Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Ivar Antonsen

Rapportdato: 2023-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 595 000 og med ett samlet driftsresultat på 67 162. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 30.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Seacalx AS Adm. direktør 2022 - Aktiv 0 -2 163
- Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -2 163
Astafjord Ocean Salmon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -23
Astafjord Industrier AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 528 258
Håløy Havservice AS Styrets leder 2008 - Aktiv 61 164 2 030
Astafjord Slakteri AS Styrets leder 2007 - Aktiv 72 809 -1 907

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Håløy Havservice AS Styre­medlem 2001 - 2008
Astafjord Slakteri AS Styre­medlem 2000** - 2007
Tromsø Jeger og Fiskeforening Styre­medlem 2007 - 2017
Engenes Havbruk AS Styrets leder 2007 - 2007
Foldvik Havbruk AS Styrets leder 2007 - 2007

Seacalx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seacalx AS - 998710227
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2022 Aktiv 1 år
Styrets leder 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 359 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 003 000
Egenkapital
50 481 000
Gjeld
75 257 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 21
Driftsresultat -2 163 -2 874 -5 584
Resultat før skatt -2 836 -44 -6 459
Ordinært resultat -2 836 -44 -6 459
Årsresultat -2 836 -44 -6 459
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 36 003 35 944 35 944
Sum omløpsmidler 89 735 16 862 1 486
Sum eiendeler 125 738 52 806 37 431
Sum egenkapital 50 481 19 700 6 677
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 257 33 106 30 754

Astafjord Ocean Salmon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Ocean Salmon AS - 919881941
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
424 000
Egenkapital
906 000
Gjeld
2 100 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 20 6 6
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -22 -23
Resultat før skatt 9 -16 -14
Ordinært resultat 9 -16 -14
Årsresultat 9 -16 -14
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 424 424 184
Sum omløpsmidler 2 582 2 573 2 830
Sum eiendeler 3 006 2 998 3 014
Sum egenkapital 906 897 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 100 2 101 2 101

Astafjord Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Industrier AS - 912428532
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 528 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 949 000
Egenkapital
6 157 000
Gjeld
10 609 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 32 62 56
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 528 1 609 2 550
Driftsresultat 258 368 395
Resultat før skatt -892 31 -23
Ordinært resultat -892 31 -23
Årsresultat -892 31 -23
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 949 17 480 18 133
Sum omløpsmidler 816 432 433
Sum eiendeler 16 765 17 913 18 566
Sum egenkapital 6 157 7 049 7 018
Sum langsiktig gjeld 10 178 10 768 11 358
Sum kortsiktig gjeld 431 96 190

Håløy Havservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håløy Havservice AS - 983902065
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Andørjaveien 1810, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 15,3 år
Styre­medlem 2001 2008 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 164 000
Personalkostnader
11 030 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 832 000
Egenkapital
42 430 000
Gjeld
59 868 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 13 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 8 20 14
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 43 86 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 61 164 75 906 46 532
Driftsresultat 2 030 19 022 4 103
Resultat før skatt 732 13 542 1 511
Ordinært resultat 732 13 542 1 511
Årsresultat 732 13 542 1 511
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 832 30 233 73 660
Sum omløpsmidler 37 466 58 538 11 178
Sum eiendeler 102 299 88 772 84 838
Sum egenkapital 42 430 41 698 28 156
Sum langsiktig gjeld 54 853 29 739 52 494
Sum kortsiktig gjeld 5 015 17 335 4 189

Astafjord Slakteri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Slakteri AS - 981137299
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 15,7 år
Styre­medlem 2000 2007 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 809 000
Personalkostnader
22 592 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 329 000
Egenkapital
28 289 000
Gjeld
79 524 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 23 22 65
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 72 809 71 049 67 188
Driftsresultat -1 907 -2 821 4 613
Resultat før skatt -2 656 -2 956 2 602
Ordinært resultat -2 656 -2 956 2 602
Årsresultat -2 656 -2 956 2 602
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 89 329 81 604 74 893
Sum omløpsmidler 18 485 11 605 18 030
Sum eiendeler 107 814 93 209 92 923
Sum egenkapital 28 289 30 945 33 902
Sum langsiktig gjeld 61 118 52 399 48 616
Sum kortsiktig gjeld 18 406 9 865 10 405

Sia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sia AS - 990495823
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Minkvegen 10, 9017 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16,6 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 16,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
833 000
Personalkostnader
155 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 385 000
Egenkapital
3 414 000
Gjeld
2 704 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 78 72
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 833 924 661
Driftsresultat 350 513 111
Resultat før skatt 270 400 87
Ordinært resultat 270 400 87
Årsresultat 270 400 87
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 4 385 4 399 150
Sum omløpsmidler 1 733 1 550 2 797
Sum eiendeler 6 118 5 949 2 947
Sum egenkapital 3 414 3 143 2 744
Sum langsiktig gjeld 2 394 2 395 0
Sum kortsiktig gjeld 310 411 203

Astafjord Smolt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Smolt AS - 958916116
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Foldvikneset 3, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 17,3 år
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 106 000
Personalkostnader
6 491 000
Lederlønn
942 000
Anleggsmidler
139 763 000
Egenkapital
73 684 000
Gjeld
106 850 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 74 74 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 61 106 68 592 63 485
Driftsresultat 10 791 20 980 21 937
Resultat før skatt 6 727 13 950 15 361
Ordinært resultat 6 727 13 950 15 361
Årsresultat 6 727 13 950 15 361
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 139 763 143 614 135 664
Sum omløpsmidler 40 772 49 754 34 839
Sum eiendeler 180 535 193 368 170 503
Sum egenkapital 73 684 66 957 53 007
Sum langsiktig gjeld 95 993 104 597 109 023
Sum kortsiktig gjeld 10 857 21 814 8 473

Gratanglaks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gratanglaks AS - 988365777
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Foldvik, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 18 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
397 560 000
Personalkostnader
23 593 000
Lederlønn
1 044 000
Anleggsmidler
225 763 000
Egenkapital
429 267 000
Gjeld
147 040 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 18 8 20
Kontantstrøm fra drift 18 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 47 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 397 560 377 568 337 755
Driftsresultat 57 826 11 502 109 125
Resultat før skatt 46 156 10 336 87 537
Ordinært resultat 46 156 10 336 87 537
Årsresultat 46 156 10 336 87 537
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 225 763 211 185 137 332
Sum omløpsmidler 350 545 333 595 383 773
Sum eiendeler 576 307 544 780 521 104
Sum egenkapital 429 267 422 086 424 916
Sum langsiktig gjeld 75 332 38 743 40 654
Sum kortsiktig gjeld 71 708 83 952 55 534

Tromsø Jeger og Fiskeforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Jeger og Fiskeforening - 975627071
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2017 10 år

Engenes Havbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Engenes Havbruk AS - 990700389
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Foldvik Havbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Foldvik Havbruk AS - 990700400
Ikke tilgjengelig
, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Håløy Havbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Håløy Havbruk AS - 985375240
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,1 år

Håløy Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Håløy Holding AS - 989523767
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,2 år

AS Tri

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Tri - 961909058
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 9531 Kvalfjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1 år
Nestleder styre 2004 2005 1 år
Styre­medlem 2000 2004 3,7 år

Norinvest Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norinvest Forvaltning AS - 986610944
Fondsforvaltningsvirksomhet
Simensbråtveien 32, 1182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 5,4 år

Aqua Polar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aqua Polar AS - 979997957
Ikke tilgjengelig
, 9990 Båtsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2004 1,3 år

Troms Marin Yngel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Troms Marin Yngel AS - 974449080
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Salarøyvegen 981, 9103 Kvaløya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,1 år

Marin Fisk Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Marin Fisk Holding AS - 981891295
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Hjalmar Johansensgate 14 C/o Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,3 år

Kvedfjord Blåskjell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kvedfjord Blåskjell AS - 984590563
Ikke tilgjengelig
Fochsenveien 10, 9475 Borkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,8 år

Såkorn Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såkorn Forvaltning AS - 984322062
Ikke tilgjengelig
Sandgaten 5a, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2002 < 1 år

Astafjord Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astafjord Holding AS - 984264666
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2008 6,3 år

Høllalaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høllalaks AS - 968079212
Ikke tilgjengelig
, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,6 år

Silver Harvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silver Harvest AS - 960573773
Ikke tilgjengelig
Sund, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Elvevoll Settefisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elvevoll Settefisk AS - 975862801
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Elvevoll, 9046 Oteren
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 994 000
Personalkostnader
5 547 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 673 000
Egenkapital
16 838 000
Gjeld
124 124 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 12 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 30 48 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 994 21 178 21 069
Driftsresultat -2 594 1 141 904
Resultat før skatt -3 154 913 143
Ordinært resultat -3 154 913 143
Årsresultat -3 154 913 143
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 117 673 109 706 47 808
Sum omløpsmidler 23 290 10 823 23 920
Sum eiendeler 140 963 120 529 71 728
Sum egenkapital 16 838 13 338 11 239
Sum langsiktig gjeld 112 061 30 588 2 767
Sum kortsiktig gjeld 12 063 76 603 57 723

Kyst-utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kyst-utvikling AS - 942177305
Ikke tilgjengelig
Breivika, 9005
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Tjeldbergvika AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tjeldbergvika AS - 974535009
Ikke tilgjengelig
Været, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Rambergfisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rambergfisk AS - 961592364
Ikke tilgjengelig
, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordic Sea Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Sea Holding AS - 957912109
Ikke tilgjengelig
Storgata 52, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,7 år

Myregruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Myregruppen AS - 950595914
Ikke tilgjengelig
Havneg 1, 8430 Myre
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Gylseth Fiskeoppdrett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gylseth Fiskeoppdrett AS - 975259269
Ikke tilgjengelig
Vøret, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Mjøsundlaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mjøsundlaks AS - 976853407
Ikke tilgjengelig
, 9455 Engenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,7 år

Flakstad Sjøfarm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Flakstad Sjøfarm AS - 863940052
Ikke tilgjengelig
, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Vestlofotlaks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestlofotlaks AS - 962066410
Ikke tilgjengelig
, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år