Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Einar Angeltveit

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 467 og med ett samlet driftsresultat på 463. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Angeltveit Marina Einar Angeltveit Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Angel Bolig AS Styrets leder 2016 - Aktiv 480 397
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 480 397
Maritim Consultants AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 1 987 80
- Styrets leder 2000** - Aktiv 1 987 80
Angel Holding AS Styrets leder 2010 - Aktiv 0 -14
- Kontakt­person 2010 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Angeltveit Marina Einar Angeltveit Styrets leder 2002 - 2019
Vestsiden Tomteselskap AS Styrets leder 2010 - 2014
Vestsiden Tomteselskap AS Styrets leder 2010 - 2014

Angeltveit Marina Einar Angeltveit

Foretaksinfo
(Aktiv) Angeltveit Marina Einar Angeltveit - 984180764
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Angeltveitvegen 1, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2002 2019 16,9 år

Angel Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angel Bolig AS - 916690215
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Einar Angeltveit Angeltveitmyrane 14, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
480 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 281 000
Egenkapital
341 000
Gjeld
3 432 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 71 67 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 480 246 141
Driftsresultat 397 90 127
Resultat før skatt 237 47 96
Ordinært resultat 237 47 96
Årsresultat 237 47 96
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 281 3 281 3 281
Sum omløpsmidler 492 294 158
Sum eiendeler 3 773 3 575 3 438
Sum egenkapital 341 114 74
Sum langsiktig gjeld 3 328 3 425 3 281
Sum kortsiktig gjeld 104 36 84

Maritim Consultants AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritim Consultants AS - 862168682
Engroshandel med drivstoff og brensel
Ågotnes, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 987 000
Personalkostnader
705 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
741 000
Egenkapital
-962 000
Gjeld
2 398 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 50 13 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 987 1 262 1 698
Driftsresultat 80 -420 -234
Resultat før skatt 70 -422 -236
Ordinært resultat 70 -422 -236
Årsresultat 70 -422 -236
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 741 777 822
Sum omløpsmidler 695 652 771
Sum eiendeler 1 436 1 429 1 593
Sum egenkapital -962 -1 033 -610
Sum langsiktig gjeld 2 160 2 312 2 009
Sum kortsiktig gjeld 238 149 194

Angel Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angel Holding AS - 896331922
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Angeltveitmyrane 14, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,9 år
Kontakt­person 2010 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
76 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -9 -10
Resultat før skatt 0 0 59
Ordinært resultat 0 0 59
Årsresultat 0 0 59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 30 30
Sum omløpsmidler 70 70 70
Sum eiendeler 100 100 100
Sum egenkapital 76 76 76
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 25 25

Vestsiden Tomteselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestsiden Tomteselskap AS - 896351532
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Angeltveitvegen 3, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2014 3,8 år
Adm. direktør 2010 2014 3,5 år