Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Steinar Aalstad

Rapportdato: 2020-07-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 725 og med ett samlet driftsresultat på 1 354. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Askjumlia AS Nestleder styre 2004 - Aktiv 1 725 1 354
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 725 1 354

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Askjumlia AS Styrets leder 2000** - 2004
Askjumlia AS Styrets leder 2000** - 2004

Askjumlia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askjumlia AS - 982916364
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nordlia, 2820 Nordre Toten
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 Aktiv 16,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,5 år
Styrets leder 2000 2004 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 725 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 705 000
Gjeld
499 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 89 87 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 725 605 790
Driftsresultat 1 354 393 596
Resultat før skatt 1 038 293 450
Ordinært resultat 1 038 293 450
Årsresultat 1 038 293 450
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 204 1 057 811
Sum eiendeler 2 204 1 057 811
Sum egenkapital 1 705 967 674
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 499 90 137

Aalstad Steinar

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aalstad Steinar - 969423677
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Nordre Toten, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2014 13,6 år