Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Morten Henrik Greidung

Rapportdato: 2019-06-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 153 635 og med ett samlet driftsresultat på 22 460. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 33.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sarpsborg Urologi og Operasjonsklinikk AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 979 1 362
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 1 979 1 362
Sarpsborg Spesialistsenter AS Styrets leder 2019 - Aktiv 7 257 202
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 7 257 202
Colosseum Man Holding AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -2
Colosseum Mann AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 2 785 -4 179
Kaizer AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 463 -100

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Korsvoll Idrettslag Nestleder styre 2015 - 2017
La Lingib AS Styre­medlem 2014 - 2018
La Lingib AS Vara­medlem 2012 - 2014
Good Hope Properties AS Styre­medlem 2014 - 2017
Filefjellstuene AS Styre­medlem 2013 - 2014
Tørrisheisen AS Styre­medlem 2013 - 2014

Sarpsborg Urologi og Operasjonsklinikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsborg Urologi og Operasjonsklinikk AS - 920422950
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Oscar Pedersens vei 2a, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 979 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
889 000
Egenkapital
874 000
Gjeld
551 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 85
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 979
Driftsresultat 1 362
Resultat før skatt 1 050
Ordinært resultat 1 050
Årsresultat 1 050
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 889
Sum omløpsmidler 535
Sum eiendeler 1 425
Sum egenkapital 874
Sum langsiktig gjeld 16
Sum kortsiktig gjeld 535

Sarpsborg Spesialistsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsborg Spesialistsenter AS - 913767098
Kombinerte kontortjenester
Oscar Pedersens vei 2a, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 257 000
Personalkostnader
3 835 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 000
Egenkapital
-268 000
Gjeld
849 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 51 11 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 257 6 351 6 332
Driftsresultat 202 -84 -416
Resultat før skatt 202 -83 -416
Ordinært resultat 202 -83 -416
Årsresultat 202 -83 -416
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 126 40 24
Sum omløpsmidler 455 384 234
Sum eiendeler 581 424 258
Sum egenkapital -268 -470 -386
Sum langsiktig gjeld 0 291 0
Sum kortsiktig gjeld 849 603 644

Colosseum Man Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Colosseum Man Holding AS - 918928324
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sørkedalsveien 10d, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 153 000
Egenkapital
9 895 000
Gjeld
20 094 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2
Resultat før skatt -105
Ordinært resultat -105
Årsresultat -105
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 19 153
Sum omløpsmidler 10 836
Sum eiendeler 29 989
Sum egenkapital 9 895
Sum langsiktig gjeld 20 094
Sum kortsiktig gjeld 0

Colosseum Mann AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Colosseum Mann AS - 812794922
Somatiske spesialsykehus
Sørkedalsveien 10d, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 785 000
Personalkostnader
1 474 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 644 000
Egenkapital
2 880 000
Gjeld
18 864 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 0
Totalt 10 15 7
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 785 977 834
Driftsresultat -4 179 -2 872 -3 213
Resultat før skatt -3 320 -2 244 -2 468
Ordinært resultat -3 320 -2 244 -2 468
Årsresultat -3 320 -2 244 -2 468
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 644 2 873 2 304
Sum omløpsmidler 5 101 721 117
Sum eiendeler 21 745 3 593 2 421
Sum egenkapital 2 880 650 -1 176
Sum langsiktig gjeld 14 116 2 571 3 246
Sum kortsiktig gjeld 4 748 372 351

Kaizer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaizer AS - 994386816
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Holmenveien 2, 3402 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 463 000
Personalkostnader
1 249 000
Lederlønn
747 000
Anleggsmidler
3 655 000
Egenkapital
-554 000
Gjeld
9 530 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 3 3 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 463 2 652 4 151
Driftsresultat -100 -1 534 386
Resultat før skatt -755 -1 431 51
Ordinært resultat -755 -1 431 51
Årsresultat -755 -1 431 51
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 655 2 820 1 942
Sum omløpsmidler 5 321 4 314 6 150
Sum eiendeler 8 977 7 134 8 093
Sum egenkapital -554 215 2 657
Sum langsiktig gjeld 3 038 410 405
Sum kortsiktig gjeld 6 492 6 509 5 031

Engene 100 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Engene 100 AS - 811605042
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 301 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
237 000
Gjeld
14 270 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 79 75 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 79 301 266 036 0
Driftsresultat 22 349 59 943 -4 899
Resultat før skatt 16 937 45 939 -6 926
Ordinært resultat 16 937 45 939 -6 926
Årsresultat 16 937 45 939 -6 926
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 31 877 95 319
Sum omløpsmidler 14 507 96 329 1 722
Sum eiendeler 14 507 128 206 97 042
Sum egenkapital 237 62 248 16 309
Sum langsiktig gjeld 325 5 436 80 147
Sum kortsiktig gjeld 13 945 60 522 586

Nedre Romerike Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nedre Romerike Boligutvikling AS - 897544512
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 820 000
Egenkapital
10 614 000
Gjeld
17 227 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 37 6 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -45 -25
Resultat før skatt 10 263 -535 -10
Ordinært resultat 10 263 -535 -10
Årsresultat 10 263 -535 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 820 16 908 16 908
Sum omløpsmidler 17 022 740 778
Sum eiendeler 27 842 17 648 17 686
Sum egenkapital 10 614 17 151 17 686
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 227 498 0

Nitteberg Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nitteberg Vest AS - 897544482
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 294 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 413 000
Egenkapital
13 425 000
Gjeld
28 675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 10
Resultatgrad 12 14 20
Kontantstrøm fra drift 3 7 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 38 44 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 294 114 769 41 705
Driftsresultat 3 850 9 749 13 247
Resultat før skatt 1 268 6 495 8 676
Ordinært resultat 1 268 6 495 8 676
Årsresultat 1 268 6 495 8 676
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 413 8 787 16 225
Sum omløpsmidler 40 687 83 100 26 278
Sum eiendeler 42 100 91 888 42 503
Sum egenkapital 13 425 33 157 26 662
Sum langsiktig gjeld 0 3 210 1 789
Sum kortsiktig gjeld 28 675 55 521 14 052

Rotnesbeitet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rotnesbeitet AS - 997544552
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
100 000
Gjeld
461 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 6 6
Totalt 10 6 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -428 -498 -6
Resultat før skatt -427 -491 12
Ordinært resultat -427 -491 12
Årsresultat -427 -491 12
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 561 978 805
Sum eiendeler 561 978 805
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 311 160 160
Sum kortsiktig gjeld 150 718 545

Bmh Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bmh Invest AS - 883498852
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Åmotveien 7b, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 8,7 år
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
556 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 925 000
Egenkapital
58 062 000
Gjeld
10 265 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 10
Totalt 50 70 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 556 703 744
Driftsresultat -315 178 -831
Resultat før skatt 5 370 3 193 6 541
Ordinært resultat 5 370 3 193 6 541
Årsresultat 5 370 3 193 6 541
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 66 925 62 316 59 021
Sum omløpsmidler 1 402 1 429 6 625
Sum eiendeler 68 328 63 745 65 646
Sum egenkapital 58 062 54 693 52 499
Sum langsiktig gjeld 8 101 7 902 11 922
Sum kortsiktig gjeld 2 164 1 151 1 225

Ongsjøfjell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ongsjøfjell AS - 979135416
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bjørn Braaten Schwensens g 20, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 277 000
Egenkapital
31 300 000
Gjeld
2 051 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 35 33 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -219 -65 -170
Resultat før skatt 1 999 1 032 -3 553
Ordinært resultat 1 999 1 032 -3 553
Årsresultat 1 999 1 032 -3 553
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 277 9 701 12 013
Sum omløpsmidler 25 075 21 817 21 929
Sum eiendeler 33 352 31 519 33 942
Sum egenkapital 31 300 29 301 28 269
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 051 2 217 5 673

Greidung AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Greidung AS - 980211568
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Åmotveien 7 B, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 757 000
Egenkapital
2 946 000
Gjeld
1 103 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 35 37 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -43 -40
Resultat før skatt 375 372 368
Ordinært resultat 375 372 368
Årsresultat 375 372 368
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 757 1 757 1 758
Sum omløpsmidler 2 292 2 122 2 042
Sum eiendeler 4 049 3 879 3 800
Sum egenkapital 2 946 3 772 3 700
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 103 107 100

Korsvoll Idrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Korsvoll Idrettslag - 984067348
Idrettslag og -klubber
Langåsveien 18, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2017 2,2 år

La Lingib AS

Foretaksinfo
(Aktiv) La Lingib AS - 998099218
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Ekeberg Eiendom Holding AS 5. Etg Konows gate 67b, 0196 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,4 år
Vara­medlem 2012 2014 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 024 000
Egenkapital
6 660 000
Gjeld
3 386 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 5 28 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -74 -40 -30
Resultat før skatt -1 851 634 -221
Ordinært resultat -1 851 634 -221
Årsresultat -1 851 634 -221
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 024 10 764 6 683
Sum omløpsmidler 23 193 221
Sum eiendeler 10 046 10 957 6 904
Sum egenkapital 6 660 1 165 530
Sum langsiktig gjeld 3 167 9 700 6 353
Sum kortsiktig gjeld 219 92 20

Good Hope Properties AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Good Hope Properties AS - 990500835
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Stor-oslo Management AS Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,1 år

Filefjellstuene AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Filefjellstuene AS - 983507190
Drift av ferieleiligheter
, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Tørrisheisen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tørrisheisen AS - 990025126
Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
Børrenøsvegen 21, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Tyin/filefjell Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tyin/filefjell Utvikling AS - 983181732
Drift av ferieleiligheter
Grøvstølvegen 43, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 253 000
Personalkostnader
6 907 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 045 000
Egenkapital
20 831 000
Gjeld
53 189 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 12 9 7
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 33 253 30 606 15 632
Driftsresultat -371 -777 -695
Resultat før skatt -1 663 -1 827 -1 282
Ordinært resultat -1 663 -1 827 -1 282
Årsresultat -1 663 -1 827 -1 282
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 54 045 52 329 57 414
Sum omløpsmidler 19 975 17 153 4 480
Sum eiendeler 74 020 69 482 61 894
Sum egenkapital 20 831 22 494 22 145
Sum langsiktig gjeld 46 970 39 900 26 555
Sum kortsiktig gjeld 6 219 7 088 13 195

Tyin/filefjell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tyin/filefjell AS - 998501679
Drift av idrettsanlegg
Grøvstølvegen 43, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,5 år

Synnfjell Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Synnfjell Holding AS - 988421197
Produksjon av møbler ellers
Åmotveien 7 B, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,6 år
Adm. direktør 2005 2019 13,5 år

Kakkelovnskroken 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kakkelovnskroken 3 AS - 986193049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 5,7 år

Enebakkveien 135 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enebakkveien 135 AS - 986193006
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grenseveien 73, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 189 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 181 000
Egenkapital
9 237 000
Gjeld
3 856 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 75 70 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 189 1 846 1 118
Driftsresultat 1 934 1 609 930
Resultat før skatt 1 460 1 160 632
Ordinært resultat 1 460 1 160 632
Årsresultat 1 460 1 160 632
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 181 11 502 8 853
Sum omløpsmidler 912 75 1 356
Sum eiendeler 13 093 11 578 10 209
Sum egenkapital 9 237 9 115 7 955
Sum langsiktig gjeld 0 2 122 1 462
Sum kortsiktig gjeld 3 856 341 792

Oslo Øst Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Øst Holding AS - 997347668
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 6,1 år

Ekornes Contract AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ekornes Contract AS - 954811506
Engroshandel med møbler
Kyrkjeberget 2, 6230 Sykkylven
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2012 1,2 år
Styrets leder 2005 2011 5,5 år
Styre­medlem 2005 2012 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 121 000
Personalkostnader
6 572 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
320 000
Egenkapital
6 490 000
Gjeld
7 627 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 2 14 18
Kontantstrøm fra drift 0 10 18
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 30 75 92
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 54 121 59 007 53 546
Driftsresultat 538 5 230 8 027
Resultat før skatt -409 3 789 5 984
Ordinært resultat -409 3 789 5 984
Årsresultat -409 3 789 5 984
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 320 704 1 099
Sum omløpsmidler 13 796 19 595 15 263
Sum eiendeler 14 116 20 299 16 362
Sum egenkapital 6 490 6 521 6 292
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 627 13 778 10 070

Hotell & Interiør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hotell & Interiør AS - 974459639
Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet
Tvetenveien 44, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Stay Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stay Holding AS - 988421235
Produksjon av møbler ellers
Tvetenveien 44, 0660 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2 år
Adm. direktør 2005 2011 5,5 år

Index Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Index Consulting AS - 991024689
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Heimdalsgata 7, 0561 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 3,8 år

J3 Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J3 Forvaltning AS - 887469652
Ikke tilgjengelig
Hartmanns vei 17 D, 0284 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 1,1 år

Protekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Protekt AS - 976747321
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Leilighet 7011 Odvar Solbergs vei 122, 0973 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
281 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
349 000
Egenkapital
340 000
Gjeld
156 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 86 91 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 281 291 457
Driftsresultat 175 177 328
Resultat før skatt 171 171 319
Ordinært resultat 171 171 319
Årsresultat 171 171 319
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 349 134 152
Sum omløpsmidler 146 229 9
Sum eiendeler 495 363 161
Sum egenkapital 340 168 -2
Sum langsiktig gjeld 92 121 150
Sum kortsiktig gjeld 64 74 14

Dealhammer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dealhammer AS - 981623592
Drift av web-portaler
Biskop Gunnensgate 14 A Co Stor-oslo Prosjekt AS, 0051 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 5,7 år

Sano AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sano AS - 976502477
Ikke tilgjengelig
Kvernbakken 28, 1414 Trollåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2002 < 1 år
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Cogen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cogen AS - 966639199
Handel med elektrisitet
C/o Arendals Fossekompani ASA Langbryggen 5, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1 år

Storsenteret Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storsenteret Norge AS - 982092779
Ikke tilgjengelig
Roald Amundsens vei 2, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,1 år

Bjønnspranget AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjønnspranget AS - 980712532
Ikke tilgjengelig
Schwensensgate 20 C/o Bjørn, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Avanza Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avanza Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 980037088
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
C/o Morten-henrik Greidung Sorgenfrig 9, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Bilmegler`n AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bilmegler`n AS - 976203127
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Slemmestadveien 213, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,7 år

Stor-oslo Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stor-oslo Prosjekt AS - 983603688
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,8 år