Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Martin Hunderi

Rapportdato: 2021-07-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 403 737 og med ett samlet driftsresultat på -13 215. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Duvi AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 403 225 -11 952
Datadrivenfinance AS Styrets leder 2015 - Aktiv 506 -1 208
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 506 -1 208
Alden Forvaltning AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 0 -13
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -13
Jmha Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -15
Ase Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 6 -27

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Duvi AS Styrets leder 2013 - 2017
Tjuvholmen Ventures v AS Adm. direktør 2015 - 2017
Tjuvholmen Ventures v AS Styrets leder 2013 - 2017
Tjuvholmen Ventures v AS Styre­medlem 2009 - 2014
Alden 2 AS Styrets leder 2011 - 2012
Alden 2 AS Styre­medlem 2011 - 2012
Stetinn AS Styrets leder 2011 - 2015
Stetinn AS Styre­medlem 2010 - 2011
Inlink AS Styre­medlem 2009 - 2011
Inlink AS Adm. direktør 2008 - 2009
Inlink AS Styrets leder 2007 - 2021
Inlink AS Vara­medlem 2006 - 2007

Duvi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Duvi AS - 911898411
Fondsforvaltningsvirksomhet
Adolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år
Styrets leder 2013 2017 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
403 225 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
1 589 000
Anleggsmidler
2 633 000
Egenkapital
46 268 000
Gjeld
1 128 445 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 17 21
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 403 225 330 302 177 482
Driftsresultat -11 952 -10 858 -2 123
Resultat før skatt -38 832 -29 329 -26 591
Ordinært resultat -38 832 -29 329 -26 591
Årsresultat -38 832 -29 329 -26 591
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 633 1 951 2 142
Sum omløpsmidler 1 172 080 819 968 515 337
Sum eiendeler 1 174 713 821 919 517 480
Sum egenkapital 46 268 35 082 30 047
Sum langsiktig gjeld 1 108 413 770 638 475 852
Sum kortsiktig gjeld 20 032 16 200 11 580

Datadrivenfinance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Datadrivenfinance AS - 914840120
Programmeringstjenester
Øyragata 52, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,5 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
506 000
Personalkostnader
308 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 066 000
Egenkapital
7 274 000
Gjeld
6 351 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 5 88 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 506 5 501 733
Driftsresultat -1 208 5 092 -1 440
Resultat før skatt -1 262 5 038 -1 521
Ordinært resultat -1 262 5 038 -1 521
Årsresultat -1 262 5 038 -1 521
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 066 6 118 1 384
Sum omløpsmidler 2 559 4 372 3 952
Sum eiendeler 13 625 10 489 5 336
Sum egenkapital 7 274 6 102 1 064
Sum langsiktig gjeld 2 639 1 418 534
Sum kortsiktig gjeld 3 712 2 970 3 738

Alden Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alden Forvaltning AS - 911557649
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Forsikringsbutikken Solheimsgata 1, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 8,4 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 388 000
Egenkapital
2 029 000
Gjeld
373 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -18 -117
Resultat før skatt -26 -31 2 672
Ordinært resultat -26 -31 2 672
Årsresultat -26 -31 2 672
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 388 2 387 2 379
Sum omløpsmidler 14 33 54
Sum eiendeler 2 402 2 420 2 433
Sum egenkapital 2 029 2 056 2 087
Sum langsiktig gjeld 372 358 344
Sum kortsiktig gjeld 1 7 3

Jmha Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jmha Invest AS - 989947095
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øyragata 52, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 371 000
Egenkapital
594 000
Gjeld
1 427 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 18 39 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -18 -19
Resultat før skatt 5 355 282
Ordinært resultat 5 355 282
Årsresultat 5 355 282
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 371 568 34
Sum omløpsmidler 650 379 406
Sum eiendeler 2 021 948 439
Sum egenkapital 594 590 235
Sum langsiktig gjeld 815 12 12
Sum kortsiktig gjeld 612 346 193

Ase Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ase Invest AS - 989123823
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sigurds gate 14, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 052 000
Egenkapital
3 089 000
Gjeld
993 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 5 65 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 6 6
Driftsresultat -27 -91 -26
Resultat før skatt -261 1 166 1 312
Ordinært resultat -261 1 166 1 312
Årsresultat -261 1 166 1 312
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 052 3 206 1 291
Sum omløpsmidler 31 224 1 054
Sum eiendeler 4 083 3 430 2 345
Sum egenkapital 3 089 3 350 2 258
Sum langsiktig gjeld 802 0 87
Sum kortsiktig gjeld 191 81 0

Tjuvholmen Ventures v AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tjuvholmen Ventures v AS - 994710745
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Frogner Atrium Skovveien 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2017 1,4 år
Styrets leder 2013 2017 3,9 år
Styre­medlem 2009 2014 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
270 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 776 000
Gjeld
8 339 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 270 0 0
Driftsresultat 257 -18 -28
Resultat før skatt 238 -2 718 -28
Ordinært resultat 238 -2 718 -28
Årsresultat 238 -2 718 -28
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 564 4 441 7 140
Sum eiendeler 4 564 4 441 7 140
Sum egenkapital -3 776 -4 014 -1 296
Sum langsiktig gjeld 8 172 8 331 8 296
Sum kortsiktig gjeld 167 125 140

Alden 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alden 2 AS - 996718824
Uoppgitt
Sigurds gt 14, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 < 1 år
Styre­medlem 2011 2012 1,7 år

Stetinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stetinn AS - 995498146
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
C/o First Accounting Storgata 14a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3,1 år
Styre­medlem 2010 2011 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
381 000
Personalkostnader
41 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 329 000
Egenkapital
1 172 000
Gjeld
272 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 88 89 95
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 381 1 318 1 575
Driftsresultat 191 192 377
Resultat før skatt 272 150 391
Ordinært resultat 272 150 391
Årsresultat 272 150 391
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 329 577 594
Sum omløpsmidler 114 832 323
Sum eiendeler 1 443 1 408 917
Sum egenkapital 1 172 900 749
Sum langsiktig gjeld 228 269 0
Sum kortsiktig gjeld 44 240 168

Inlink AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inlink AS - 988465119
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Duvi AS Adolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2,2 år
Adm. direktør 2008 2009 1,1 år
Styrets leder 2007 2021 14,1 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-191 000
Gjeld
194 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -12 -16
Resultat før skatt -16 -14 -18
Ordinært resultat -16 -14 -18
Årsresultat -16 -14 -18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 1 11
Sum eiendeler 4 1 11
Sum egenkapital -191 -175 -160
Sum langsiktig gjeld 86 63 61
Sum kortsiktig gjeld 108 113 111

Alden 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alden 1 AS - 991819010
Programmeringstjenester
Sigurds gate 14, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2013 5,9 år

Forsikringsdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forsikringsdrift AS - 977207797
Utgivelse av annen programvare
Kirkegaten 32, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 5,9 år
Styre­medlem 2000 2003 3 år

Improbus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Improbus AS - 982791847
Ikke tilgjengelig
Kanalveien 54, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1 år