Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørg S Leite

Rapportdato: 2020-01-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 818 og med ett samlet driftsresultat på 442. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Venner Av Uganda Vau Nestleder styre 2016 - Aktiv 659 345
Psl Eiendom AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 159 106
Psl Holding AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 0 -9

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
AS Luftforsvarets Byggelag Styre­medlem 2015 - 2017
East African Petroleum Services AS Styre­medlem 2011 - 2016

Venner Av Uganda Vau

Foretaksinfo
(Aktiv) Venner Av Uganda Vau - 982076854
Sosiale velferdsorganisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
659 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
805 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2014
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 87
Resultatregnskap
2014
Driftsinntekter 659
Driftsresultat 345
Resultat før skatt 345
Ordinært resultat 345
Årsresultat 345
Balanseregnskap
2014
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 820
Sum eiendeler 820
Sum egenkapital 805
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15

Psl Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Psl Eiendom AS - 991122990
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pedro S. Leite Skøyenveien 95, 0375 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
159 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 820 000
Egenkapital
2 820 000
Gjeld
121 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 67 67 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 159 156 151
Driftsresultat 106 102 95
Resultat før skatt 82 78 71
Ordinært resultat 82 78 71
Årsresultat 82 78 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 820 2 820 2 820
Sum omløpsmidler 121 117 110
Sum eiendeler 2 941 2 937 2 930
Sum egenkapital 2 820 2 820 2 820
Sum langsiktig gjeld 3 3 3
Sum kortsiktig gjeld 118 114 107

Psl Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Psl Holding AS - 991123024
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pedro S. Leite Skøyenveien 95, 0375 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 826 000
Egenkapital
4 343 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 36 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -13 -12
Resultat før skatt -72 219 77
Ordinært resultat -72 219 77
Årsresultat -72 219 77
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 826 2 826 2 826
Sum omløpsmidler 1 539 1 611 1 392
Sum eiendeler 4 365 4 437 4 218
Sum egenkapital 4 343 4 415 4 196
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 22 21

AS Luftforsvarets Byggelag

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Luftforsvarets Byggelag - 921242786
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kinoveien 3, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 410 000
Personalkostnader
651 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
172 166 000
Egenkapital
153 445 000
Gjeld
22 197 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 14 0 10
Rentedekningsgrad 8 0 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 54 13 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 410 8 174 7 877
Driftsresultat 1 377 -2 068 1 083
Resultat før skatt 857 -2 580 585
Ordinært resultat 857 -2 580 585
Årsresultat 857 -2 580 585
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 172 166 172 155 172 042
Sum omløpsmidler 3 476 4 731 6 747
Sum eiendeler 175 643 176 886 178 789
Sum egenkapital 153 445 179 224 176 644
Sum langsiktig gjeld 21 035 22 044 22 983
Sum kortsiktig gjeld 1 162 2 254 638

East African Petroleum Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) East African Petroleum Services AS - 897251892
Spesielle holdingselskaper
Solvangveien 30, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
20 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 85 44 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 35 37 0
Driftsresultat 5 2 2 335
Resultat før skatt 4 2 2 550
Ordinært resultat 4 2 2 550
Årsresultat 4 2 2 550
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 26 16 14
Sum eiendeler 26 16 14
Sum egenkapital 20 16 14
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 0 0