Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Christian Sæthre

Rapportdato: 2020-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 70 og med ett samlet driftsresultat på -18. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arios AS Styrets leder 2007 - Aktiv 70 -4
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 70 -4
Tcs AS Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -14
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Arios AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arios AS - 891992882
Oppføring av bygninger
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
2 483 000
Anleggsmidler
3 244 000
Egenkapital
-462 000
Gjeld
3 747 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 0 39
Driftsresultat -4 -53 -7
Resultat før skatt -102 -151 -116
Ordinært resultat -102 -151 -116
Årsresultat -102 -151 -116
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 244 3 253 3 255
Sum omløpsmidler 41 9 19
Sum eiendeler 3 285 3 262 3 274
Sum egenkapital -462 -359 -208
Sum langsiktig gjeld 2 483 2 597 2 704
Sum kortsiktig gjeld 1 264 1 024 778

Tcs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tcs AS - 991973850
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
1 318 000
Anleggsmidler
1 285 000
Egenkapital
-28 000
Gjeld
1 318 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -12 -5
Resultat før skatt -20 -12 -5
Ordinært resultat -20 -12 -5
Årsresultat -20 -12 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 285 1 294 1 294
Sum omløpsmidler 5 2 2
Sum eiendeler 1 290 1 296 1 296
Sum egenkapital -28 -7 5
Sum langsiktig gjeld 1 232 1 232 1 232
Sum kortsiktig gjeld 86 72 60