Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jonny Oluf Hansen

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 276 078 og med ett samlet driftsresultat på 73 619. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jr Management AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 6 791 878
Odl AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 269 077 72 689
1-2-3-4 Invest AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 128 30
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 128 30
Hansen Consult AS Styrets leder 2000** - Aktiv 82 22

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nanogt AS Styrets leder 2013 - 2015
Nanogt AS Adm. direktør 2013 - 2014
Scan Logistic Partner Mandal AS Styre­medlem 2007 - 2008
Lindesnes Havn Kf Adm. direktør 2004 - 2007
Lindesnes Havn Kf Adm. direktør 2004 - 2007
Hansen Consult AS Adm. direktør 2000** - 2017
Wesmans Marine AS Adm. direktør 2000** - 2002

Jr Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jr Management AS - 991367160
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kartheia 5, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 791 000
Personalkostnader
4 312 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
372 000
Egenkapital
487 000
Gjeld
684 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 12
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 6
Resultatgrad 16 12 20
Kontantstrøm fra drift 10 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 67 49 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 791 4 798 4 127
Driftsresultat 878 326 943
Resultat før skatt 479 242 678
Ordinært resultat 479 242 678
Årsresultat 479 242 678
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 372 3 792 3 762
Sum omløpsmidler 798 1 655 1 533
Sum eiendeler 1 171 5 447 5 295
Sum egenkapital 487 -361 -603
Sum langsiktig gjeld 1 078 4 876 5 103
Sum kortsiktig gjeld -394 933 796

Odl AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odl AS - 917668159
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Nodeviga 14, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
269 077 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
142 131 000
Egenkapital
40 652 000
Gjeld
126 927 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 86 86 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 269 077 168 288 0
Driftsresultat 72 689 64 717 -32
Resultat før skatt 53 107 50 337 -32
Ordinært resultat 53 107 50 337 -32
Årsresultat 53 107 50 337 -32
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 142 131 143 972 0
Sum omløpsmidler 25 438 36 292 8
Sum eiendeler 167 569 180 256 8
Sum egenkapital 40 652 8 518 -40
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126 927 171 737 48

1-2-3-4 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1-2-3-4 Invest AS - 992246790
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandvigsbakken 1, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 13,5 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 963 000
Egenkapital
-1 062 000
Gjeld
6 059 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 24 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 128 157 139
Driftsresultat 30 61 49
Resultat før skatt -132 -99 -114
Ordinært resultat -132 -99 -114
Årsresultat -132 -99 -114
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 963 4 969 4 976
Sum omløpsmidler 35 38 70
Sum eiendeler 4 997 5 007 5 046
Sum egenkapital -1 062 -930 -831
Sum langsiktig gjeld 1 357 1 357 1 357
Sum kortsiktig gjeld 4 702 4 580 4 520

Hansen Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansen Consult AS - 945124288
Geologiske undersøkelser
Sandvigsbakken 1, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Adm. direktør 2000 2017 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 000
Personalkostnader
4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 474 000
Egenkapital
571 000
Gjeld
908 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 54 28 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 82 209 286
Driftsresultat 22 -5 -121
Resultat før skatt 15 -39 -145
Ordinært resultat 15 -39 -145
Årsresultat 15 -39 -145
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 474 1 930 1 406
Sum omløpsmidler 5 96 135
Sum eiendeler 1 479 2 026 1 540
Sum egenkapital 571 556 595
Sum langsiktig gjeld 810 1 361 858
Sum kortsiktig gjeld 98 109 87

Nanogt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nanogt AS - 991288937
Overflatebehandling av metaller
Rigetjønnveien 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2015 1,9 år
Adm. direktør 2013 2014 1,5 år

Scan Logistic Partner Mandal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scan Logistic Partner Mandal AS - 991003916
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Gismerøya, 4509 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 724 000
Personalkostnader
891 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
438 000
Gjeld
785 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 0
Resultatgrad 2 20 0
Kontantstrøm fra drift 1 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 34 94 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 724 2 184 990
Driftsresultat 11 614 -442
Resultat før skatt 12 482 -340
Ordinært resultat 12 482 -340
Årsresultat 12 482 -340
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 23 31
Sum omløpsmidler 1 209 1 296 696
Sum eiendeler 1 224 1 319 728
Sum egenkapital 438 427 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 785 892 318

Lindesnes Havn Kf

Foretaksinfo
(Aktiv) Lindesnes Havn Kf - 970548513
Drift av havne- og kaianlegg
Ballastbrygga, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2007 2,7 år

Hansen Management ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hansen Management ANS - 952784358
Ikke tilgjengelig
Kroodden 2, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 7,6 år

Wesmans Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wesmans Marine AS - 981480651
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Vige Havnevei 4, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-444 000
Gjeld
545 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 2 4 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 33 131 559
Driftsresultat -281 -839 -620
Resultat før skatt -284 -844 -636
Ordinært resultat -284 -844 -636
Årsresultat -284 -844 -636
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101 470 1 267
Sum eiendeler 101 470 1 267
Sum egenkapital -444 -161 683
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 545 631 583