Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stian Blom

Rapportdato: 2019-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 097 988 og med ett samlet driftsresultat på 10 656 685. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lundin Norway AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 17 097 988 10 656 685
Edvard Grieg Velferdsforening Offshore Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Safe i Lundin Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lundin Norway AS Vara­medlem 2017 - 2019
Markavegen Borettslag Nestleder styre 2013 - 2014
Markavegen Borettslag Styre­medlem 2010 - 2013
Markavegen Borettslag Vara­medlem 2009 - 2010

Lundin Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lundin Norway AS - 986209409
Utvinning av råolje
Strandveien 4, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2017 2019 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
393
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 097 988 000
Personalkostnader
49 610 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 537 229 000
Egenkapital
4 579 052 000
Gjeld
40 280 089 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 78 81 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 097 988 13 846 826 8 178 994
Driftsresultat 10 656 685 7 031 549 2 759 106
Resultat før skatt 2 660 014 1 645 698 774 901
Ordinært resultat 2 660 014 1 645 698 774 901
Årsresultat 2 660 014 1 645 698 774 901
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 537 229 37 357 414 31 676 193
Sum omløpsmidler 2 321 912 2 754 010 3 326 231
Sum eiendeler 44 859 141 40 111 424 35 002 424
Sum egenkapital 4 579 052 4 077 038 3 231 340
Sum langsiktig gjeld 37 775 379 33 912 185 29 107 818
Sum kortsiktig gjeld 2 504 710 2 122 201 2 663 266

Edvard Grieg Velferdsforening Offshore

Foretaksinfo
(Aktiv) Edvard Grieg Velferdsforening Offshore - 916134177
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Strandveien 4, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år

Safe i Lundin

Foretaksinfo
(Aktiv) Safe i Lundin - 913451686
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sandskeivegen 19, 4270 Åkrehamn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,1 år

Markavegen Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Markavegen Borettslag - 991306978
Borettslag
Nygårdsgaten 13/15, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2010 2013 3,2 år
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 182 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 955 000
Egenkapital
6 199 000
Gjeld
43 070 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 60 65 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 182 1 194 1 200
Driftsresultat 559 621 397
Resultat før skatt 294 330 102
Ordinært resultat 294 330 102
Årsresultat 294 330 102
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 955 48 964 48 972
Sum omløpsmidler 313 347 329
Sum eiendeler 49 268 49 311 49 302
Sum egenkapital 6 199 5 905 5 575
Sum langsiktig gjeld 43 012 43 307 43 589
Sum kortsiktig gjeld 58 99 137