Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håkon Gøte Grorud

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -27. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arnesen AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -27
Håkon Grorud Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Haugenveien Bærum Sa Vara­medlem 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Håkon Grorud Styrets leder 2000** - 2019
Håkon Grorud Styrets leder 2000** - 2019

Arnesen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen AS - 940005590
Grunnarbeid
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
452 000
Egenkapital
46 000
Gjeld
421 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 13 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 27 424
Driftsresultat -27 -29 -49
Resultat før skatt -26 -51 6 193
Ordinært resultat -26 -51 6 193
Årsresultat -26 -51 6 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 452 445 456
Sum omløpsmidler 15 25 6 433
Sum eiendeler 467 470 6 888
Sum egenkapital 46 72 123
Sum langsiktig gjeld 417 396 65
Sum kortsiktig gjeld 4 2 6 701

Håkon Grorud

Foretaksinfo
(Aktiv) Håkon Grorud - 870261942
Dyrking av ettårige vekster ellers
Skollerudveien 84, 1350 Lommedalen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Haugenveien Bærum Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugenveien Bærum Sa - 997146786
Tjenester tilknyttet skogbruk
Vensåsveien 28b, 1350 Lommedalen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,4 år

Grorudhaugen Seniorbolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grorudhaugen Seniorbolig AS - 916979290
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,5 år