Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trond Harald Løkke

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 482 og med ett samlet driftsresultat på 760. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Westye Egebergsgate 1 Kontakt­person 2009 - Aktiv 2 902 706
- Styrets leder 2006 - Aktiv 2 902 706
AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner Styrets leder 2000** - Aktiv 580 54
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 580 54

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Sameiet Westye Egebergsgate 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Westye Egebergsgate 1 - 971278250
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 902 000
Personalkostnader
367 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
-10 485 000
Gjeld
12 134 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 78 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 902 2 715 7 000
Driftsresultat 706 805 3 851
Resultat før skatt 297 406 3 421
Ordinært resultat 297 406 3 421
Årsresultat 297 406 3 421
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 30 39
Sum omløpsmidler 1 628 1 719 3 967
Sum eiendeler 1 650 1 749 4 006
Sum egenkapital -10 485 -10 782 -11 188
Sum langsiktig gjeld 11 902 12 372 14 882
Sum kortsiktig gjeld 232 159 311

AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner - 926178911
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Gøteborggata 23, 0566 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
580 000
Personalkostnader
292 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
918 000
Egenkapital
2 157 000
Gjeld
80 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 17 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 580 581 507
Driftsresultat 54 -103 -46
Resultat før skatt 201 -154 251
Ordinært resultat 201 -154 251
Årsresultat 190 -154 251
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 918 985 1 056
Sum omløpsmidler 1 319 1 138 1 265
Sum eiendeler 2 237 2 123 2 320
Sum egenkapital 2 157 1 967 2 121
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80 156 199