Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ørjan Bøyum

Rapportdato: 2020-04-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 369 930 og med ett samlet driftsresultat på 9 320. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lærdal og Aurland Grønnkraft AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -22
Sognenett AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 43 003 6 558
Lærdal Energi AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 216 246 2 931
Seis AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 457 -22
Akraft AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 110 224 -125

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Energiporten Ørjan Bøyum Styrets leder 2012 - 2018

Lærdal og Aurland Grønnkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lærdal og Aurland Grønnkraft AS - 988101125
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
142 000
Egenkapital
224 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -21 -20
Resultat før skatt -22 -21 -19
Ordinært resultat -22 -21 -19
Årsresultat -22 -21 -19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 142 142 142
Sum omløpsmidler 94 116 125
Sum eiendeler 237 259 267
Sum egenkapital 224 246 267
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 13 0

Sognenett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sognenett AS - 991955690
Kabelbasert telekommunikasjon
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 003 000
Personalkostnader
10 515 000
Lederlønn
998 000
Anleggsmidler
21 085 000
Egenkapital
17 793 000
Gjeld
24 227 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 77 78 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 43 003 36 266 31 399
Driftsresultat 6 558 4 711 2 881
Resultat før skatt 5 036 3 548 2 112
Ordinært resultat 5 036 3 548 2 112
Årsresultat 5 036 3 548 2 112
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 085 19 527 19 038
Sum omløpsmidler 20 934 12 909 5 889
Sum eiendeler 42 020 32 436 24 927
Sum egenkapital 17 793 15 256 11 708
Sum langsiktig gjeld 2 700 4 500 4 500
Sum kortsiktig gjeld 21 527 12 680 8 719

Lærdal Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lærdal Energi AS - 914078865
Distribusjon av elektrisitet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
216 246 000
Personalkostnader
19 935 000
Lederlønn
1 105 000
Anleggsmidler
83 362 000
Egenkapital
34 636 000
Gjeld
126 438 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 1
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 24 10 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 216 246 172 776 127 400
Driftsresultat 2 931 -6 430 -1 676
Resultat før skatt -318 -7 034 -2 621
Ordinært resultat -318 -7 034 -2 621
Årsresultat -318 -7 034 -2 621
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 83 362 80 111 61 899
Sum omløpsmidler 77 712 70 708 48 625
Sum eiendeler 161 073 150 819 110 525
Sum egenkapital 34 636 35 135 42 469
Sum langsiktig gjeld 46 421 47 134 35 232
Sum kortsiktig gjeld 80 017 68 550 32 824

Seis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seis AS - 986706186
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
457 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
542 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 13 39 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 457 286 264
Driftsresultat -22 5 4
Resultat før skatt -16 4 4
Ordinært resultat -16 4 4
Årsresultat -16 4 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 0 0
Sum omløpsmidler 545 560 720
Sum eiendeler 549 560 720
Sum egenkapital 542 558 554
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 2 166

Akraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akraft AS - 814119742
Handel med elektrisitet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 224 000
Personalkostnader
3 858 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 489 000
Egenkapital
188 000
Gjeld
44 794 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 224 76 957 31 025
Driftsresultat -125 -13 120 -11 653
Resultat før skatt 54 -9 969 -8 734
Ordinært resultat 54 -9 969 -8 734
Årsresultat 54 -9 969 -8 734
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 489 14 409 1 699
Sum omløpsmidler 30 493 49 115 27 958
Sum eiendeler 44 983 63 523 29 657
Sum egenkapital 188 134 214
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 794 63 389 29 443

Energiporten Ørjan Bøyum

Foretaksinfo
(Inaktiv) Energiporten Ørjan Bøyum - 999068049
Handel med elektrisitet
Leitevegen 40, 6856 Sogndal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6 år