Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Kristian Hotvedt

Rapportdato: 2019-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 105 128 og med ett samlet driftsresultat på 10 024. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Statsautorisert Revisor Ole Kristian Hotvedt Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Auli Boligutvikling AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 71 582 6 277
Graabrødrene Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Damåsen Pukkverk AS Styrets leder 2015 - Aktiv 18 503 1 729
Kof Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 257 755
Gvi Rådgivning AS Styrets leder 2006 - Aktiv 380 305
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 380 305
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS Styrets leder 2005 - Aktiv 13 406 958

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Statsautorisert Revisor Ole Kristian Hotvedt Styrets leder 2000** - 2019
Langgata Eiendom ANS Styre­medlem 2010 - 2018
Langgata Eiendom ANS Styrets leder 2000** - 2010
Nph Invest AS Vara­medlem 2006 - 2016
Langgata Eiendom AS Styrets leder 2005 - 2019
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co ANS Styrets leder 2000** - 2006
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co ANS Styrets leder 2000** - 2006

Statsautorisert Revisor Ole Kristian Hotvedt

Foretaksinfo
(Aktiv) Statsautorisert Revisor Ole Kristian Hotvedt - 862485122
Revisjon
Øvre Langgate 27, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2013 2012 2011
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2013 2012 2011
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Auli Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auli Boligutvikling AS - 915582230
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Udneskroken 144, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 582 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 499 000
Gjeld
29 060 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 58 40 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 71 582 31 076 0
Driftsresultat 6 277 2 197 -46
Resultat før skatt 4 846 1 696 -33
Ordinært resultat 4 846 1 696 -33
Årsresultat 4 846 1 696 -33
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 14
Sum omløpsmidler 36 559 48 961 3 106
Sum eiendeler 36 559 48 961 3 119
Sum egenkapital 7 499 2 653 956
Sum langsiktig gjeld 0 494 2 014
Sum kortsiktig gjeld 29 060 45 815 149

Graabrødrene

Foretaksinfo
(Aktiv) Graabrødrene - 916860536
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/einar Christian Erlingsen Holmestrandgaten 6, 3112 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år

Damåsen Pukkverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damåsen Pukkverk AS - 994496174
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Kongsbergveien 670, 3322 Fiskum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 503 000
Personalkostnader
1 572 000
Lederlønn
631 000
Anleggsmidler
6 435 000
Egenkapital
5 714 000
Gjeld
7 562 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 14 4 14
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 69 36 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 503 15 023 15 914
Driftsresultat 1 729 268 1 324
Resultat før skatt 1 239 104 917
Ordinært resultat 1 239 104 917
Årsresultat 1 239 104 917
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 435 6 654 7 222
Sum omløpsmidler 6 841 4 554 3 982
Sum eiendeler 13 276 11 208 11 204
Sum egenkapital 5 714 4 475 4 371
Sum langsiktig gjeld 3 766 4 316 5 094
Sum kortsiktig gjeld 3 796 2 417 1 738

Kof Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kof Eiendom AS - 986150811
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjennergrinda 4, 3420 Lierskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 257 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 711 000
Egenkapital
4 341 000
Gjeld
1 757 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 78 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 257 1 230 1 176
Driftsresultat 755 855 825
Resultat før skatt 570 617 563
Ordinært resultat 570 617 563
Årsresultat 570 617 563
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 711 4 835 4 959
Sum omløpsmidler 1 385 507 1 052
Sum eiendeler 6 097 5 342 6 011
Sum egenkapital 4 341 3 771 3 154
Sum langsiktig gjeld 1 165 1 367 2 652
Sum kortsiktig gjeld 592 204 205

Gvi Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gvi Rådgivning AS - 988982725
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grevinneveien 11, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
380 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 248 000
Egenkapital
3 017 000
Gjeld
103 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 90 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 380 834 565
Driftsresultat 305 804 544
Resultat før skatt 309 492 -313
Ordinært resultat 309 492 -313
Årsresultat 309 492 -313
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 248 1 218 637
Sum omløpsmidler 1 872 1 945 2 102
Sum eiendeler 3 120 3 163 2 739
Sum egenkapital 3 017 2 808 2 416
Sum langsiktig gjeld 72 150 203
Sum kortsiktig gjeld 31 206 120

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS - 988041378
Revisjon
Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 406 000
Personalkostnader
9 790 000
Lederlønn
1 004 000
Anleggsmidler
364 000
Egenkapital
1 404 000
Gjeld
2 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 16 14
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 73 82 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 406 12 982 11 728
Driftsresultat 958 1 357 1 127
Resultat før skatt 720 1 024 827
Ordinært resultat 720 1 024 827
Årsresultat 720 1 024 827
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 364 342 421
Sum omløpsmidler 3 965 4 150 4 138
Sum eiendeler 4 328 4 492 4 559
Sum egenkapital 1 404 1 685 1 567
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 924 2 807 2 992

Langgata Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langgata Eiendom ANS - 881076152
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2018 7,9 år
Styrets leder 2000 2010 9,9 år

Nph Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nph Invest AS - 988948063
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Nestvikveien 27, 3135 Torød
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2016 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 000
Egenkapital
558 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 25 45 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -11 -7
Resultat før skatt 250 214 -395
Ordinært resultat 250 214 -395
Årsresultat 250 214 -395
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 103 103 103
Sum omløpsmidler 455 255 191
Sum eiendeler 558 358 294
Sum egenkapital 558 308 94
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 50 200

Langgata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langgata Eiendom AS - 988041394
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Øvre Langgate 27, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2019 14,3 år

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co ANS - 982740614
Ikke tilgjengelig
Øvre Langgate 27, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år