Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Margrethe Hauge

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 986 168 og med ett samlet driftsresultat på 5 374 896. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Flux Group AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 560 342 -27 226
Tekniskbureau AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 658 513 -23 329
Falcon Industrial Partners AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -14
Borregaard AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 785 000 576 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mrc Global Norway AS Styre­medlem 2017 - 2018
Mrc Global Norway AS Adm. direktør 2016 - 2017
Mrc Solberg & Andersen AS Styrets leder 2016 - 2017
Mrc Solberg & Andersen AS Adm. direktør 2010 - 2017
Mrc Teamtrade AS Styrets leder 2016 - 2017
Mrc Energy Piping AS Styrets leder 2016 - 2017
Flochem AS Styre­medlem 2013 - 2014

Flux Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flux Group AS - 913192249
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Kanalsletta 8, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
560 342 000
Personalkostnader
84 078 000
Lederlønn
2 332 000
Anleggsmidler
204 703 000
Egenkapital
132 440 000
Gjeld
321 810 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 10 14 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 560 342 409 245 375 552
Driftsresultat -27 226 -12 939 -9 083
Resultat før skatt -26 598 -18 974 -13 373
Ordinært resultat -26 598 -18 974 -13 373
Årsresultat -26 621 -18 907 -13 373
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 204 703 205 438 201 484
Sum omløpsmidler 249 547 208 175 249 337
Sum eiendeler 454 250 413 613 450 821
Sum egenkapital 132 440 159 037 172 612
Sum langsiktig gjeld 20 530 135 129 18 569
Sum kortsiktig gjeld 301 280 119 447 259 640

Tekniskbureau AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tekniskbureau AS - 912273938
Elektrisk installasjonsarbeid
Moseidveien 17, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
446
Styremedlemmer
0
Omsetning
658 513 000
Personalkostnader
321 969 000
Lederlønn
1 580 000
Anleggsmidler
153 954 000
Egenkapital
115 734 000
Gjeld
215 873 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 11 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 658 513 729 737
Driftsresultat -23 329 -40 273
Resultat før skatt -31 174 -37 251
Ordinært resultat -31 174 -37 251
Årsresultat -31 174 -36 950
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 153 954 153 834
Sum omløpsmidler 177 654 305 867
Sum eiendeler 331 608 459 701
Sum egenkapital 115 734 147 155
Sum langsiktig gjeld 3 307 5 815
Sum kortsiktig gjeld 212 566 306 731

Falcon Industrial Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Falcon Industrial Partners AS - 912049477
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 35, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 6
Totalt 0 4 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -26 -62
Resultat før skatt -14 -26 -69
Ordinært resultat -14 -26 -69
Årsresultat -14 -26 -69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 147 147
Sum eiendeler 0 147 147
Sum egenkapital 0 14 40
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 133 107

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Salmar ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmar ASA - 960514718
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 7266 Kverva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 342 554 000
Personalkostnader
1 040 438 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 210 942 000
Egenkapital
9 139 843 000
Gjeld
5 995 721 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 82 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 342 554 10 817 238 9 029 814
Driftsresultat 4 306 642 2 792 212 3 085 602
Resultat før skatt 3 579 225 2 297 798 2 650 990
Ordinært resultat 3 579 225 2 297 798 2 650 990
Årsresultat 3 568 413 2 297 798 2 650 990
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 210 942 7 610 597 7 008 335
Sum omløpsmidler 6 924 622 5 315 649 6 393 351
Sum eiendeler 15 135 564 12 926 246 13 401 686
Sum egenkapital 9 139 843 7 668 128 6 680 833
Sum langsiktig gjeld 2 560 548 2 518 221 3 934 858
Sum kortsiktig gjeld 3 435 173 2 739 897 2 785 995

Nye Havsdalsvegen 35 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nye Havsdalsvegen 35 AS - 918079254
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 35, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
497 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 835 000
Egenkapital
300 000
Gjeld
7 564 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 51 55 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 497 535 28
Driftsresultat 359 319 -20
Resultat før skatt 159 136 -35
Ordinært resultat 159 136 -35
Årsresultat 159 136 -35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 835 7 839 7 689
Sum omløpsmidler 29 34 219
Sum eiendeler 7 864 7 873 7 908
Sum egenkapital 300 141 5
Sum langsiktig gjeld 7 493 7 673 7 853
Sum kortsiktig gjeld 71 60 50

H&o Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H&o Industrier AS - 999322786
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 605 000
Personalkostnader
3 891 000
Lederlønn
1 962 000
Anleggsmidler
6 394 000
Egenkapital
2 957 000
Gjeld
5 455 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 85 92 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 605 4 115 4 181
Driftsresultat 2 015 1 170 1 505
Resultat før skatt 1 427 884 1 124
Ordinært resultat 1 427 884 1 124
Årsresultat 1 427 884 1 124
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 394 1 291 1 033
Sum omløpsmidler 2 018 1 246 1 190
Sum eiendeler 8 412 2 537 2 222
Sum egenkapital 2 957 1 680 796
Sum langsiktig gjeld 4 004 5 6
Sum kortsiktig gjeld 1 451 853 1 420

Sekkingstad Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Sekkingstad Velforening - 991824480
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Anette Skålevik Harholt Vestsidevegen 383, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,7 år

Hama Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hama Holding AS - 996767515
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Roald, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,9 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 525 000
Egenkapital
16 063 000
Gjeld
11 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 31 36 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -40 -19
Resultat før skatt 127 1 145 660
Ordinært resultat 127 1 145 660
Årsresultat 127 1 145 660
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 525 2 510 2 876
Sum omløpsmidler 9 548 13 440 11 915
Sum eiendeler 16 074 15 950 14 791
Sum egenkapital 16 063 15 936 14 791
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 14 0

Hoff Terrasse 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoff Terrasse 6 AS - 976024621
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Roald, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12 år
Vara­medlem 2000 2008 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 264 000
Egenkapital
3 488 000
Gjeld
354 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 10 43 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -15 -12
Resultat før skatt -11 3 564 331
Ordinært resultat -11 3 564 331
Årsresultat -11 3 564 331
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 264 2 264 2 353
Sum omløpsmidler 1 577 1 974 446
Sum eiendeler 3 841 4 238 2 799
Sum egenkapital 3 488 3 499 2 634
Sum langsiktig gjeld 26 34 44
Sum kortsiktig gjeld 328 706 120

Apk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apk Holding AS - 989477692
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Fagrehaugvegen 43, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
50 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 87 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 14 500
Driftsresultat -13 26 11
Resultat før skatt -13 26 11
Ordinært resultat -13 26 11
Årsresultat -13 26 11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 12 12
Sum omløpsmidler 50 52 50
Sum eiendeler 62 64 62
Sum egenkapital 50 63 38
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 1 24

Aqua Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aqua Holding AS - 944815325
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Roald, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,1 år
Vara­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
641 000
Gjeld
144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -16 -13
Resultat før skatt -18 -19 -13
Ordinært resultat -18 -19 -13
Årsresultat -18 -19 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 786 804 823
Sum eiendeler 786 804 823
Sum egenkapital 641 660 679
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144 144 144

Mrc Global Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mrc Global Norway AS - 996335429
Reparasjon av maskiner
Kanalarmen 12, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
261
Styremedlemmer
0
Omsetning
800 834 000
Personalkostnader
139 725 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
280 195 000
Egenkapital
29 161 000
Gjeld
666 905 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 9 9 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 800 834 838 263 1 303 121
Driftsresultat -88 720 -216 275 -122 932
Resultat før skatt -120 814 -225 119 -159 069
Ordinært resultat -120 814 -225 119 -159 069
Årsresultat -120 814 -225 119 -159 069
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 280 195 325 040 371 553
Sum omløpsmidler 415 870 419 365 539 259
Sum eiendeler 696 066 744 404 910 812
Sum egenkapital 29 161 -10 025 -49 148
Sum langsiktig gjeld 275 647 327 029 595 029
Sum kortsiktig gjeld 391 258 427 401 364 931

Mrc Solberg & Andersen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mrc Solberg & Andersen AS - 982726220
Reparasjon av maskiner
Langarinden 16, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Adm. direktør 2010 2017 6,1 år

Mrc Teamtrade AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mrc Teamtrade AS - 939917039
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Kanalarmen 12, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Mrc Energy Piping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mrc Energy Piping AS - 991527885
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Gamle Forusveien 53, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Flochem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Flochem AS - 921757786
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Telenor Arena Inngang E, 6.etasje Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Affs Rolf Jangård Legat Til Fremme Av Bedre Ledelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Affs Rolf Jangård Legat Til Fremme Av Bedre Ledelse - 877153932
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2016 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 966 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 2 2
Driftsresultat -17 -20 -18
Resultat før skatt -17 -20 -18
Ordinært resultat -17 -20 -18
Årsresultat -17 -20 -18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 966 1 983 2 003
Sum eiendeler 1 966 1 983 2 003
Sum egenkapital 1 966 1 983 2 003
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Hema Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hema Invest AS - 993131202
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Bjørn Arve Ofstad Kaiavegen 37, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år

Bistro Ytterland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bistro Ytterland AS - 986362037
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Roald, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år

Etter- og Videreutdanningsfondet for Ansatte i Stiftelsen Aff

Foretaksinfo
(Inaktiv) Etter- og Videreutdanningsfondet for Ansatte i Stiftelsen Aff - 990821771
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Breiviksveien 40, 5042 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 5,2 år

Bjørge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørge AS - 995477041
Bygging av oljeplattformer og moduler
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Tts Cranes Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tts Cranes Norway AS - 991020586
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2013 3,7 år

Hydralift Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hydralift Marine AS - 986166483
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Barstølveien 26, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
501 000
Egenkapital
-768 000
Gjeld
1 270 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -31 -2
Resultat før skatt -626 -81 -3
Ordinært resultat -626 -81 -3
Årsresultat -626 -81 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 501 1 100 1 121
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 501 1 100 1 121
Sum egenkapital -768 -143 -61
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 270 1 242 1 182

Stream Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stream Invest AS - 929118200
Bygging av oljeplattformer og moduler
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Tts Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tts Marine AS - 994804022
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
81
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 906 000
Personalkostnader
74 939 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 926 000
Egenkapital
75 554 000
Gjeld
35 188 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 82 13 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 182 906 166 628 194 444
Driftsresultat 19 041 -12 279 -6 802
Resultat før skatt 15 507 -17 310 -7 446
Ordinært resultat 15 507 -17 310 -7 446
Årsresultat 15 507 -17 310 -7 446
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 926 39 726 58 861
Sum omløpsmidler 78 816 61 353 59 427
Sum eiendeler 110 742 101 078 118 288
Sum egenkapital 75 554 60 047 77 356
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 188 41 032 40 932

Aff AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aff AS - 983521533
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2016 8 år

Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole - 971228113
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2016 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 373 000
Personalkostnader
60 243 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 949 000
Egenkapital
36 033 000
Gjeld
36 553 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 35 41 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 373 79 036 77 326
Driftsresultat 1 204 201 -3 557
Resultat før skatt 251 66 449
Ordinært resultat 251 66 449
Årsresultat 251 66 449
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 949 11 492 14 107
Sum omløpsmidler 61 637 59 072 46 601
Sum eiendeler 72 586 70 564 60 708
Sum egenkapital 36 033 35 782 30 407
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 553 34 782 30 301

Arctic Seafood Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Seafood Group AS - 984186614
Hav- og kystfiske
, 8120 Nygårdsjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 958 000
Personalkostnader
4 660 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
203 910 000
Egenkapital
146 383 000
Gjeld
95 777 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 31 74 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 958 33 477 1 268
Driftsresultat 2 103 1 199 -4 348
Resultat før skatt -4 532 155 704 -15 874
Ordinært resultat -4 532 155 704 -15 874
Årsresultat -4 532 155 704 -15 874
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 203 910 206 078 45 901
Sum omløpsmidler 38 250 26 056 13 755
Sum eiendeler 242 160 232 133 59 656
Sum egenkapital 146 383 150 915 -4 788
Sum langsiktig gjeld 75 253 71 949 59 019
Sum kortsiktig gjeld 20 524 9 269 5 425

West Boats AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) West Boats AS - 989709623
Engroshandel med fritidsbåter og utstyr
Kaiavegen 37, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2013 7,5 år

Hm Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hm Consulting AS - 989573993
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Fagrehaugvegen 43, 5357 Fjell
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 8,6 år

Helse Stavanger Hf

Foretaksinfo
(Aktiv) Helse Stavanger Hf - 983974678
Alminnelige somatiske sykehus
Gerd-ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8070
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 959 733 000
Personalkostnader
4 614 395 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 332 546 000
Egenkapital
2 536 384 000
Gjeld
2 428 441 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 7 5 5
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 33 34 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 959 733 6 659 308 6 706 780
Driftsresultat 68 332 19 432 24 134
Resultat før skatt 76 620 20 464 25 748
Ordinært resultat 76 620 20 464 25 748
Årsresultat 76 620 20 464 25 748
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 332 546 3 166 488 3 325 319
Sum omløpsmidler 1 632 279 1 441 062 996 742
Sum eiendeler 4 964 825 4 607 550 4 322 061
Sum egenkapital 2 536 384 2 459 763 2 439 300
Sum langsiktig gjeld 1 138 108 954 906 724 402
Sum kortsiktig gjeld 1 290 333 1 192 881 1 158 359

Sørsmølafisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sørsmølafisk AS - 933276945
Ikke tilgjengelig
, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Hauge & Furnes Fiskeoppdrett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hauge & Furnes Fiskeoppdrett AS - 935201845
Ikke tilgjengelig
, 6040 Vigra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år