Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alexander Aamodt

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 596 475 og med ett samlet driftsresultat på 27 787. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 18 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tofteland Lier AS Styrets leder 2021 - Aktiv 143 57
Tvidøblane AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 205 73
Salmeli Beitelag Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Samfundets Skole Oftenes AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 6 675 -1 760
Samfundets Skole Sentrum AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 22 117 -3 917

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tofteland Lier AS Styre­medlem 2018 - 2021
Sameiet Husmorgården Styre­medlem 2020 - 2020
Byggmester John Andersen AS Styre­medlem 2019 - 2020
Samfundets Skole Oftenes AS Vara­medlem 2018 - 2019
Samfundets Skole Sentrum AS Vara­medlem 2018 - 2019

Tofteland Lier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tofteland Lier AS - 892748462
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Alexander Aamodt Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2021 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 564 000
Egenkapital
785 000
Gjeld
2 901 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 24 2 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 143 131 120
Driftsresultat 57 0 -30
Resultat før skatt -64 -108 -136
Ordinært resultat -64 -108 -136
Årsresultat -64 -108 -136
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 564 3 549 3 315
Sum omløpsmidler 123 136 297
Sum eiendeler 3 686 3 685 3 612
Sum egenkapital 785 849 957
Sum langsiktig gjeld 2 650 2 650 2 650
Sum kortsiktig gjeld 251 186 5

Tvidøblane AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvidøblane AS - 922936471
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
36 000
Gjeld
7 098 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 24 32
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 205 120
Driftsresultat 73 81
Resultat før skatt -43 -10
Ordinært resultat -43 -10
Årsresultat -43 -10
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 6 6
Sum omløpsmidler 7 127 6 275
Sum eiendeler 7 133 6 280
Sum egenkapital 36 79
Sum langsiktig gjeld 6 899 6 041
Sum kortsiktig gjeld 199 160

Salmeli Beitelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmeli Beitelag - 922326975
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Per-øyvind B. Tørresen Rødbergsveien 9, 4520 Lindesnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år

Samfundets Skole Oftenes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Samfundets Skole Oftenes AS - 987649283
Ordinær grunnskoleundervisning
Oftenesheia 2, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 675 000
Personalkostnader
6 747 000
Lederlønn
575 000
Anleggsmidler
277 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
405 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 7 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 675 6 888 6 921
Driftsresultat -1 760 -1 544 -1 905
Resultat før skatt -1 760 -1 542 -1 905
Ordinært resultat -1 760 -1 542 -1 905
Årsresultat -1 760 -1 542 -1 905
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 277 348 15 825
Sum omløpsmidler 230 411 498
Sum eiendeler 507 759 16 324
Sum egenkapital 102 102 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 15 636
Sum kortsiktig gjeld 405 657 586

Samfundets Skole Sentrum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Samfundets Skole Sentrum AS - 987649348
Ordinær grunnskoleundervisning
Kristian Ivs gate 65, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 117 000
Personalkostnader
20 096 000
Lederlønn
683 000
Anleggsmidler
11 337 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
11 757 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 7 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 117 21 651 22 181
Driftsresultat -3 917 -2 808 -2 577
Resultat før skatt -3 916 -2 804 -2 576
Ordinært resultat -3 916 -2 804 -2 576
Årsresultat -3 916 -2 804 -2 576
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 337 11 101 10 789
Sum omløpsmidler 522 2 013 2 724
Sum eiendeler 11 859 13 114 13 513
Sum egenkapital 102 102 102
Sum langsiktig gjeld 8 926 9 432 9 937
Sum kortsiktig gjeld 2 831 3 580 3 473

Samfundets Skole Dvergsnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Samfundets Skole Dvergsnes AS - 987649275
Ordinær grunnskoleundervisning
Dvergsnesveien 145, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 251 000
Personalkostnader
6 000 000
Lederlønn
662 000
Anleggsmidler
511 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
687 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 6 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 251 4 965 5 035
Driftsresultat -2 077 -1 953 -2 118
Resultat før skatt -2 076 -1 951 -2 118
Ordinært resultat -2 076 -1 951 -2 118
Årsresultat -2 076 -1 951 -2 118
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 511 587 539
Sum omløpsmidler 278 798 791
Sum eiendeler 789 1 384 1 329
Sum egenkapital 102 102 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 687 1 282 1 227

Rørleggermester Steinar Aamodt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørleggermester Steinar Aamodt AS - 920441238
Rørleggerarbeid
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 270 000
Personalkostnader
3 563 000
Lederlønn
826 000
Anleggsmidler
1 047 000
Egenkapital
997 000
Gjeld
3 217 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2
Resultatgrad 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 1
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 78 15
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 12 270 5 003
Driftsresultat 1 217 -16
Resultat før skatt 919 -55
Ordinært resultat 919 -55
Årsresultat 919 -55
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 047 919
Sum omløpsmidler 3 167 1 787
Sum eiendeler 4 214 2 706
Sum egenkapital 997 78
Sum langsiktig gjeld 481 579
Sum kortsiktig gjeld 2 736 2 049

Aamodt Bedriftsidrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Bedriftsidrettslag - 920388965
Idrettslag og -klubber
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 3,1 år

Kirkeveien 18 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkeveien 18 AS - 919937688
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 000
Egenkapital
103 000
Gjeld
4 077 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -64 -47
Resultat før skatt -50 -37
Ordinært resultat -50 -37
Årsresultat -50 -37
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 27 13
Sum omløpsmidler 4 153 1 958
Sum eiendeler 4 180 1 971
Sum egenkapital 103 154
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 077 1 817

Arnesen Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen Bygg AS - 913959744
Oppføring av bygninger
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 949 000
Personalkostnader
5 842 000
Lederlønn
518 000
Anleggsmidler
2 664 000
Egenkapital
10 187 000
Gjeld
21 350 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 1 0 10
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 26 8 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 44 949 29 513 49 871
Driftsresultat -23 -177 3 670
Resultat før skatt 154 -680 3 016
Ordinært resultat 154 -680 3 016
Årsresultat 154 -680 3 016
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 664 3 919 3 386
Sum omløpsmidler 28 873 48 768 47 741
Sum eiendeler 31 537 52 687 51 127
Sum egenkapital 10 187 10 032 11 910
Sum langsiktig gjeld 17 362 34 957 27 622
Sum kortsiktig gjeld 3 988 7 698 11 595

Greleholmen Vann og Avløp Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Greleholmen Vann og Avløp Sa - 919710373
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år

Teina Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teina Eiendom AS - 919270020
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
141 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 390 000
Egenkapital
3 000
Gjeld
7 484 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 141 30 131
Driftsresultat 67 -62 -434
Resultat før skatt -123 -277 -614
Ordinært resultat -123 -277 -614
Årsresultat -123 -277 -614
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 390 7 390 7 390
Sum omløpsmidler 96 134 442
Sum eiendeler 7 486 7 524 7 832
Sum egenkapital 3 126 402
Sum langsiktig gjeld 5 589 5 589 5 589
Sum kortsiktig gjeld 1 895 1 810 1 841

Blomsbukta Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blomsbukta Utvikling AS - 918028021
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
2 340 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -15 -11
Resultat før skatt -13 -14 -12
Ordinært resultat -13 -14 -12
Årsresultat -13 -14 -12
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 6 6
Sum omløpsmidler 2 425 2 104 1 289
Sum eiendeler 2 432 2 111 1 295
Sum egenkapital 91 104 118
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 340 2 007 1 177

Alexander Aamodt

Foretaksinfo
(Aktiv) Alexander Aamodt - 817439802
Sauehold
Søgneveien 78, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 4,7 år

Elvegaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elvegaard AS - 917254028
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Søgneveien 78, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 977 000
Egenkapital
5 247 000
Gjeld
1 970 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 82 80 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 90 90 90
Driftsresultat 50 48 51
Resultat før skatt 1 250 895 1 164
Ordinært resultat 1 250 895 1 164
Årsresultat 1 250 895 1 164
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 977 5 807 5 677
Sum omløpsmidler 1 240 358 295
Sum eiendeler 7 217 6 165 5 972
Sum egenkapital 5 247 4 197 3 852
Sum langsiktig gjeld 1 750 1 750 1 800
Sum kortsiktig gjeld 220 218 320

Aamodt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt AS - 914852323
Oppføring av bygninger
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,9 år
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 263 000
Personalkostnader
32 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 560 000
Egenkapital
53 300 000
Gjeld
167 776 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 51 57 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 257 263 236 109 201 075
Driftsresultat 14 787 13 243 18 642
Resultat før skatt 8 488 15 458 11 854
Ordinært resultat 8 488 15 458 11 854
Årsresultat 8 488 15 458 11 854
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 560 39 193 31 466
Sum omløpsmidler 180 517 215 139 168 946
Sum eiendeler 221 077 254 332 200 412
Sum egenkapital 53 300 51 124 37 266
Sum langsiktig gjeld 121 577 162 933 113 520
Sum kortsiktig gjeld 46 199 40 276 49 628

Aamodt Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Bygg AS - 914852439
Oppføring av bygninger
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 183 000
Personalkostnader
21 562 000
Lederlønn
1 088 000
Anleggsmidler
7 282 000
Egenkapital
12 824 000
Gjeld
34 103 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 69 68 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 126 183 111 640 91 116
Driftsresultat 8 173 6 298 5 595
Resultat før skatt 6 215 4 661 4 136
Ordinært resultat 6 215 4 661 4 136
Årsresultat 6 215 4 661 4 136
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 282 4 319 4 206
Sum omløpsmidler 39 644 34 402 29 247
Sum eiendeler 46 926 38 721 33 453
Sum egenkapital 12 824 10 434 8 773
Sum langsiktig gjeld 548 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 555 28 287 24 680

Petra Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Petra Eiendom AS - 913519760
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 055 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 602 000
Egenkapital
1 678 000
Gjeld
24 266 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 8 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 2
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 41 81 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 055 103 290 9 436
Driftsresultat 1 190 19 865 592
Resultat før skatt 689 15 219 421
Ordinært resultat 689 15 219 421
Årsresultat 689 15 219 421
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 602 600 5 284
Sum omløpsmidler 22 342 31 164 46 488
Sum eiendeler 25 944 31 764 51 772
Sum egenkapital 1 678 990 1 040
Sum langsiktig gjeld 8 176 26 291 7 100
Sum kortsiktig gjeld 16 090 4 484 43 631

Aamodts Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodts Eiendom AS - 988412945
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 220 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 071 000
Egenkapital
6 288 000
Gjeld
2 892 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 20 4 16
Kontantstrøm fra drift 20 1 14
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 90 43 57
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 220 61 584 36 181
Driftsresultat 1 888 707 4 431
Resultat før skatt 1 466 109 3 319
Ordinært resultat 1 466 109 3 319
Årsresultat 1 466 109 3 319
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 071 1 071 0
Sum omløpsmidler 8 109 5 367 61 142
Sum eiendeler 9 180 6 438 61 142
Sum egenkapital 6 288 5 822 10 713
Sum langsiktig gjeld 1 411 29 9 775
Sum kortsiktig gjeld 1 481 587 40 655

Aamodt Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Skog AS - 998450373
Avvirkning
Leireveien 382, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
204 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 000
Egenkapital
71 000
Gjeld
143 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 86 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 204 299 134
Driftsresultat 25 84 -53
Resultat før skatt 12 58 -47
Ordinært resultat 12 58 -47
Årsresultat 12 58 -47
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 87 93 29
Sum omløpsmidler 128 106 98
Sum eiendeler 215 199 127
Sum egenkapital 71 60 1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143 140 126

Aamodt Hus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aamodt Hus AS - 895445142
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,7 år
Adm. direktør 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 666 000
Personalkostnader
4 963 000
Lederlønn
1 088 000
Anleggsmidler
21 588 000
Egenkapital
36 915 000
Gjeld
103 113 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 18 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 49 62 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 104 666 118 762 120 837
Driftsresultat 7 564 8 107 11 606
Resultat før skatt 5 270 12 270 6 894
Ordinært resultat 5 270 12 270 6 894
Årsresultat 5 270 12 270 6 894
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 588 20 726 9 569
Sum omløpsmidler 118 439 146 252 99 977
Sum eiendeler 140 028 166 978 109 546
Sum egenkapital 36 915 33 944 26 557
Sum langsiktig gjeld 81 896 111 747 70 830
Sum kortsiktig gjeld 21 217 21 287 12 159

Lohnelier Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lohnelier Næringseiendom AS - 993399485
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,2 år
Styre­medlem 2008 2010 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 043 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 376 000
Egenkapital
1 745 000
Gjeld
14 916 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 55 53 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 043 1 805 1 417
Driftsresultat 550 381 371
Resultat før skatt 139 -56 4
Ordinært resultat 139 -56 4
Årsresultat 139 -56 4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 16 376 16 739 16 504
Sum omløpsmidler 285 248 1 520
Sum eiendeler 16 661 16 987 18 023
Sum egenkapital 1 745 1 607 1 663
Sum langsiktig gjeld 11 044 11 567 12 233
Sum kortsiktig gjeld 3 872 3 814 4 127

Sameiet Husmorgården

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Husmorgården - 825983902
Lønnet arbeid i private husholdninger
Auraveien 4b, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Byggmester John Andersen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggmester John Andersen AS - 989752545
Oppføring av bygninger
Ausvigheia 88, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Sameiet Holmenkollveien 86-92

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Holmenkollveien 86-92 - 919926171
Ikke tilgjengelig
Holmenkollveien 86-92, 0784 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,7 år

Byggfirma Frode Klungland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggfirma Frode Klungland AS - 913868080
Oppføring av bygninger
Lundeveien 136, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Kleplandsveien 7 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kleplandsveien 7 AS - 915745822
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4642 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,5 år

Aamodt Bygg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aamodt Bygg Eiendom AS - 990538204
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 3,7 år
Styre­medlem 2006 2010 3,3 år
Adm. direktør 2006 2013 7 år

Aamodt Bygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aamodt Bygg AS - 988412929
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Lohnelier 65, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2010 5,3 år

C Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C Eiendom AS - 986917713
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongens gate 28, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2013 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
160 000
Personalkostnader
90 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 000
Egenkapital
1 530 000
Gjeld
107 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 52 10 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 160 57 140
Driftsresultat 2 -87 91
Resultat før skatt 36 -36 89
Ordinært resultat 36 -36 89
Årsresultat 36 -36 89
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 830 808
Sum omløpsmidler 99 6 691 947
Sum eiendeler 1 637 7 521 1 754
Sum egenkapital 1 530 1 494 1 590
Sum langsiktig gjeld 68 5 966 111
Sum kortsiktig gjeld 39 61 54

Alexander Aamodt

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alexander Aamodt - 986386157
Ikke tilgjengelig
St Olavs vei 21 D, 4631 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4,1 år