Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristian Strand

Rapportdato: 2019-12-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 143 704 og med ett samlet driftsresultat på 20 350. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ect AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 143 704 20 350
Kristian Strand Innehaver 2015 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Utopia Eiendom AS Styre­medlem 2015 - 2019
Ect AS Styre­medlem 2015 - 2019
Hafslund Strand AS Styre­medlem 2014 - 2016
Trikken Borettslag Styre­medlem 2007 - 2008

Utopia Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Utopia Eiendom AS - 815478002
Eiendomsforvaltning
Thornegata 18, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 231 000
Personalkostnader
574 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 000
Egenkapital
-375 000
Gjeld
11 240 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 2 2 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 231 0 8 727
Driftsresultat -823 -346 1 383
Resultat før skatt -1 098 -437 972
Ordinært resultat -1 098 -437 972
Årsresultat -1 098 -437 972
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 0 0
Sum omløpsmidler 10 837 2 645 2 554
Sum eiendeler 10 865 2 645 2 554
Sum egenkapital -375 723 1 161
Sum langsiktig gjeld 0 1 800 1 115
Sum kortsiktig gjeld 11 240 121 278

Hafslund Strand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafslund Strand AS - 914208866
Reklamebyråer
Thornegata 18, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
714 000
Personalkostnader
196 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
33 000
Gjeld
195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 4 0 14
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 63 13 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 714 600 558
Driftsresultat 15 -121 46
Resultat før skatt 12 -122 34
Ordinært resultat 12 -122 34
Årsresultat 12 -122 34
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 90 163
Sum omløpsmidler 216 14 132
Sum eiendeler 228 105 296
Sum egenkapital 33 21 142
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 195 84 153

Trikken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Trikken Borettslag - 952658344
Borettslag
Nedre Torggate 5/7, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
613 000
Personalkostnader
44 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 782 000
Egenkapital
-597 000
Gjeld
2 732 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 5
Rentedekningsgrad 8 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 77 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 613 679 663
Driftsresultat 238 255 87
Resultat før skatt 174 188 20
Ordinært resultat 174 188 20
Årsresultat 174 188 20
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 782 1 791 1 724
Sum omløpsmidler 354 282 286
Sum eiendeler 2 136 2 073 2 010
Sum egenkapital -597 -771 -959
Sum langsiktig gjeld 2 728 2 836 2 943
Sum kortsiktig gjeld 4 7 25

Ect AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ect AS - 946038857
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4,5 år
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
112
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 704 000
Personalkostnader
95 684 000
Lederlønn
1 835 000
Anleggsmidler
3 202 000
Egenkapital
31 563 000
Gjeld
42 683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 89 89 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 143 704 136 364 125 206
Driftsresultat 20 350 23 021 20 157
Resultat før skatt 15 711 17 441 15 232
Ordinært resultat 15 711 17 441 15 232
Årsresultat 15 711 17 441 15 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 202 3 566 4 597
Sum omløpsmidler 71 044 61 259 54 716
Sum eiendeler 74 246 64 826 59 313
Sum egenkapital 31 563 20 867 30 131
Sum langsiktig gjeld 5 480 10 959 0
Sum kortsiktig gjeld 37 203 32 999 29 182

Kristian Strand

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristian Strand - 814874362
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Mellomstøveren, 3350 Prestfoss
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2015 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,8 år