Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Bendvold

Rapportdato: 2020-02-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -181. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lebe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Olbe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Bobe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Axbe Invest AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Erbe Invest AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -181
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 -181

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Leoboe Design AS Styre­medlem 2017 - 2019
Bird-in-box AS Styrets leder 2011 - 2014
Bird-in-box AS Adm. direktør 2011 - 2014
Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS Styrets leder 2010 - 2011
Legevisitten AS Styre­medlem 2007 - 2007
Legevisitten Bemanning AS Styre­medlem 2006 - 2007

Lebe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lebe Invest AS - 922216045
Uoppgitt
C/o Leo Boe Bendvold Haxthausens gate 6a, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1 år

Olbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olbe Invest AS - 922215979
Uoppgitt
C/o Ole Bendvold Huk Aveny 58g, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1 år

Bobe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bobe Invest AS - 822215912
Uoppgitt
C/o Bo Bendvold Langviksveien 25c, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1 år

Axbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axbe Invest AS - 922216002
Uoppgitt
C/o Axel Bendvold Elisenbergveien 7, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1 år

Erbe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erbe Invest AS - 999256821
Uoppgitt
C/o Erik Bendvold Fagertunveien 6h, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 026 000
Egenkapital
174 534 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 25 42 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -181 -210 -167
Resultat før skatt 163 661 6 817 476
Ordinært resultat 163 661 6 817 476
Årsresultat 163 661 6 817 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 026 23 771 7 020
Sum omløpsmidler 156 508 1 146 4 318
Sum eiendeler 174 534 24 918 11 338
Sum egenkapital 174 534 10 872 4 056
Sum langsiktig gjeld 0 14 000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 45 7 282

Leoboe Design AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leoboe Design AS - 919229187
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Hoffsveien 40, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
678 000
Personalkostnader
176 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 000
Egenkapital
316 000
Gjeld
55 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 87 88
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 678 570
Driftsresultat 103 179
Resultat før skatt 79 136
Ordinært resultat 79 136
Årsresultat 79 136
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 81 79
Sum omløpsmidler 290 290
Sum eiendeler 371 370
Sum egenkapital 316 236
Sum langsiktig gjeld 5 4
Sum kortsiktig gjeld 50 129

Bird-in-box AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bird-in-box AS - 996540863
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Erik Bendvold Fagertunveien 6 C, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3,9 år
Adm. direktør 2011 2014 3,9 år

Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karenslyst Årgang 2010 Xvi AS - 995970910
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Fagertunveien 6 C C/o E. Bendvold, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år

Legevisitten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legevisitten AS - 991470999
Allmenn legetjeneste
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Legevisitten Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legevisitten Bemanning AS - 986433317
Utleie av arbeidskraft
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år

Ottersland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ottersland AS - 959431922
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dyna Brygge 6, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2018 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 464 000
Personalkostnader
919 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 851 000
Egenkapital
127 011 000
Gjeld
1 436 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 89 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 464 5 708 5 476
Driftsresultat 2 651 3 087 3 093
Resultat før skatt 5 058 17 728 17 850
Ordinært resultat 5 058 17 728 17 850
Årsresultat 5 058 17 728 17 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 851 6 038 18 003
Sum omløpsmidler 119 596 117 360 112 295
Sum eiendeler 128 447 123 398 130 298
Sum egenkapital 127 011 121 953 123 737
Sum langsiktig gjeld 0 8 36
Sum kortsiktig gjeld 1 436 1 438 6 524

Kitty AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kitty AS - 968824090
Ikke tilgjengelig
Fagertunv 6 C Co Kitty Bendvold, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2006 2,7 år
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Stafberger Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stafberger Consulting AS - 979732104
Allmenn legetjeneste
C/o Bdo AS Elveveien 34, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2010 8,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
1 830 000
Gjeld
47 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -14 -16
Resultat før skatt -16 -13 67
Ordinært resultat -16 -13 67
Årsresultat -16 -13 67
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 208 208 87
Sum omløpsmidler 1 668 1 670 1 804
Sum eiendeler 1 876 1 878 1 891
Sum egenkapital 1 830 1 846 1 859
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 32 32

Pharmore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pharmore AS - 975989798
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Huvikveien 14, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
975 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 896 000
Egenkapital
22 434 000
Gjeld
8 164 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 60 91 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 975 712 120
Driftsresultat 259 144 67
Resultat før skatt 2 21 559 252
Ordinært resultat 2 21 559 252
Årsresultat 2 21 559 252
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 896 21 106 27 544
Sum omløpsmidler 6 702 24 360 6 102
Sum eiendeler 30 598 45 466 33 646
Sum egenkapital 22 434 30 431 16 873
Sum langsiktig gjeld 8 000 15 000 7 000
Sum kortsiktig gjeld 164 34 9 774

Walk-in Clinic Aker Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Walk-in Clinic Aker Brygge AS - 982253004
Annen forebyggende helsetjeneste
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
992 000
Personalkostnader
203 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
329 000
Egenkapital
192 000
Gjeld
241 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 83 88 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 992 1 035 1 029
Driftsresultat 412 420 621
Resultat før skatt 316 308 477
Ordinært resultat 316 308 477
Årsresultat 316 308 477
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 329 381 332
Sum omløpsmidler 104 140 160
Sum eiendeler 433 521 493
Sum egenkapital 192 192 174
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241 329 319

Walk-in Clinics AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Walk-in Clinics AS - 979275390
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år

Dr Med Erik Bendvold

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dr Med Erik Bendvold - 980290212
Allmenn legetjeneste
Fagertunveien 6h, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Ebola AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ebola AS - 963355327
Andre helsetjenester
C/o E Bendvold, Fagertunveien 6 C, 0281 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,8 år
Adm. direktør 2000 2003 2,8 år

Pharmadoc AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pharmadoc AS - 881981912
Ikke tilgjengelig
Hoffsveien 92, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år