Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andrzej Kozlowski

Rapportdato: 2020-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 973 og med ett samlet driftsresultat på 139. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ak-bygg AS Styrets leder 2018 - Aktiv 973 139
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 973 139

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
A.k. Bygg Andrzej Kozlowski Styrets leder 2015 - 2020

Ak-bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ak-bygg AS - 921387857
Oppføring av bygninger
Blekergata 2, 1772 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
973 000
Personalkostnader
421 000
Lederlønn
327 000
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
123 000
Gjeld
160 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 92 8
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 973 105
Driftsresultat 139 -9
Resultat før skatt 102 -9
Ordinært resultat 102 -9
Årsresultat 102 -9
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 36 48
Sum omløpsmidler 246 44
Sum eiendeler 282 92
Sum egenkapital 123 21
Sum langsiktig gjeld 37 0
Sum kortsiktig gjeld 123 71

A.k. Bygg Andrzej Kozlowski

Foretaksinfo
(Inaktiv) A.k. Bygg Andrzej Kozlowski - 915715656
Oppføring av bygninger
Blekergata 2, 1772 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 4,6 år