Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Bakke

Rapportdato: 2020-02-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 98 738 og med ett samlet driftsresultat på 18 185. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norhav AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 351 621
Aquapro AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 512 -978
Seisund AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 49 490 11 030
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 49 490 11 030
Br. Bakke AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 35 007 4 858
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 35 007 4 858
Seivik AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 12 378 2 654
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 12 378 2 654

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mowi Star AS Styre­medlem 2013 - 2015
Mowi Star AS Vara­medlem 2009 - 2013
Seigrunn AS Styre­medlem 2013 - 2015
Seigrunn AS Vara­medlem 2011 - 2013
Seivåg Shipping AS Styre­medlem 2013 - 2015
Seivåg Shipping AS Vara­medlem 2009 - 2013
Seistar Holding AS Styre­medlem 2013 - 2015
Seistar Holding AS Vara­medlem 2000** - 2013

Norhav AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norhav AS - 962229026
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 351 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 679 000
Egenkapital
570 000
Gjeld
2 469 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 80 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 351 934 720
Driftsresultat 621 -2 347 -1 927
Resultat før skatt 381 -1 907 -1 460
Ordinært resultat 381 -1 907 -1 460
Årsresultat 381 -1 907 -1 460
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 679 2 403 1 998
Sum omløpsmidler 360 2 569 5 102
Sum eiendeler 3 039 4 972 7 099
Sum egenkapital 570 189 195
Sum langsiktig gjeld 2 162 4 727 3 617
Sum kortsiktig gjeld 307 57 3 287

Aquapro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquapro AS - 914827922
Innsamling av ikke-farlig avfall
Bjellandsvegen 92, 5411 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
512 000
Personalkostnader
361 000
Lederlønn
240 000
Anleggsmidler
316 000
Egenkapital
1 388 000
Gjeld
594 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 14 69 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 512 1 803 502
Driftsresultat -978 139 -168
Resultat før skatt -994 129 -182
Ordinært resultat -994 129 -182
Årsresultat -994 129 -182
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 316 0 0
Sum omløpsmidler 1 666 1 135 151
Sum eiendeler 1 982 1 135 151
Sum egenkapital 1 388 381 -248
Sum langsiktig gjeld 471 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123 754 398

Seisund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seisund AS - 919097388
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 490 000
Personalkostnader
7 534 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 862 000
Egenkapital
4 958 000
Gjeld
37 082 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 82 71
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 49 490 19 131
Driftsresultat 11 030 4 110
Resultat før skatt 8 057 2 886
Ordinært resultat 8 057 2 886
Årsresultat 8 057 2 886
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 15 862 17 789
Sum omløpsmidler 26 179 26 770
Sum eiendeler 42 040 44 559
Sum egenkapital 4 958 3 901
Sum langsiktig gjeld 14 243 24 741
Sum kortsiktig gjeld 22 839 15 917

Br. Bakke AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Br. Bakke AS - 916048343
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 007 000
Personalkostnader
12 000 000
Lederlønn
1 218 000
Anleggsmidler
31 448 000
Egenkapital
17 113 000
Gjeld
27 045 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 76 84 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 35 007 33 336 24 462
Driftsresultat 4 858 9 474 3 404
Resultat før skatt 3 583 8 573 14 405
Ordinært resultat 3 583 8 573 14 405
Årsresultat 3 583 8 573 14 405
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 448 15 264 15 180
Sum omløpsmidler 12 710 20 287 22 844
Sum eiendeler 44 158 35 551 38 024
Sum egenkapital 17 113 13 530 12 241
Sum langsiktig gjeld 20 068 7 083 7 061
Sum kortsiktig gjeld 6 977 14 938 18 723

Seivik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seivik AS - 995397447
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,9 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 378 000
Personalkostnader
3 435 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 972 000
Egenkapital
8 206 000
Gjeld
17 695 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 77 75 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 378 18 959 55 683
Driftsresultat 2 654 3 675 20 389
Resultat før skatt 1 653 2 373 14 930
Ordinært resultat 1 653 2 373 14 930
Årsresultat 1 653 2 373 14 930
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 972 18 529 20 122
Sum omløpsmidler 8 929 11 173 21 462
Sum eiendeler 25 901 29 702 41 584
Sum egenkapital 8 206 6 553 5 680
Sum langsiktig gjeld 15 199 18 736 16 608
Sum kortsiktig gjeld 2 496 4 412 19 295

Mowi Star AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mowi Star AS - 985829217
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,5 år
Vara­medlem 2009 2013 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 712 000
Personalkostnader
13 799 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
302 090 000
Egenkapital
56 565 000
Gjeld
304 891 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 75 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 712 90 470 31 428
Driftsresultat 35 504 27 272 6 316
Resultat før skatt 26 604 18 044 4 147
Ordinært resultat 26 604 18 044 4 147
Årsresultat 26 604 18 044 4 147
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 302 090 313 956 307 856
Sum omløpsmidler 59 366 33 460 12 589
Sum eiendeler 361 455 347 416 320 444
Sum egenkapital 56 565 35 961 23 917
Sum langsiktig gjeld 286 391 298 300 292 583
Sum kortsiktig gjeld 18 500 13 155 3 944

Seigrunn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seigrunn AS - 994203967
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,5 år
Vara­medlem 2011 2013 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 794 000
Personalkostnader
7 067 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 035 000
Egenkapital
25 602 000
Gjeld
59 337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 20 8 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 78 51 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 794 27 876 40 152
Driftsresultat 8 763 1 355 12 600
Resultat før skatt 7 291 857 12 141
Ordinært resultat 7 291 857 12 141
Årsresultat 7 291 857 12 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 62 035 25 891 28 487
Sum omløpsmidler 22 905 36 113 41 060
Sum eiendeler 84 940 62 005 69 547
Sum egenkapital 25 602 23 587 43 742
Sum langsiktig gjeld 49 396 13 796 13 796
Sum kortsiktig gjeld 9 941 24 622 12 009

Seivåg Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seivåg Shipping AS - 965002901
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,5 år
Vara­medlem 2009 2013 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 352 000
Personalkostnader
7 591 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 879 000
Egenkapital
35 073 000
Gjeld
19 329 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 32 82 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 352 24 346 33 212
Driftsresultat -749 4 476 10 396
Resultat før skatt -507 4 601 9 719
Ordinært resultat -507 4 601 9 719
Årsresultat -507 4 601 9 719
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 879 17 812 20 805
Sum omløpsmidler 11 523 28 171 21 110
Sum eiendeler 54 402 45 983 41 916
Sum egenkapital 35 073 40 855 39 466
Sum langsiktig gjeld 10 048 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 281 5 128 2 449

Seistar Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seistar Holding AS - 981409450
Innenriks sjøfart med gods
Økland 12, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,5 år
Vara­medlem 2000 2013 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
169 858 000
Personalkostnader
34 518 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
385 520 000
Egenkapital
170 695 000
Gjeld
306 469 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 80 77 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 169 858 142 692 104 792
Driftsresultat 41 547 31 828 28 153
Resultat før skatt 32 877 23 007 26 141
Ordinært resultat 32 877 23 007 26 141
Årsresultat 32 877 23 007 26 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 385 520 383 574 367 509
Sum omløpsmidler 91 644 82 156 81 584
Sum eiendeler 477 164 465 730 449 093
Sum egenkapital 170 695 149 818 132 812
Sum langsiktig gjeld 271 575 294 548 295 138
Sum kortsiktig gjeld 34 894 21 364 21 143