Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Mogens Mathiesen

Rapportdato: 2020-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 934 388 og med ett samlet driftsresultat på -138 273. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Newocean Energy AS Styrets leder 2019 - Aktiv 60 -167
Storm Capital Management AS Styrets leder 2019 - Aktiv 10 025 1 775
AS Meraker Brug Styre­medlem 2018 - Aktiv 33 164 6 301
Bember AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 9 176 -2 538
Polarcus Norway AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -193

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Seven Yield AS Styre­medlem 2018 - 2019
Polarcus Naila AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Asima AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Amani AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Alima AS Styre­medlem 2016 - 2017

Newocean Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Newocean Energy AS - 993844292
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-191 000
Gjeld
192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 6 81 94
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 50 49
Driftsresultat -167 18 45
Resultat før skatt -167 14 41
Ordinært resultat -167 14 41
Årsresultat -167 14 41
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 73 52
Sum eiendeler 0 73 52
Sum egenkapital -191 30 45
Sum langsiktig gjeld 25 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167 43 8

Storm Capital Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Capital Management AS - 989309439
Fondsforvaltningsvirksomhet
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 025 000
Personalkostnader
4 757 000
Lederlønn
570 000
Anleggsmidler
80 000
Egenkapital
5 846 000
Gjeld
2 608 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 88 10 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 025 124 2 354
Driftsresultat 1 775 -7 947 -3 981
Resultat før skatt 1 814 -7 901 -3 909
Ordinært resultat 1 814 -7 901 -3 909
Årsresultat 1 814 -7 901 -3 909
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 80 0 35
Sum omløpsmidler 8 374 3 743 8 706
Sum eiendeler 8 454 3 743 8 741
Sum egenkapital 5 846 2 032 7 984
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 608 1 711 758

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Bember AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bember AS - 996812111
Telekommunikasjon ellers
Holbergs gate 21, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 176 000
Personalkostnader
3 411 000
Lederlønn
819 000
Anleggsmidler
19 379 000
Egenkapital
13 639 000
Gjeld
8 659 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 23 44 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 176 2 751 1 957
Driftsresultat -2 538 -2 949 -7 149
Resultat før skatt -1 912 1 628 -7 788
Ordinært resultat -1 912 1 628 -7 788
Årsresultat -1 912 1 628 -7 788
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 379 13 130 22
Sum omløpsmidler 2 919 8 720 8 790
Sum eiendeler 22 298 21 849 8 811
Sum egenkapital 13 639 15 551 3 021
Sum langsiktig gjeld 6 003 4 355 4 605
Sum kortsiktig gjeld 2 656 1 943 1 185

Polarcus Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Norway AS - 996798305
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
32 033 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -193 -211 -1 513
Resultat før skatt -396 -675 -1 918
Ordinært resultat -396 -675 -1 918
Årsresultat -396 -675 -1 918
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 33
Sum omløpsmidler 32 033 38 102 39 809
Sum eiendeler 32 033 38 102 39 842
Sum egenkapital 32 033 29 969 31 165
Sum langsiktig gjeld 0 8 132 8 271
Sum kortsiktig gjeld 0 0 405

Polarcus Naila AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Naila AS - 995097893
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
163 940 000
Personalkostnader
11 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
474 476 000
Egenkapital
8 897 000
Gjeld
654 944 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 57 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 163 940 44 616 76 434
Driftsresultat -24 755 24 227 -217 500
Resultat før skatt -46 738 10 084 -220 229
Ordinært resultat -46 738 10 084 -220 229
Årsresultat -46 738 10 084 -220 229
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 474 476 409 473 0
Sum omløpsmidler 189 364 141 893 161 876
Sum eiendeler 663 841 551 367 161 876
Sum egenkapital 8 897 51 424 -139 924
Sum langsiktig gjeld 387 195 352 869 0
Sum kortsiktig gjeld 267 749 147 074 301 800

Polarcus Asima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Asima AS - 998025877
Geologiske undersøkelser
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 613 000
Personalkostnader
9 011 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
524 401 000
Egenkapital
-67 023 000
Gjeld
667 221 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 2 9 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 78 613 209 201 54 664
Driftsresultat -80 355 -73 797 -254 447
Resultat før skatt -117 554 -92 486 -290 162
Ordinært resultat -117 554 -92 486 -290 162
Årsresultat -117 554 -92 486 -290 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 524 401 480 798 506 984
Sum omløpsmidler 75 796 155 744 191 445
Sum eiendeler 600 198 636 542 698 422
Sum egenkapital -67 023 46 698 942
Sum langsiktig gjeld 352 936 319 540 140 611
Sum kortsiktig gjeld 314 285 270 303 556 860

Polarcus Amani AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Amani AS - 998025966
Geologiske undersøkelser
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
111 763 000
Personalkostnader
6 890 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
492 728 000
Egenkapital
-2 877 000
Gjeld
671 304 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 69 67 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 111 763 103 978 86 773
Driftsresultat 46 403 39 777 -82 794
Resultat før skatt 8 166 -12 508 -126 888
Ordinært resultat 8 166 -12 508 -126 888
Årsresultat 8 166 -12 508 -126 888
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 492 728 503 163 563 750
Sum omløpsmidler 175 697 220 302 143 836
Sum eiendeler 668 426 723 466 707 586
Sum egenkapital -2 877 -10 206 -105 185
Sum langsiktig gjeld 621 407 601 856 0
Sum kortsiktig gjeld 49 897 131 817 812 771

Polarcus Alima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Alima AS - 995963426
Utenriks sjøfart med gods
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
164 495 000
Personalkostnader
13 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
492 948 000
Egenkapital
184 885 000
Gjeld
429 261 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 9 10 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 164 495 53 066 274 381
Driftsresultat -61 250 -78 010 -215 705
Resultat før skatt -75 330 -103 807 -234 365
Ordinært resultat -75 330 -103 807 -234 365
Årsresultat -75 330 -103 807 -234 365
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 492 948 477 707 506 984
Sum omløpsmidler 121 197 146 326 197 839
Sum eiendeler 614 146 624 034 704 824
Sum egenkapital 184 885 240 480 350 137
Sum langsiktig gjeld 291 792 293 474 0
Sum kortsiktig gjeld 137 469 90 079 354 686

Polarcus Adira AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Adira AS - 998026016
Geologiske undersøkelser
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
320 559 000
Personalkostnader
21 543 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
495 597 000
Egenkapital
-55 846 000
Gjeld
837 366 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 15 24 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 320 559 343 653 289 236
Driftsresultat -28 917 -26 578 -195 581
Resultat før skatt -64 347 -15 948 -241 825
Ordinært resultat -64 347 -15 948 -241 825
Årsresultat -64 347 -15 948 -241 825
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 495 597 479 277 506 984
Sum omløpsmidler 285 912 356 040 101 537
Sum eiendeler 781 510 835 317 608 522
Sum egenkapital -55 846 7 856 -141 214
Sum langsiktig gjeld 706 524 636 657 0
Sum kortsiktig gjeld 130 842 190 804 749 736

Polarcus Nadia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Nadia AS - 994063901
Geologiske undersøkelser
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
3 053 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
149 825 000
Egenkapital
109 396 000
Gjeld
259 107 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 31 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 15 955
Driftsresultat -22 643 20 104 253 893
Resultat før skatt -27 148 20 779 261 991
Ordinært resultat -27 148 20 779 261 991
Årsresultat -27 148 20 779 261 991
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 149 825 149 026 0
Sum omløpsmidler 218 678 211 568 205 746
Sum eiendeler 368 503 360 594 205 746
Sum egenkapital 109 396 126 189 107 203
Sum langsiktig gjeld 247 834 226 273 0
Sum kortsiktig gjeld 11 273 8 132 98 543

Polarcus Shipholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Shipholding AS - 995542846
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 593 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
495 632 000
Egenkapital
192 999 000
Gjeld
452 740 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 53 2 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 42 593 0 30 314
Driftsresultat 28 345 -73 -209 931
Resultat før skatt 11 431 -16 347 -220 502
Ordinært resultat 11 431 -16 347 -220 502
Årsresultat 11 431 -16 347 -220 502
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 495 632 406 642 0
Sum omløpsmidler 150 106 108 541 103 200
Sum eiendeler 645 739 515 184 103 200
Sum egenkapital 192 999 167 797 -226 284
Sum langsiktig gjeld 0 0 258 889
Sum kortsiktig gjeld 452 740 347 386 70 586

Sisu Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sisu Holding AS - 912838277
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lyder Sagens gate 27, 0358 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,8 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
762 000
Egenkapital
747 000
Gjeld
723 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 2 6 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -279 -131 -100
Resultat før skatt -278 -120 -97
Ordinært resultat -278 -120 -97
Årsresultat -278 -120 -97
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 762 748 248
Sum omløpsmidler 709 1 047 1 652
Sum eiendeler 1 471 1 794 1 900
Sum egenkapital 747 1 026 1 145
Sum langsiktig gjeld 0 1 1
Sum kortsiktig gjeld 723 767 753

Seven Yield AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seven Yield AS - 917668264
Utenriks sjøfart med gods
Nodeviga 14, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år

Storm Distressed Debt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storm Distressed Debt AS - 916122330
Uoppgitt
Oscars gate 81, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,2 år

Tiberton Yard Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tiberton Yard Limited - 914729491
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år

Storm Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Norge AS - 915153755
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 493 000
Personalkostnader
1 589 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
645 000
Gjeld
338 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 94 8 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 493 3 254 3 351
Driftsresultat 492 -188 533
Resultat før skatt 400 -199 403
Ordinært resultat 400 -199 403
Årsresultat 400 -199 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 11 18
Sum omløpsmidler 978 1 047 1 247
Sum eiendeler 983 1 058 1 265
Sum egenkapital 645 245 444
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337 812 821

Storm Real Estate ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Real Estate ASA - 990727007
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2016 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 547 000
Personalkostnader
2 728 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
219 074 000
Egenkapital
41 528 000
Gjeld
191 652 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 32 2 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 547 12 858 25 094
Driftsresultat 13 086 -15 525 -38 097
Resultat før skatt -2 763 -24 772 -45 690
Ordinært resultat -2 763 -24 772 -45 690
Årsresultat -2 763 -24 772 -45 690
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 219 074 174 238 221 420
Sum omløpsmidler 14 106 6 937 23 688
Sum eiendeler 233 181 181 175 245 109
Sum egenkapital 41 528 21 446 82 662
Sum langsiktig gjeld 5 993 3 074 156 616
Sum kortsiktig gjeld 185 659 156 655 5 822

Ithaca Petroleum Holdings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ithaca Petroleum Holdings AS - 988120367
Utvinning av råolje
C/o Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år

Storm Komplementar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storm Komplementar AS - 893002162
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2016 8,2 år

Ide Megling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ide Megling AS - 974389525
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Jemco

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Jemco - 840612902
Eiendomsforvaltning
Oscars gate 81, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 746 000
Egenkapital
2 303 000
Gjeld
513 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 22 50
Driftsresultat -16 -74 -798
Resultat før skatt -30 -100 -848
Ordinært resultat -30 -100 -848
Årsresultat -30 -100 -848
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 746 2 752 2 758
Sum omløpsmidler 70 142 442
Sum eiendeler 2 816 2 895 3 200
Sum egenkapital 2 303 2 333 2 434
Sum langsiktig gjeld 11 563 750
Sum kortsiktig gjeld 502 -1 17