Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders A Bolland

Rapportdato: 2021-01-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anders Bolland Senior Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Abol Eiendom ANS Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vassfjellet Eiendom AS Styrets leder 2014 - 2018
Vassfjellet Eiendom AS Styre­medlem 2008 - 2014
Vassfjellet Eiendom AS Adm. direktør 2008 - 2018
Ski Doo Låven Anders A Bolland Styrets leder 2000** - 2006
Ski Doo Låven Anders A Bolland Adm. direktør 2000** - 2006
Ski Doo Låven Anders A Bolland Adm. direktør 2000** - 2006

Anders Bolland Senior

Foretaksinfo
(Aktiv) Anders Bolland Senior - 922234957
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Fremovegen 330, 7234 Ler
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,9 år

Abol Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abol Eiendom ANS - 989280821
Eiendomsforvaltning
, 7234 Ler
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 15 år

Vassfjellet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vassfjellet Eiendom AS - 992258020
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fossegrenda 3, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,5 år
Styre­medlem 2008 2014 6,6 år
Adm. direktør 2008 2018 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
932 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 908 000
Egenkapital
1 173 000
Gjeld
4 293 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 72 69 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 932 882 867
Driftsresultat 450 323 174
Resultat før skatt 262 176 -104
Ordinært resultat 262 176 -104
Årsresultat 262 176 -104
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 908 5 062 5 189
Sum omløpsmidler 558 406 89
Sum eiendeler 5 467 5 468 5 278
Sum egenkapital 1 173 911 658
Sum langsiktig gjeld 4 288 4 366 4 563
Sum kortsiktig gjeld 5 190 57

Ski Doo Låven Anders A Bolland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ski Doo Låven Anders A Bolland - 975832104
Ikke tilgjengelig
, 7234 Ler
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Anders A Bolland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Anders A Bolland - 970266941
Grunnarbeid
, 7234 Ler
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,6 år