Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christen Thorleif Røer

Rapportdato: 2021-05-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 36 396 og med ett samlet driftsresultat på 8 963. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 17 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 19 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Boligsameiet Kirkeveien 114 Forretnings­fører 2021 - Aktiv 957 199
Sognsvannsveien Borettslag Forretnings­fører 2021 - Aktiv 1 466 492
Sameiet Sorgenfrigaten 27 Forretnings­fører 2021 - Aktiv 899 19
Borettslaget Pastor Fangens vei 20 Forretnings­fører 2021 - Aktiv 881 -14
Boligsameiet Mauritz Hansens gate 1 Forretnings­fører 2021 - Aktiv 523 63

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Borettslaget Bergensgt 15 Adm. direktør 2000** - 2004
Moløkken Borettslag Adm. direktør 2000** - 2004
Morgedalsvegen Boligsameie Styre­medlem 2006 - 2018
Blco Drift AS Styre­medlem 2016 - 2020
Asker og Bærum Vannverk Iks Styrets leder 2008 - 2012

Boligsameiet Kirkeveien 114

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Kirkeveien 114 - 980225194
Ikke tilgjengelig
V/ Advokatfirmaet Røer ANS Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
957 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
479 000
Gjeld
302 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 2
Resultatgrad 20 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 14 5
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 85 64 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 957 3 656 3 604
Driftsresultat 199 458 247
Resultat før skatt 200 336 91
Ordinært resultat 200 336 91
Årsresultat 200 336 91
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 3 941 4 983
Sum omløpsmidler 781 2 952 3 126
Sum eiendeler 781 6 893 8 109
Sum egenkapital 479 2 328 1 992
Sum langsiktig gjeld 125 3 941 4 983
Sum kortsiktig gjeld 177 623 1 134

Sognsvannsveien Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sognsvannsveien Borettslag - 954411389
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 466 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 058 000
Egenkapital
2 664 000
Gjeld
5 258 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 68 68 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 466 1 562 973
Driftsresultat 492 583 407
Resultat før skatt 311 416 356
Ordinært resultat 311 416 356
Årsresultat 311 416 356
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 058 6 390 6 801
Sum omløpsmidler 1 863 1 612 3 335
Sum eiendeler 7 921 8 001 10 135
Sum egenkapital 2 664 2 353 1 938
Sum langsiktig gjeld 4 774 5 167 5 561
Sum kortsiktig gjeld 484 481 2 636

Sameiet Sorgenfrigaten 27

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sorgenfrigaten 27 - 975502279
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Advokatfirmaet Røer ANS V/ Advokat Christen Røer Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
899 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 000
Egenkapital
-651 000
Gjeld
1 078 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 12 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 4 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 25 56 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 899 875 1 161
Driftsresultat 19 110 -235
Resultat før skatt -33 56 -274
Ordinært resultat -33 56 -274
Årsresultat -33 56 -274
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 62 55 0
Sum omløpsmidler 365 627 804
Sum eiendeler 427 682 804
Sum egenkapital -651 -618 -674
Sum langsiktig gjeld 1 015 1 145 1 276
Sum kortsiktig gjeld 63 155 202

Borettslaget Pastor Fangens vei 20

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Pastor Fangens vei 20 - 951035920
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
881 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
778 000
Egenkapital
768 000
Gjeld
457 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 17 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 881 857 859
Driftsresultat -14 -28 143
Resultat før skatt -8 -22 146
Ordinært resultat -8 -22 146
Årsresultat -8 -22 146
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 778 686 702
Sum omløpsmidler 446 530 515
Sum eiendeler 1 224 1 217 1 217
Sum egenkapital 768 776 798
Sum langsiktig gjeld 411 411 411
Sum kortsiktig gjeld 46 30 8

Boligsameiet Mauritz Hansens gate 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Mauritz Hansens gate 1 - 988788023
Ikke tilgjengelig
V/advokatfirmaet Røer ANS Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
523 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
950 000
Egenkapital
-15 000
Gjeld
1 770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 8 0 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 56 10 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 523 523 566
Driftsresultat 63 -45 123
Resultat før skatt 46 -63 86
Ordinært resultat 46 -63 86
Årsresultat 46 -63 86
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 950 1 021 1 091
Sum omløpsmidler 806 416 517
Sum eiendeler 1 756 1 437 1 608
Sum egenkapital -15 -61 3
Sum langsiktig gjeld 1 315 1 417 1 517
Sum kortsiktig gjeld 455 80 88

Al Snuserud Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Snuserud Borettslag - 951109991
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 747 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 685 000
Egenkapital
119 000
Gjeld
3 561 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 61 2 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 747 1 695 1 626
Driftsresultat 294 -1 012 445
Resultat før skatt 180 -1 114 371
Ordinært resultat 180 -1 114 371
Årsresultat 180 -1 114 371
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 685 2 297 2 289
Sum omløpsmidler 995 360 779
Sum eiendeler 3 680 2 656 3 068
Sum egenkapital 119 -62 1 052
Sum langsiktig gjeld 3 043 2 339 1 689
Sum kortsiktig gjeld 518 379 327

Sameiet Bygdøy Alle 47

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bygdøy Alle 47 - 980039579
Ikke tilgjengelig
Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
556 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
536 000
Gjeld
800 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 78 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 556 538 527
Driftsresultat 116 122 192
Resultat før skatt 99 107 175
Ordinært resultat 99 107 175
Årsresultat 99 107 175
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 55 68
Sum omløpsmidler 1 295 1 181 1 077
Sum eiendeler 1 337 1 235 1 145
Sum egenkapital 536 438 331
Sum langsiktig gjeld 630 688 744
Sum kortsiktig gjeld 170 110 70

Sameiet Drammensveien 46 C

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Drammensveien 46 C - 880045822
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
561 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
128 000
Egenkapital
459 000
Gjeld
202 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 83 83 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 561 655 1 681
Driftsresultat 171 222 -379
Resultat før skatt 171 222 -379
Ordinært resultat 171 222 -379
Årsresultat 171 222 -379
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 128 83 45
Sum omløpsmidler 533 314 135
Sum eiendeler 662 398 180
Sum egenkapital 459 289 67
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 202 109 113

Al Diakonissenes Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Diakonissenes Borettslag - 954411656
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 769 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 149 000
Egenkapital
3 968 000
Gjeld
10 324 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 34 28 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 769 1 744 1 639
Driftsresultat 240 182 200
Resultat før skatt -32 -59 -39
Ordinært resultat -32 -59 -39
Årsresultat -32 -59 -39
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 149 14 289 13 775
Sum omløpsmidler 2 143 802 1 353
Sum eiendeler 14 292 15 091 15 128
Sum egenkapital 3 968 4 000 4 060
Sum langsiktig gjeld 9 832 10 668 10 623
Sum kortsiktig gjeld 492 423 446

Borettslaget Bergensgt 15

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Bergensgt 15 - 963150393
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 803 000
Egenkapital
40 000
Gjeld
4 326 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 10 15 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 212 1 212 1 211
Driftsresultat -123 -61 285
Resultat før skatt -253 -176 160
Ordinært resultat -253 -176 160
Årsresultat -253 -176 160
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 803 4 036 4 269
Sum omløpsmidler 563 764 913
Sum eiendeler 4 366 4 801 5 182
Sum egenkapital 40 293 469
Sum langsiktig gjeld 4 125 4 303 4 492
Sum kortsiktig gjeld 201 204 221

Sameiet Eugenies gate 18

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Eugenies gate 18 - 996462439
Ikke tilgjengelig
V/advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
394 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
163 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 12 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 49 8 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 394 373 670
Driftsresultat 29 -235 150
Resultat før skatt 34 -230 156
Ordinært resultat 34 -230 156
Årsresultat 34 -230 156
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 53 58
Sum omløpsmidler 163 202 405
Sum eiendeler 163 255 463
Sum egenkapital 163 129 359
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 126 104

Moløkken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Moløkken Borettslag - 962129544
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2018 Aktiv 2,4 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 166 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
786 000
Egenkapital
739 000
Gjeld
1 333 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 76 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 166 2 156 2 165
Driftsresultat 290 379 406
Resultat før skatt 249 336 353
Ordinært resultat 249 336 353
Årsresultat 249 336 353
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 786 796 1 172
Sum omløpsmidler 1 286 1 253 736
Sum eiendeler 2 072 2 050 1 908
Sum egenkapital 739 490 154
Sum langsiktig gjeld 862 1 128 1 404
Sum kortsiktig gjeld 471 433 350

Sameiet Ole Vigs gate 25

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Ole Vigs gate 25 - 988783307
Ikke tilgjengelig
C/o Advokatfirmaet Røer Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
618 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-298 000
Gjeld
400 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 83 2 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 618 692 590
Driftsresultat 215 -369 160
Resultat før skatt 201 -380 146
Ordinært resultat 201 -380 146
Årsresultat 201 -380 146
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 102 315 406
Sum eiendeler 102 315 406
Sum egenkapital -298 -498 -119
Sum langsiktig gjeld 358 423 486
Sum kortsiktig gjeld 42 391 39

Advokatfirmaet Røer ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Røer ANS - 955342208
Juridisk tjenesteyting
Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 679 000
Personalkostnader
1 793 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
781 000
Gjeld
323 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 3 6
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 12 4 4
Kontantstrøm fra drift 10 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 48 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 679 2 457 2 505
Driftsresultat 180 31 55
Resultat før skatt 181 30 52
Ordinært resultat 181 30 52
Årsresultat 181 30 52
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 105 849 765
Sum eiendeler 1 105 849 765
Sum egenkapital 781 628 571
Sum langsiktig gjeld 8 10 12
Sum kortsiktig gjeld 315 212 183

Morgedalsvegen Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Morgedalsvegen Boligsameie - 975681068
Lønnet arbeid i private husholdninger
Morgedalsveien 39-41-43, 0378 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2006 2018 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 552 000
Personalkostnader
313 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
672 000
Gjeld
1 054 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 85 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 552 2 430 2 381
Driftsresultat -167 560 589
Resultat før skatt -193 527 550
Ordinært resultat -193 527 550
Årsresultat -193 527 550
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 0 0
Sum omløpsmidler 1 705 2 044 1 696
Sum eiendeler 1 726 2 044 1 696
Sum egenkapital 672 865 339
Sum langsiktig gjeld 644 814 1 016
Sum kortsiktig gjeld 410 364 342

Ullveien Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Ullveien Boligsameie - 991023151
Ikke tilgjengelig
V/advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 169 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 589 000
Gjeld
1 406 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 10 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 169 1 006 819
Driftsresultat 3 798 -1 040 0
Resultat før skatt 3 777 -1 046 1
Ordinært resultat 3 777 -1 046 1
Årsresultat 3 777 -1 046 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 286
Sum omløpsmidler 4 995 386 779
Sum eiendeler 4 995 386 1 065
Sum egenkapital 3 589 -188 858
Sum langsiktig gjeld 450 500 0
Sum kortsiktig gjeld 956 74 208

Dalsbergstien 6 D Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Dalsbergstien 6 D Borettslag - 990092133
Borettslag
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2016 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
438 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 693 000
Egenkapital
26 544 000
Gjeld
1 386 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 4 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 48 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 438 422 409
Driftsresultat -70 63 134
Resultat før skatt -113 19 90
Ordinært resultat -113 19 90
Årsresultat -113 19 90
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 693 27 693 27 630
Sum omløpsmidler 238 347 374
Sum eiendeler 27 931 28 041 28 004
Sum egenkapital 26 544 26 657 26 638
Sum langsiktig gjeld 1 301 1 302 1 301
Sum kortsiktig gjeld 85 82 65

Brakastølen Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Brakastølen Vel - 995563738
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ekornveien 3, 0777 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,8 år

Elly Aall AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elly Aall AS - 946347396
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,7 år
Styrets leder 2014 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
660 000
Egenkapital
4 188 000
Gjeld
355 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 15 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -270 -288 -268
Resultat før skatt 423 -531 -204
Ordinært resultat 423 -531 -204
Årsresultat 423 -531 -204
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 660 620 581
Sum omløpsmidler 3 884 3 510 4 073
Sum eiendeler 4 544 4 130 4 654
Sum egenkapital 4 188 3 766 4 297
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 355 365 358

AS Bygdø Alle 19

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Bygdø Alle 19 - 931107224
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 983 000
Personalkostnader
62 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 325 000
Egenkapital
11 647 000
Gjeld
20 187 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 70 70 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 983 5 964 5 946
Driftsresultat 3 201 3 306 3 636
Resultat før skatt 1 626 1 667 1 846
Ordinært resultat 1 626 1 667 1 846
Årsresultat 1 626 1 667 1 846
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 325 29 774 30 223
Sum omløpsmidler 2 509 1 806 2 080
Sum eiendeler 31 834 31 580 32 304
Sum egenkapital 11 647 11 120 10 453
Sum langsiktig gjeld 17 619 18 301 19 534
Sum kortsiktig gjeld 2 568 2 159 2 316

Christen Røer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christen Røer AS - 997963431
Juridisk tjenesteyting
Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9,2 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
110 000
Gjeld
20 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 10 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 -4
Resultat før skatt 17 -8 5
Ordinært resultat 17 -8 5
Årsresultat 17 -8 5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 130 98 107
Sum eiendeler 130 98 107
Sum egenkapital 110 94 101
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 4 6

Sameiet Brageveien 3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Brageveien 3 - 976804732
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/advokat Christen Røer Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
682 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 089 000
Gjeld
39 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 1 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 21 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 682 682 682
Driftsresultat 101 -6 119
Resultat før skatt 109 1 127
Ordinært resultat 109 1 127
Årsresultat 109 1 127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 128 1 050 982
Sum eiendeler 1 128 1 050 982
Sum egenkapital 1 089 981 979
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 70 3

Boligsameiet Thomas Heftyesgate 39

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Thomas Heftyesgate 39 - 976376277
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
957 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
479 000
Gjeld
302 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 91 15 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 957 1 555 906
Driftsresultat 199 -326 5
Resultat før skatt 200 -326 4
Ordinært resultat 200 -326 4
Årsresultat 200 -326 4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 781 607 846
Sum eiendeler 781 607 846
Sum egenkapital 479 279 605
Sum langsiktig gjeld 125 150 175
Sum kortsiktig gjeld 177 179 66

Ellen og Chrix Dahls Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Ellen og Chrix Dahls Legat - 983367046
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Advokatfirmaet Røer ANS Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,4 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 000
Personalkostnader
51 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 940 000
Egenkapital
5 422 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 20 10 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 187 0 157
Driftsresultat 4 -172 -9
Resultat før skatt -27 -83 -169
Ordinært resultat -27 -83 -169
Årsresultat -241 -283 -169
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 940 3 860 3 883
Sum omløpsmidler 1 602 2 067 2 277
Sum eiendeler 5 542 5 927 6 160
Sum egenkapital 5 422 5 663 5 945
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 264 215

Blco Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blco Drift AS - 918114238
Eiendomsforvaltning
Frogner Atrium Frognerveien 10, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 831 000
Personalkostnader
1 045 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
63 000
Gjeld
301 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 39 44 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 831 2 856 2 906
Driftsresultat 12 18 4
Resultat før skatt 9 14 3
Ordinært resultat 9 14 3
Årsresultat 9 14 3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 364 320 283
Sum eiendeler 364 320 283
Sum egenkapital 63 54 40
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301 266 244

Asker og Bærum Vannverk Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker og Bærum Vannverk Iks - 974636972
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Byveien 161, 1350 Lommedalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 497 000
Personalkostnader
14 754 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 454 000
Egenkapital
25 764 000
Gjeld
46 812 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 47 47 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 37 497 38 933 33 381
Driftsresultat 769 658 605
Resultat før skatt 217 250 196
Ordinært resultat 217 250 196
Årsresultat 211 237 196
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 47 454 48 154 44 336
Sum omløpsmidler 25 122 18 840 22 650
Sum eiendeler 72 576 66 994 66 986
Sum egenkapital 25 764 24 673 24 436
Sum langsiktig gjeld 40 075 34 025 36 975
Sum kortsiktig gjeld 6 737 8 295 5 575

Advonor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Advonor AS - 884956382
Juridisk tjenesteyting
Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2017 13,9 år
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Hollander AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hollander AS - 938216452
Ikke tilgjengelig
Rosenkrantzg 11, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bette Bergsland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bette Bergsland AS - 913474074
Ikke tilgjengelig
Thomasdalen 3, 2818 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,5 år

Friend Tex Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Friend Tex Norge AS - 953605821
Ikke tilgjengelig
Rosenkrantzg 11, 0113 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sgs Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sgs Norge AS - 833711482
Teknisk prøving og analyse
Litlås 18, 5954 Mongstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 612 000
Personalkostnader
17 264 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
173 000
Egenkapital
16 703 000
Gjeld
6 325 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 14 8
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 65 78 54
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 612 31 469 31 724
Driftsresultat 2 021 2 836 1 362
Resultat før skatt 2 168 2 899 1 411
Ordinært resultat 2 168 2 899 1 411
Årsresultat 2 168 2 899 1 411
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 173 222 218
Sum omløpsmidler 22 854 20 163 17 539
Sum eiendeler 23 028 20 386 17 757
Sum egenkapital 16 703 14 535 11 635
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 325 5 851 6 122

AS Christofferstunet

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Christofferstunet - 933724182
Borettslag
V/ Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2007 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 183 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 149 000
Egenkapital
-8 511 000
Gjeld
10 007 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 41 84 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 183 2 575 1 799
Driftsresultat 301 1 235 -8 253
Resultat før skatt -19 935 -8 421
Ordinært resultat -19 935 -8 421
Årsresultat -19 935 -8 421
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 149 1 158 1 167
Sum omløpsmidler 347 753 1 973
Sum eiendeler 1 496 1 910 3 140
Sum egenkapital -8 511 -8 492 -9 427
Sum langsiktig gjeld 9 818 10 255 10 727
Sum kortsiktig gjeld 189 148 1 840

Friendtex AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Friendtex AS - 982699231
Engroshandel med klær
Askelund, 6899 Balestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,2 år