Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders Høiseth

Rapportdato: 2021-11-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Trondhjems Vognmandsforening Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 0
Anders Høiseth Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bs Storbakken Terrasse Vara­medlem 2017 - 2018
Bs Storbakken Terrasse Styre­medlem 2013 - 2020
Transportsentralen Trondheim Eiendom AS Nestleder styre 2006 - 2011
Transportsentralen Trondheim Eiendom AS Styre­medlem 2006 - 2006
Transportsentralen A/l Nestleder styre 2004 - 2012
Transportsentralen A/l Nestleder styre 2004 - 2012
Anders Høiseth Adm. direktør 2002 - 2019
Anders Høiseth Styrets leder 2000** - 2004

Bs Storbakken Terrasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Bs Storbakken Terrasse - 975729508
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/ Obos Eiendomsforvaltning AS Ranheimsvegen 9, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2018 1 år
Styre­medlem 2013 2020 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 692 000
Personalkostnader
464 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 374 000
Gjeld
1 939 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 4 0 18
Kontantstrøm fra drift 5 0 18
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 15 76
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 692 4 646 4 669
Driftsresultat 104 -461 648
Resultat før skatt 115 -464 620
Ordinært resultat 115 -464 620
Årsresultat 115 -464 620
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 313 3 385 4 530
Sum eiendeler 3 313 3 385 4 530
Sum egenkapital 1 374 1 259 1 723
Sum langsiktig gjeld 1 072 1 731 2 384
Sum kortsiktig gjeld 867 395 423

Transportsentralen Trondheim Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Transportsentralen Trondheim Eiendom AS - 989558196
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2011 5,1 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 753 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 359 000
Egenkapital
15 775 000
Gjeld
52 176 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 8 4 0
Totalt 64 53 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 753 6 612 6 273
Driftsresultat 3 601 2 760 1 940
Resultat før skatt 1 527 614 -446
Ordinært resultat 1 527 614 -446
Årsresultat 1 527 614 -446
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 65 359 66 852 68 190
Sum omløpsmidler 2 592 2 115 267
Sum eiendeler 67 951 68 967 68 457
Sum egenkapital 15 775 14 248 13 634
Sum langsiktig gjeld 50 879 52 777 53 938
Sum kortsiktig gjeld 1 297 1 942 886

Transportsentralen A/l

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transportsentralen A/l - 916859945
Drift av gods- og transportsentraler
Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2012 7,6 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år

Trondhjems Vognmandsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondhjems Vognmandsforening - 918392343
Yrkessammenslutninger
C/o Anders Høiseth Ola Frosts veg 2a, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,8 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,8 år

Anders Høiseth

Foretaksinfo
(Aktiv) Anders Høiseth - 970000453
Godstransport på vei
Ola Frosts veg 2a, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,8 år
Adm. direktør 2002 2019 17,3 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år