Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Emil Coward

Rapportdato: 2023-02-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 209 448 og med ett samlet driftsresultat på 10 416. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
G. Coward AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 204 597 8 729
g Coward Grubbe Terasse AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 4 851 1 687

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
B/s Krumgata 2 Sameie Styrets leder 2006 - 2010
g Coward Grubbe Terrasse ANS Styre­medlem 2000** - 2002
g Coward Grubbe Terrasse ANS Styre­medlem 2000** - 2002

B/s Krumgata 2 Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) B/s Krumgata 2 Sameie - 986822364
Ikke tilgjengelig
C/o Elisabeth Bjerke Aarstad Solbakken 3b, 3011 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4 år

g Coward Grubbe Terrasse ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) g Coward Grubbe Terrasse ANS - 974394642
Ikke tilgjengelig
Hagebyv 33, 3734 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Grubbe Terasse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grubbe Terasse AS - 929928164
Ikke tilgjengelig
Hagebyvn 33, 3734 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

G. Coward AS

Foretaksinfo
(Aktiv) G. Coward AS - 929683943
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Hagebyvegen 33, 3734 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
204 597 000
Personalkostnader
24 343 000
Lederlønn
1 264 000
Anleggsmidler
8 867 000
Egenkapital
69 057 000
Gjeld
36 942 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 58 63 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 204 597 196 623 154 335
Driftsresultat 8 729 10 622 9 267
Resultat før skatt 7 163 7 911 7 985
Ordinært resultat 7 163 7 911 7 985
Årsresultat 7 163 7 911 7 985
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 867 5 740 5 945
Sum omløpsmidler 97 132 102 651 82 597
Sum eiendeler 105 999 108 390 88 542
Sum egenkapital 69 057 65 474 63 937
Sum langsiktig gjeld 95 170 245
Sum kortsiktig gjeld 36 847 42 747 24 360

g Coward Grubbe Terasse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) g Coward Grubbe Terasse AS - 911086271
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hagebyvegen 33, 3734 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 851 000
Personalkostnader
342 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 449 000
Egenkapital
23 252 000
Gjeld
19 289 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 66 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 851 3 795 5 835
Driftsresultat 1 687 406 3 054
Resultat før skatt 1 286 157 2 615
Ordinært resultat 1 286 157 2 615
Årsresultat 1 286 157 2 615
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 30 449 11 356 12 134
Sum omløpsmidler 12 092 12 826 12 888
Sum eiendeler 42 541 24 182 25 022
Sum egenkapital 23 252 22 608 22 040
Sum langsiktig gjeld 16 627 443 486
Sum kortsiktig gjeld 2 662 1 131 2 496