Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Halvor Bru

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 513 og med ett samlet driftsresultat på -1 217. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Applied Autonomy AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 9 331 -1 225
Myllalia Drift AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 182 8

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Telenor Pensjonskasse Styre­medlem 2006 - 2008
Telenor Pensjonskasse for Supplerende Ytelser Styre­medlem 2006 - 2009
Mapsolutions AS Styre­medlem 2004 - 2005
Mapsolutions AS Styrets leder 2000** - 2004
Zalto Communications AS Styrets leder 2002 - 2003
Zalto Communications AS Styre­medlem 2002 - 2003
Telenorbutikken AS Styre­medlem 2000** - 2004

Applied Autonomy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Applied Autonomy AS - 918843493
Programmeringstjenester
Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 331 000
Personalkostnader
5 020 000
Lederlønn
1 171 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 095 000
Gjeld
2 762 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 21 20 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 331 6 975 725
Driftsresultat -1 225 -754 -395
Resultat før skatt -1 248 -786 -396
Ordinært resultat -1 248 -786 -396
Årsresultat -1 248 -786 -396
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 857 3 127 3 388
Sum eiendeler 4 857 3 127 3 388
Sum egenkapital 2 095 1 843 2 629
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 762 1 284 759

Myllalia Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myllalia Drift AS - 919885378
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Myllalia 21, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
36 000
Gjeld
146 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 23 6 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 182 175 239
Driftsresultat 8 -1 -8
Resultat før skatt 1 -1 -8
Ordinært resultat 1 -1 -8
Årsresultat 1 -1 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 182 223 152
Sum eiendeler 182 223 152
Sum egenkapital 36 36 37
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146 187 115

Telenor Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Telenor Pensjonskasse - 947316281
Pensjonskasser
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 348 993 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
263 377 000
Egenkapital
1 801 969 000
Gjeld
16 800 133 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 57 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 348 993 2 078 539 748 591
Driftsresultat 122 684 99 257 47 017
Resultat før skatt 221 359 248 178 75 321
Ordinært resultat 221 359 248 178 75 321
Årsresultat 220 896 250 130 74 735
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 263 377 288 121 270 427
Sum omløpsmidler 18 338 726 16 930 363 15 196 478
Sum eiendeler 18 602 103 17 218 484 15 466 905
Sum egenkapital 1 801 969 1 581 075 1 330 946
Sum langsiktig gjeld 16 769 579 15 633 200 14 060 044
Sum kortsiktig gjeld 30 554 4 209 75 915

Telenor Pensjonskasse for Supplerende Ytelser

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Pensjonskasse for Supplerende Ytelser - 977211697
Ikke tilgjengelig
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år

Mapsolutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mapsolutions AS - 974682680
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Akersgata 47/49, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Styrets leder 2000 2004 3,3 år

Zalto Communications AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Zalto Communications AS - 881939002
Ikke tilgjengelig
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2003 < 1 år
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Telenorbutikken AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenorbutikken AS - 974345757
Trådløs telekommunikasjon
Hans Nilsen Hauges gate 29c, 0481 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år

Mobilpartner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobilpartner AS - 870975082
Ikke tilgjengelig
Gjerdrumsvei 12 A, 0513 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Mobil Partner Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobil Partner Invest AS - 971200081
Ikke tilgjengelig
Gjerdrumsvei 12 A, 0486 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år

Mobilpartner Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobilpartner Bergen AS - 976860942
Ikke tilgjengelig
Vestre Strømkai 5, 0513 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Oyo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oyo AS - 981643607
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,8 år

Mobildata Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobildata Finans AS - 974904691
Ikke tilgjengelig
Gjerdrumsvei 12 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Telenor Telehuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Telehuset AS - 966774908
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Snarøyveien 30 J, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,4 år

Commit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Commit AS - 975998851
Telekommunikasjon ellers
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år

Mobilpartner Billingstad AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobilpartner Billingstad AS - 976861116
Ikke tilgjengelig
Ulvenv 84, 0513 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år