Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Tore Myrbakken

Rapportdato: 2020-05-31

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Månsetra Veilag Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Innlandsmusikalen Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
231 Productions AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Stor-elvdal Kulturråd Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Stor-elvdal Skolekorps Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 0
Jan Tore Myrbakken Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alvdal Skurlag AS Vara­medlem 2018 - 2019
231 Productions Styrets leder 2018 - 2019
Moelven Limtre AS Styre­medlem 2013 - 2013
Moelven Limtre AS Vara­medlem 2011 - 2013
Koppang Næringspark AS Vara­medlem 2006 - 2007
Koppang Næringspark AS Styre­medlem 2003 - 2006
Jan Tore Myrbakken Styrets leder 2000** - 2004
Jan Tore Myrbakken Adm. direktør 2000** - 2004
Jan Tore Myrbakken Adm. direktør 2000** - 2004

Månsetra Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Månsetra Veilag - 924036109
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jan Tore Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Innlandsmusikalen

Foretaksinfo
(Aktiv) Innlandsmusikalen - 924036141
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
C/o Peder Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

231 Productions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 231 Productions AS - 923944036
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
C/o Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Stor-elvdal Kulturråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Stor-elvdal Kulturråd - 922544174
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jan Tore Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år

Stor-elvdal Skolekorps

Foretaksinfo
(Aktiv) Stor-elvdal Skolekorps - 993757144
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
C/o Jan Tore Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,9 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,9 år

Jan Tore Myrbakken

Foretaksinfo
(Aktiv) Jan Tore Myrbakken - 981343921
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Østland, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,3 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Alvdal Skurlag AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alvdal Skurlag AS - 999041132
Saging, høvling og impregnering av tre
, 2560 Alvdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
103
Styremedlemmer
0
Omsetning
279 869 000
Personalkostnader
47 296 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 899 000
Egenkapital
109 972 000
Gjeld
81 774 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 75 57 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 279 869 237 339 217 357
Driftsresultat 27 659 11 525 12 929
Resultat før skatt 19 856 8 124 9 718
Ordinært resultat 19 856 8 124 9 718
Årsresultat 19 856 8 124 9 718
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 83 899 85 194 83 667
Sum omløpsmidler 107 847 84 623 66 186
Sum eiendeler 191 746 169 818 149 853
Sum egenkapital 109 972 93 559 87 156
Sum langsiktig gjeld 37 612 42 087 35 140
Sum kortsiktig gjeld 44 162 34 172 27 557

231 Productions

Foretaksinfo
(Inaktiv) 231 Productions - 920512364
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
C/o Jan Tore Myrbakken Østsida 231a, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,7 år

Moelven Limtre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moelven Limtre AS - 913711300
Produksjon av bygningsartikler
Lundemovegen 1, 2390 Moelv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Vara­medlem 2011 2013 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
145
Styremedlemmer
0
Omsetning
303 324 000
Personalkostnader
88 122 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 257 000
Egenkapital
61 101 000
Gjeld
113 286 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 11 24 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 303 324 291 743 269 343
Driftsresultat -9 798 -966 10 241
Resultat før skatt -7 794 -877 7 738
Ordinært resultat -7 794 -877 7 738
Årsresultat -7 794 -877 7 738
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 257 40 907 34 576
Sum omløpsmidler 129 130 107 480 94 487
Sum eiendeler 174 387 148 388 129 063
Sum egenkapital 61 101 66 728 81 809
Sum langsiktig gjeld 996 11 152 5 916
Sum kortsiktig gjeld 112 290 70 508 41 338

Koppang Næringspark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Koppang Næringspark AS - 986212191
Ikke tilgjengelig
Kirkegårdsveien 2, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1,4 år
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Kommunalt Foretak Storstua Stor-elvdal

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kommunalt Foretak Storstua Stor-elvdal - 986466304
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Storgata, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,4 år