Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Greta Ø J Vatne Solfall

Rapportdato: 2019-10-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 277 109 og med ett samlet driftsresultat på 29 534. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Iris Salten Iks Vara­medlem 2015 - Aktiv 276 931 29 459
Stiftelsen Vern Av Meløygården Nestleder styre 2014 - Aktiv 178 75
M.& G. Solfall Design DA Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 0
Sheng Klinikk ANS Adm. direktør 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odd Fellow Huset i Meløy AS Styrets leder 2017 - 2019
Eidbukt Båtforening Nestleder styre 2016 - 2016
Meløy Frp Styrets leder 2014 - 2018
Storglomfjordfondet Vara­medlem 2012 - 2017
Meløy Boligstiftelse Vara­medlem 2012 - 2016

Odd Fellow Huset i Meløy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Fellow Huset i Meløy AS - 919785802
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bernt Lunds veg 2, 8160 Glomfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
196 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
154 000
Egenkapital
57 000
Gjeld
180 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 196
Driftsresultat -5
Resultat før skatt -10
Ordinært resultat -10
Årsresultat -10
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 154
Sum omløpsmidler 83
Sum eiendeler 237
Sum egenkapital 57
Sum langsiktig gjeld 180
Sum kortsiktig gjeld 0

Eidbukt Båtforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidbukt Båtforening - 916559879
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Tore Eilertsen Hylla 2b, 8160 Glomfjord
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2016 < 1 år

Meløy Frp

Foretaksinfo
(Aktiv) Meløy Frp - 994903659
Partipolitiske organisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,3 år

Storglomfjordfondet

Foretaksinfo
(Aktiv) Storglomfjordfondet - 981438426
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Meløy Kommune Plan- og Utviklingsavdelingen, 8150 Ørnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
362 000
Personalkostnader
55 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 957 000
Egenkapital
7 957 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 50 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 362 177 128
Driftsresultat 164 27 -28
Resultat før skatt 164 27 -28
Ordinært resultat 164 27 -28
Årsresultat 164 27 -28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 957 0 0
Sum omløpsmidler 0 7 793 7 766
Sum eiendeler 7 957 7 793 7 766
Sum egenkapital 7 957 7 793 7 766
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Meløy Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Meløy Boligstiftelse - 970934839
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2016 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 648 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 496 000
Egenkapital
7 896 000
Gjeld
17 476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 63 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 648 1 784 1 634
Driftsresultat 424 545 191
Resultat før skatt 197 297 -67
Ordinært resultat 197 297 -67
Årsresultat 197 297 -67
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 496 22 496 22 496
Sum omløpsmidler 2 875 3 179 3 417
Sum eiendeler 25 371 25 675 25 913
Sum egenkapital 7 896 7 699 7 402
Sum langsiktig gjeld 17 368 17 894 18 360
Sum kortsiktig gjeld 108 83 151

Iris Salten Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Salten Iks - 967518190
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8020 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 931 000
Personalkostnader
92 605 000
Lederlønn
1 121 000
Anleggsmidler
252 446 000
Egenkapital
156 621 000
Gjeld
214 261 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 73 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 276 931 250 858 241 455
Driftsresultat 29 459 22 564 26 930
Resultat før skatt 21 302 16 029 18 853
Ordinært resultat 21 302 16 029 18 853
Årsresultat 21 224 15 663 18 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 252 446 225 900 193 059
Sum omløpsmidler 118 436 142 230 107 945
Sum eiendeler 370 882 368 131 301 004
Sum egenkapital 156 621 136 830 125 238
Sum langsiktig gjeld 153 877 167 852 128 356
Sum kortsiktig gjeld 60 384 63 449 47 411

Stiftelsen Vern Av Meløygården

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Vern Av Meløygården - 979511671
Eiendomsforvaltning
Meløysjøen, 8157 Meløy
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
725 000
Egenkapital
324 000
Gjeld
434 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 73 78 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 175 379
Driftsresultat 75 92 25
Resultat før skatt 54 69 -1
Ordinært resultat 54 69 -1
Årsresultat 54 69 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 725 725 725
Sum omløpsmidler 33 23 6
Sum eiendeler 758 748 731
Sum egenkapital 324 270 202
Sum langsiktig gjeld 433 471 508
Sum kortsiktig gjeld 1 7 21

M.& G. Solfall Design DA

Foretaksinfo
(Aktiv) M.& G. Solfall Design DA - 996475840
Produksjon av annet yttertøy
Korsnesveien 31, 8150 Ørnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,7 år

Sheng Klinikk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sheng Klinikk ANS - 977023939
Andre helsetjenester
Glomv 2 Nordhauggården, 8160 Glomfjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 Aktiv 15,7 år