Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Bendvold

Rapportdato: 2023-02-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -169. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Olbe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 -20
Axbe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 -22
Lebe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 -18
Bobe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 -21
Erbe Invest AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -88
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 -88

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Leoboe Design AS Styre­medlem 2017 - 2019
Bird-in-box AS Styrets leder 2011 - 2014
Bird-in-box AS Adm. direktør 2011 - 2014
Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS Styrets leder 2010 - 2011
Legevisitten AS Styre­medlem 2007 - 2007
Legevisitten Bemanning AS Styre­medlem 2006 - 2007

Olbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olbe Invest AS - 922215979
Uoppgitt
C/o Ole Bendvold Theodor Løvstads vei 25, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 442 000
Egenkapital
14 495 000
Gjeld
95 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 12 45 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -17 -8
Resultat før skatt -25 862 14 527 292
Ordinært resultat -25 862 14 527 292
Årsresultat -25 862 14 527 292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 442 40 436 40 436
Sum omløpsmidler 147 14 742 322
Sum eiendeler 14 589 55 178 40 758
Sum egenkapital 14 495 54 994 40 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95 184 292

Axbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axbe Invest AS - 922216002
Uoppgitt
C/o Axel Bendvold Elisenbergveien 7, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 942 000
Egenkapital
20 322 000
Gjeld
5 660 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 4
Totalt 21 45 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -17 -8
Resultat før skatt -18 672 14 527 292
Ordinært resultat -18 672 14 527 292
Årsresultat -18 672 14 527 292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 19 942 40 436 40 436
Sum omløpsmidler 6 040 14 742 322
Sum eiendeler 25 983 55 178 40 758
Sum egenkapital 20 322 54 994 40 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 660 184 292

Lebe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lebe Invest AS - 922216045
Uoppgitt
Holmenveien 34a, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 442 000
Egenkapital
23 807 000
Gjeld
136 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 27 45 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -17 -8
Resultat før skatt -18 686 14 527 292
Ordinært resultat -18 686 14 527 292
Årsresultat -18 686 14 527 292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 442 40 436 40 436
Sum omløpsmidler 9 502 14 742 322
Sum eiendeler 23 944 55 178 40 758
Sum egenkapital 23 807 54 994 40 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136 184 292

Bobe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bobe Invest AS - 822215912
Uoppgitt
C/o Bo Bendvold Theodor Løvstads vei 5, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 442 000
Egenkapital
19 406 000
Gjeld
2 398 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 27 45 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -17 -8
Resultat før skatt -18 689 14 527 292
Ordinært resultat -18 689 14 527 292
Årsresultat -18 689 14 527 292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 442 40 436 40 436
Sum omløpsmidler 7 362 14 742 322
Sum eiendeler 21 804 55 179 40 758
Sum egenkapital 19 406 54 994 40 466
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 398 185 292

Erbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erbe Invest AS - 999256821
Uoppgitt
C/o Erik Bendvold Fagertunveien 6h, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 10,1 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 081 000
Egenkapital
56 061 000
Gjeld
42 937 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 35 43 32
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -88 -118 -195
Resultat før skatt 22 485 31 740 1 664
Ordinært resultat 22 485 31 740 1 664
Årsresultat 22 485 31 740 1 664
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 59 081 71 919 90 372
Sum omløpsmidler 39 918 56 463 76 038
Sum eiendeler 98 998 128 382 166 410
Sum egenkapital 56 061 128 189 164 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 937 193 1 413

Leoboe Design AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leoboe Design AS - 919229187
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Hoffsveien 40, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
947 000
Egenkapital
248 000
Gjeld
750 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 14 8 23
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 155
Driftsresultat -29 -35 -22
Resultat før skatt -21 -29 -17
Ordinært resultat -21 -29 -17
Årsresultat -21 -29 -17
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 947 928 268
Sum omløpsmidler 52 64 56
Sum eiendeler 999 993 324
Sum egenkapital 248 269 299
Sum langsiktig gjeld 732 700 0
Sum kortsiktig gjeld 18 23 25

Bird-in-box AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bird-in-box AS - 996540863
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Erik Bendvold Fagertunveien 6 C, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3,9 år
Adm. direktør 2011 2014 3,9 år

Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS - 995970910
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Fagertunveien 6 C C/o E. Bendvold, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år

Legevisitten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legevisitten AS - 991470999
Allmenn legetjeneste
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Legevisitten Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legevisitten Bemanning AS - 986433317
Utleie av arbeidskraft
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år

Ottersland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ottersland AS - 959431922
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dyna Brygge 6, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2018 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 605 000
Personalkostnader
834 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 057 000
Egenkapital
205 667 000
Gjeld
12 535 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 82 84
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 605 1 908 4 423
Driftsresultat 159 340 1 671
Resultat før skatt 75 480 11 452 11 724
Ordinært resultat 75 480 11 452 11 724
Årsresultat 75 480 11 452 11 724
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 38 057 38 003 24 026
Sum omløpsmidler 180 145 112 595 115 576
Sum eiendeler 218 202 150 598 139 602
Sum egenkapital 205 667 140 187 138 735
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 535 10 411 867

Kitty AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kitty AS - 968824090
Ikke tilgjengelig
Fagertunv 6 C Co Kitty Bendvold, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2006 2,7 år
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Stafberger Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stafberger Consulting AS - 979732104
Allmenn legetjeneste
C/o Bdo AS Elveveien 34, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2010 8,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
801 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 36 6 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 282
Driftsresultat -29 -28 243
Resultat før skatt 55 -27 244
Ordinært resultat 55 -27 244
Årsresultat 55 -27 244
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 261 253 220
Sum omløpsmidler 544 1 797 1 855
Sum eiendeler 805 2 050 2 074
Sum egenkapital 801 746 2 073
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 1 304 1

Walk-in Clinic Aker Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Walk-in Clinic Aker Brygge AS - 982253004
Annen forebyggende helsetjeneste
C/o Bateld Sundveien 31b, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
692 000
Personalkostnader
552 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-30 000
Egenkapital
99 000
Gjeld
204 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 12 18
Kontantstrøm fra drift 0 10 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 19 74 88
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 692 1 445 1 380
Driftsresultat -116 113 233
Resultat før skatt -93 88 180
Ordinært resultat -93 88 180
Årsresultat -93 88 180
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler -30 98 220
Sum omløpsmidler 333 433 180
Sum eiendeler 303 531 401
Sum egenkapital 99 192 192
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204 339 209

Pharmore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pharmore AS - 975989798
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Huvikveien 14, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
853 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 758 000
Egenkapital
42 680 000
Gjeld
10 181 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 67 65 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 853 883 796
Driftsresultat -245 -57 96
Resultat før skatt 16 473 9 043 18 730
Ordinært resultat 16 473 9 043 18 730
Årsresultat 16 473 9 043 18 730
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 27 758 26 541 26 564
Sum omløpsmidler 25 102 20 435 17 180
Sum eiendeler 52 861 46 976 43 744
Sum egenkapital 42 680 32 207 29 164
Sum langsiktig gjeld 10 000 8 000 8 000
Sum kortsiktig gjeld 181 6 769 6 580

Walk-in Clinics AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Walk-in Clinics AS - 979275390
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år

Dr Med Erik Bendvold

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dr Med Erik Bendvold - 980290212
Allmenn legetjeneste
Fagertunveien 6h, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Ebola AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ebola AS - 963355327
Andre helsetjenester
C/o E Bendvold, Fagertunveien 6 C, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,8 år
Adm. direktør 2000 2003 2,8 år

Pharmadoc AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pharmadoc AS - 881981912
Ikke tilgjengelig
Hoffsveien 92, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år