Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Mogens Mathiesen

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 786 729 og med ett samlet driftsresultat på -101 216. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Newocean Energy AS Styrets leder 2019 - Aktiv 50 18
Storm Capital Management AS Styrets leder 2019 - Aktiv 124 -7 947
AS Meraker Brug Styre­medlem 2018 - Aktiv 29 290 4 354
Bember AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 751 -2 949
Polarcus Norway AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -211

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Seven Yield AS Styre­medlem 2018 - 2019
Polarcus Asima AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Shipholding AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Amani AS Styre­medlem 2016 - 2017
Polarcus Naila AS Styre­medlem 2016 - 2017

Newocean Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Newocean Energy AS - 993844292
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
43 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 81 94 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 49 0
Driftsresultat 18 45 -10
Resultat før skatt 14 41 -10
Ordinært resultat 14 41 -10
Årsresultat 14 41 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 73 52 1
Sum eiendeler 73 52 1
Sum egenkapital 30 45 -17
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43 8 17

Storm Capital Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Capital Management AS - 989309439
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 000
Personalkostnader
5 192 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 032 000
Gjeld
1 711 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 10 17 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 124 2 354 4 639
Driftsresultat -7 947 -3 981 -1 819
Resultat før skatt -7 901 -3 909 -1 723
Ordinært resultat -7 901 -3 909 -1 723
Årsresultat -7 901 -3 909 -1 723
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 35 61
Sum omløpsmidler 3 743 8 706 12 504
Sum eiendeler 3 743 8 741 12 565
Sum egenkapital 2 032 7 984 11 893
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 711 758 673

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

Bember AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bember AS - 996812111
Telekommunikasjon ellers
Holbergs gate 21, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 751 000
Personalkostnader
1 676 000
Lederlønn
624 000
Anleggsmidler
13 130 000
Egenkapital
15 551 000
Gjeld
6 298 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 44 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 751 1 957 297
Driftsresultat -2 949 -7 149 -2 733
Resultat før skatt 1 628 -7 788 -2 730
Ordinært resultat 1 628 -7 788 -2 730
Årsresultat 1 628 -7 788 -2 730
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 130 22 31
Sum omløpsmidler 8 720 8 790 4 060
Sum eiendeler 21 849 8 811 4 090
Sum egenkapital 15 551 3 021 1 907
Sum langsiktig gjeld 4 355 4 605 1 600
Sum kortsiktig gjeld 1 943 1 185 583

Polarcus Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Norway AS - 996798305
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 969 000
Gjeld
8 132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 45 258
Driftsresultat -211 -1 513 12 988
Resultat før skatt -675 -1 918 12 543
Ordinært resultat -675 -1 918 12 543
Årsresultat -675 -1 918 12 543
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 33 50
Sum omløpsmidler 38 102 39 809 43 451
Sum eiendeler 38 102 39 842 43 502
Sum egenkapital 29 969 31 165 33 613
Sum langsiktig gjeld 8 132 8 271 8 401
Sum kortsiktig gjeld 0 405 1 487

Polarcus Asima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Asima AS - 998025877
Geologiske undersøkelser
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
209 201 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
480 798 000
Egenkapital
46 698 000
Gjeld
589 843 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 9 2 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 209 201 54 664 112 149
Driftsresultat -73 797 -254 447 -128 700
Resultat før skatt -92 486 -290 162 -178 428
Ordinært resultat -92 486 -290 162 -178 428
Årsresultat -92 486 -290 162 -178 428
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 480 798 506 984 688 047
Sum omløpsmidler 155 744 191 445 247 353
Sum eiendeler 636 542 698 422 935 400
Sum egenkapital 46 698 942 295 703
Sum langsiktig gjeld 319 540 140 611 0
Sum kortsiktig gjeld 270 303 556 860 639 697

Polarcus Shipholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Shipholding AS - 995542846
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
406 642 000
Egenkapital
167 797 000
Gjeld
347 386 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 2
Totalt 2 8 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 30 314 0
Driftsresultat -73 -209 931 -1 129 522
Resultat før skatt -16 347 -220 502 -1 141 385
Ordinært resultat -16 347 -220 502 -1 141 385
Årsresultat -16 347 -220 502 -1 141 385
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 406 642 0 0
Sum omløpsmidler 108 541 103 200 22 280
Sum eiendeler 515 184 103 200 22 280
Sum egenkapital 167 797 -226 284 -5 880
Sum langsiktig gjeld 0 258 889 0
Sum kortsiktig gjeld 347 386 70 586 28 161

Polarcus Amani AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Amani AS - 998025966
Geologiske undersøkelser
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 978 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
503 163 000
Egenkapital
-10 206 000
Gjeld
733 673 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 67 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 103 978 86 773 42 578
Driftsresultat 39 777 -82 794 -91 953
Resultat før skatt -12 508 -126 888 -152 905
Ordinært resultat -12 508 -126 888 -152 905
Årsresultat -12 508 -126 888 -152 905
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 503 163 563 750 669 211
Sum omløpsmidler 220 302 143 836 211 765
Sum eiendeler 723 466 707 586 880 976
Sum egenkapital -10 206 -105 185 13 643
Sum langsiktig gjeld 601 856 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131 817 812 771 867 332

Polarcus Naila AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Naila AS - 995097893
Geologiske undersøkelser
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 616 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
409 473 000
Egenkapital
51 424 000
Gjeld
499 943 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 57 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 616 76 434 140 521
Driftsresultat 24 227 -217 500 -114 191
Resultat før skatt 10 084 -220 229 -51 903
Ordinært resultat 10 084 -220 229 -51 903
Årsresultat 10 084 -220 229 -51 903
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 409 473 0 125 004
Sum omløpsmidler 141 893 161 876 199 574
Sum eiendeler 551 367 161 876 324 578
Sum egenkapital 51 424 -139 924 22 767
Sum langsiktig gjeld 352 869 0 7 208
Sum kortsiktig gjeld 147 074 301 800 294 602

Polarcus Alima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Alima AS - 995963426
Utenriks sjøfart med gods
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 066 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
477 707 000
Egenkapital
240 480 000
Gjeld
383 553 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 10 4 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 066 274 381 289 208
Driftsresultat -78 010 -215 705 82 199
Resultat før skatt -103 807 -234 365 36 419
Ordinært resultat -103 807 -234 365 36 419
Årsresultat -103 807 -234 365 36 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 477 707 506 984 667 480
Sum omløpsmidler 146 326 197 839 265 273
Sum eiendeler 624 034 704 824 932 754
Sum egenkapital 240 480 350 137 593 649
Sum langsiktig gjeld 293 474 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90 079 354 686 339 104

Polarcus Adira AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Adira AS - 998026016
Geologiske undersøkelser
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
343 653 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
479 277 000
Egenkapital
7 856 000
Gjeld
827 461 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 1
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 24 6 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 343 653 289 236 262 643
Driftsresultat -26 578 -195 581 2 310
Resultat før skatt -15 948 -241 825 -60 330
Ordinært resultat -15 948 -241 825 -60 330
Årsresultat -15 948 -241 825 -60 330
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 479 277 506 984 670 757
Sum omløpsmidler 356 040 101 537 146 990
Sum eiendeler 835 317 608 522 817 747
Sum egenkapital 7 856 -141 214 18 188
Sum langsiktig gjeld 636 657 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190 804 749 736 799 558

Polarcus Nadia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarcus Nadia AS - 994063901
Geologiske undersøkelser
C/o Wikborg Rein Advokatfirma AS Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
149 026 000
Egenkapital
126 189 000
Gjeld
234 405 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 31 83 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 15 955 4 141
Driftsresultat 20 104 253 893 -478 794
Resultat før skatt 20 779 261 991 -229 819
Ordinært resultat 20 779 261 991 -229 819
Årsresultat 20 779 261 991 -229 819
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 149 026 0 37 302
Sum omløpsmidler 211 568 205 746 213 100
Sum eiendeler 360 594 205 746 250 402
Sum egenkapital 126 189 107 203 -157 273
Sum langsiktig gjeld 226 273 0 313 371
Sum kortsiktig gjeld 8 132 98 543 94 305

Sisu Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sisu Holding AS - 912838277
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lyder Sagens gate 27, 0358 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
748 000
Egenkapital
1 026 000
Gjeld
768 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 6 8 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -131 -100 -172
Resultat før skatt -120 -97 -6 307
Ordinært resultat -120 -97 -6 307
Årsresultat -120 -97 -6 307
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 748 248 6 000
Sum omløpsmidler 1 047 1 652 319
Sum eiendeler 1 794 1 900 6 319
Sum egenkapital 1 026 1 145 6 243
Sum langsiktig gjeld 1 1 1
Sum kortsiktig gjeld 767 753 76

Seven Yield AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seven Yield AS - 917668264
Utenriks sjøfart med gods
Nodeviga 14, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
146 000
Egenkapital
-4 611 000
Gjeld
205 118 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 8 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 286 -2 208 0
Resultat før skatt -2 472 -2 208 0
Ordinært resultat -2 472 -2 208 0
Årsresultat -2 472 -2 208 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 146 57 0
Sum omløpsmidler 200 361 99 229 25
Sum eiendeler 200 507 99 287 25
Sum egenkapital -4 611 -2 175 25
Sum langsiktig gjeld 30 726 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174 392 101 463 0

Storm Distressed Debt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storm Distressed Debt AS - 916122330
Uoppgitt
Oscars gate 81, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,2 år

Tiberton Yard Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tiberton Yard Limited - 914729491
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år

Storm Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Norge AS - 915153755
Reklamebyråer
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 254 000
Personalkostnader
2 674 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 000
Egenkapital
245 000
Gjeld
812 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 8 81 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 254 3 351 2 128
Driftsresultat -188 533 123
Resultat før skatt -199 403 90
Ordinært resultat -199 403 90
Årsresultat -199 403 90
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 18 0
Sum omløpsmidler 1 047 1 247 640
Sum eiendeler 1 058 1 265 640
Sum egenkapital 245 444 41
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 812 821 599

Storm Real Estate ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Storm Real Estate ASA - 990727007
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2016 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 858 000
Personalkostnader
2 293 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 238 000
Egenkapital
21 446 000
Gjeld
159 729 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 4
Totalt 2 12 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 858 25 094 52 063
Driftsresultat -15 525 -38 097 -62 245
Resultat før skatt -24 772 -45 690 -66 303
Ordinært resultat -24 772 -45 690 -66 303
Årsresultat -24 772 -45 690 -66 303
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 174 238 221 420 262 400
Sum omløpsmidler 6 937 23 688 40 696
Sum eiendeler 181 175 245 109 303 096
Sum egenkapital 21 446 82 662 92 129
Sum langsiktig gjeld 3 074 156 616 171 010
Sum kortsiktig gjeld 156 655 5 822 39 956

Ithaca Petroleum Holdings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ithaca Petroleum Holdings AS - 988120367
Utvinning av råolje
C/o Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år

Storm Komplementar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storm Komplementar AS - 893002162
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2016 8,2 år

AS Jemco

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Jemco - 840612902
Eiendomsforvaltning
Oscars gate 81, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 746 000
Egenkapital
2 303 000
Gjeld
513 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 22 50
Driftsresultat -16 -74 -798
Resultat før skatt -30 -100 -848
Ordinært resultat -30 -100 -848
Årsresultat -30 -100 -848
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 746 2 752 2 758
Sum omløpsmidler 70 142 442
Sum eiendeler 2 816 2 895 3 200
Sum egenkapital 2 303 2 333 2 434
Sum langsiktig gjeld 11 563 750
Sum kortsiktig gjeld 502 -1 17

Ide Megling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ide Megling AS - 974389525
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år