Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Birger Moe

Rapportdato: 2019-10-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 34 292 og med ett samlet driftsresultat på 1 431. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
O L Senteret AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 34 292 1 431

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

O L Senteret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) O L Senteret AS - 944174230
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Industriv, 3300 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 292 000
Personalkostnader
7 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 657 000
Egenkapital
4 645 000
Gjeld
6 930 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 8 8 16
Kontantstrøm fra drift 7 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 63 56 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 292 24 635 21 123
Driftsresultat 1 431 1 156 2 637
Resultat før skatt 1 129 879 1 975
Ordinært resultat 1 129 879 1 975
Årsresultat 1 129 879 1 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 657 1 273 1 536
Sum omløpsmidler 9 918 9 454 6 815
Sum eiendeler 11 574 10 728 8 351
Sum egenkapital 4 645 4 215 4 537
Sum langsiktig gjeld 81 100 115
Sum kortsiktig gjeld 6 849 6 412 3 699