital 128
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 648

Vestoppgjør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestoppgjør AS - 920376355
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Nesttunvegen 104, 5221 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 254 000
Personalkostnader
2 827 000
Lederlønn
733 000
Anleggsmidler
191 000
Egenkapital
804 000
Gjeld
1 037 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 6
Totalt 96 16
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 4 254 1 495
Driftsresultat 685 -532
Resultat før skatt 650 -532
Ordinært resultat 650 -532
Årsresultat 650 -532
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 191 143
Sum omløpsmidler 1 649 638
Sum eiendeler 1 841 781
Sum egenkapital 804 268
Sum langsiktig gjeld 1 0
Sum kortsiktig gjeld 1 036 513

Imotiv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imotiv AS - 918303367
Fotografvirksomhet
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000 000
Personalkostnader
4 104 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
708 000
Egenkapital
993 000
Gjeld
1 648 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 4 4 20
Kontantstrøm fra drift 7 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 50 56 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 000 5 110 4 200
Driftsresultat 184 144 932
Resultat før skatt 135 115 714
Ordinært resultat 135 115 714
Årsresultat 135 115 714
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 708 382 311
Sum omløpsmidler 1 933 1 403 1 417
Sum eiendeler 2 641 1 785 1 728
Sum egenkapital 993 859 744
Sum langsiktig gjeld 0 7 10
Sum kortsiktig gjeld 1 648 919 974

Vest Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vest Eiendomsmegling AS - 918053603
Eiendomsmegling
Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 354 000
Personalkostnader
9 990 000
Lederlønn
145 000
Anleggsmidler
199 000
Egenkapital
2 410 000
Gjeld
3 001 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 12 16 8
Kontantstrøm fra drift 5 14 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 71 84 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 354 18 865 11 010
Driftsresultat 952 2 119 436
Resultat før skatt 628 1 500 283
Ordinært resultat 628 1 500 283
Årsresultat 628 1 500 283
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 199 219 218
Sum omløpsmidler 5 213 6 386 4 443
Sum eiendeler 5 412 6 605 4 661
Sum egenkapital 2 410 1 783 1 283
Sum langsiktig gjeld 0 0 7
Sum kortsiktig gjeld 3 001 4 822 3 372

Vikebø & Jørgensen Åsane AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikebø & Jørgensen Åsane AS - 917831556
Eiendomsmegling
Åsamyrane 271, 5131 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 225 000
Personalkostnader
4 011 000
Lederlønn
1 362 000
Anleggsmidler
238 000
Egenkapital
247 000
Gjeld
1 406 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 16 20
Kontantstrøm fra drift 0 14 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 17 80 96
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 225 9 593 10 576
Driftsresultat -450 966 2 220
Resultat før skatt -441 709 1 679
Ordinært resultat -441 709 1 679
Årsresultat -441 709 1 679
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 238 356 420
Sum omløpsmidler 1 415 2 782 2 934
Sum eiendeler 1 652 3 138 3 354
Sum egenkapital 247 688 979
Sum langsiktig gjeld 0 5 13
Sum kortsiktig gjeld 1 406 2 445 2 361

Haferkamp & Partnere AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haferkamp & Partnere AS - 917705631
Eiendomsmegling
Olav Vs gate 11, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 660 000
Personalkostnader
8 979 000
Lederlønn
1 965 000
Anleggsmidler
368 000
Egenkapital
1 817 000
Gjeld
2 567 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 76 90 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 660 15 264 7 493
Driftsresultat 1 289 2 021 -521
Resultat før skatt 950 1 631 -572
Ordinært resultat 950 1 631 -572
Årsresultat 950 1 631 -572
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 368 507 487
Sum omløpsmidler 4 016 3 871 1 544
Sum eiendeler 4 384 4 377 2 031
Sum egenkapital 1 817 867 36
Sum langsiktig gjeld 0 4 936
Sum kortsiktig gjeld 2 567 3 506 1 060

Vikebø & Jørgensen Nybygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikebø & Jørgensen Nybygg AS - 915624251
Eiendomsmegling
Allehelgens gate 2, 5016 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 747 000
Personalkostnader
9 015 000
Lederlønn
1 564 000
Anleggsmidler
481 000
Egenkapital
1 791 000
Gjeld
7 214 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 12 0 12
Kontantstrøm fra drift 7 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 17 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 747 14 352 17 337
Driftsresultat 989 -215 1 264
Resultat før skatt 736 -325 933
Ordinært resultat 736 -325 933
Årsresultat 736 -325 933
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 481 351 159
Sum omløpsmidler 8 524 7 532 6 083
Sum eiendeler 9 004 7 883 6 242
Sum egenkapital 1 791 1 055 1 379
Sum langsiktig gjeld 4 309 4 168 1 089
Sum kortsiktig gjeld 2 905 2 660 3 774

Syd Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Syd Eiendomsmegling AS - 913019695
Eiendomsmegling
Nesttunvegen 104, 5221 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 549 000
Personalkostnader
11 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 000
Egenkapital
3 737 000
Gjeld
3 362 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 4 8
Kontantstrøm fra drift 7 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 72 51 54
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 549 22 857 22 508
Driftsresultat 1 368 646 832
Resultat før skatt 978 399 577
Ordinært resultat 978 399 577
Årsresultat 978 399 577
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 220 311 363
Sum omløpsmidler 6 880 6 571 7 657
Sum eiendeler 7 099 6 882 8 020
Sum egenkapital 3 737 2 759 2 860
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 362 4 123 5 160

Jon Smørs gate Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jon Smørs gate Eiendom AS - 912591352
Eiendomsmegling
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
860 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 375 000
Egenkapital
3 014 000
Gjeld
3 412 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 73 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 860 860 860
Driftsresultat 595 587 586
Resultat før skatt 371 356 363
Ordinært resultat 371 356 363
Årsresultat 371 356 363
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 375 2 517 2 660
Sum omløpsmidler 4 052 3 735 3 480
Sum eiendeler 6 426 6 252 6 140
Sum egenkapital 3 014 2 643 2 288
Sum langsiktig gjeld 3 279 3 491 3 722
Sum kortsiktig gjeld 133 117 131

Vikebø & Jørgensen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikebø & Jørgensen AS - 992979062
Eiendomsmegling
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 353 000
Personalkostnader
28 041 000
Lederlønn
2 057 000
Anleggsmidler
3 915 000
Egenkapital
15 319 000
Gjeld
10 120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 91 87 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 65 353 60 803 60 403
Driftsresultat 9 126 6 433 5 083
Resultat før skatt 7 070 7 032 4 544
Ordinært resultat 7 070 7 032 4 544
Årsresultat 6 975 7 032 4 544
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 915 3 204 3 631
Sum omløpsmidler 21 525 23 475 20 735
Sum eiendeler 25 440 26 679 24 366
Sum egenkapital 15 319 8 345 10 813
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 120 18 335 13 553

Acquire AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Acquire AS - 992032502
Eiendomsmegling
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 728 000
Egenkapital
8 362 000
Gjeld
3 433 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 85 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 000 0
Driftsresultat -83 881 -63
Resultat før skatt 3 676 5 625 -46
Ordinært resultat 3 676 5 625 -46
Årsresultat 3 676 5 625 -46
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 728 6 286 6 204
Sum omløpsmidler 7 066 8 740 7 839
Sum eiendeler 11 794 15 025 14 043
Sum egenkapital 8 362 11 685 10 861
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 433 3 340 3 182

Arrow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arrow AS - 989762591
Uoppgitt
Eikeviken 46, 5043 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
18 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 67 0 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 0 45
Driftsresultat 8 -3 40
Resultat før skatt 8 -4 40
Ordinært resultat 8 -4 40
Årsresultat 8 -4 40
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 10 45
Sum eiendeler 18 10 45
Sum egenkapital 18 10 14
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 32

Aquire Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aquire Eiendom AS - 912591409
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jon Smørs gate 11, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år

Bergen Eiendomsdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen Eiendomsdrift AS - 993182451
Eiendomsmegling
Allehelgens gate 2, 5016 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,6 år

Bach & Partnere AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bach & Partnere AS - 893024662
Eiendomsmegling
Allehelgens gate 2, 5016 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2017 9,2 år

Bergen Utleie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen Utleie AS - 993024716
Eiendomsmegling
Kjellersmauet 25, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2012 4,1 år

Kovadis Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kovadis Holding AS - 992929936
Uoppgitt
Lille Markeveien 13, 5005 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2013 5,1 år

Notar Nybygg Bryggen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Notar Nybygg Bryggen AS - 989553135
Eiendomsmegling
Bryggen 15, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,8 år

Vikebø Christer Rødland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vikebø Christer Rødland - 981769899
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Cappesvei 14, 5018 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2014 13 år