Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Christian Sæthre

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 70 og med ett samlet driftsresultat på -18. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arios AS Styrets leder 2007 - Aktiv 70 -4
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 70 -4
Tcs AS Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -14
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Arios AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arios AS - 891992882
Oppføring av bygninger
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
2 483 000
Anleggsmidler
3 244 000
Egenkapital
-462 000
Gjeld
3 747 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 0 39
Driftsresultat -4 -53 -7
Resultat før skatt -102 -151 -116
Ordinært resultat -102 -151 -116
Årsresultat -102 -151 -116
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 244 3 253 3 255
Sum omløpsmidler 41 9 19
Sum eiendeler 3 285 3 262 3 274
Sum egenkapital -462 -359 -208
Sum langsiktig gjeld 2 483 2 597 2 704
Sum kortsiktig gjeld 1 264 1 024 778

Tcs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tcs AS - 991973850
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
1 318 000
Anleggsmidler
1 285 000
Egenkapital
-28 000
Gjeld
1 318 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -12 -5
Resultat før skatt -20 -12 -5
Ordinært resultat -20 -12 -5
Årsresultat -20 -12 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 285 1 294 1 294
Sum omløpsmidler 5 2 2
Sum eiendeler 1 290 1 296 1 296
Sum egenkapital -28 -7 5
Sum langsiktig gjeld 1 232 1 232 1 232
Sum kortsiktig gjeld 86 72 60