Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Nordhøy

Rapportdato: 2020-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 607 og med ett samlet driftsresultat på 256. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kirkegt. 14 AS Styrets leder 2018 - Aktiv 144 16
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 144 16
Aug Olsen AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 3 463 240

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Kirkegt. 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkegt. 14 AS - 921105886
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkegata 14, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 484 000
Egenkapital
877 000
Gjeld
634 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 8
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 57 64
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 144 213
Driftsresultat 16 27
Resultat før skatt 30 84
Ordinært resultat 30 84
Årsresultat 30 84
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 484 1 496
Sum omløpsmidler 26 24
Sum eiendeler 1 510 1 520
Sum egenkapital 877 847
Sum langsiktig gjeld 621 663
Sum kortsiktig gjeld 13 10

Aug Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aug Olsen AS - 957824358
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Kirkegata 14, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 463 000
Personalkostnader
1 629 000
Lederlønn
353 000
Anleggsmidler
1 221 000
Egenkapital
401 000
Gjeld
2 781 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 5 14
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 36 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 463 3 005 2 981
Driftsresultat 240 65 192
Resultat før skatt 200 21 169
Ordinært resultat 200 21 169
Årsresultat 200 21 169
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 221 1 018 950
Sum omløpsmidler 1 960 1 655 1 594
Sum eiendeler 3 181 2 673 2 545
Sum egenkapital 401 201 180
Sum langsiktig gjeld 2 238 2 112 1 982
Sum kortsiktig gjeld 543 361 383