Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Niels Christian Møller

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 43 432 og med ett samlet driftsresultat på 5 336. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Axial Vita AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 160 150
Eljach Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -13
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -13
Dione AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 657 145
- Styrets leder 2000** - Aktiv 657 145
Ncm Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -11
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -11
Axial AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 51 11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Istrail Invest AS Styre­medlem 2012 - 2013
Teomaki AS Styre­medlem 2012 - 2013
Teomaki AS Styrets leder 2004 - 2012
Drengsåsen Vel Larvik Styre­medlem 2012 - 2017
Skiforeningen Høglisæter Nestleder styre 2011 - 2016
Pnp Slippen AS Styrets leder 2009 - 2014

Axial Vita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axial Vita AS - 914204720
Postordre-/internetthandel med helsekost
Montebelloveien 14b, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
160 000
Personalkostnader
-152 000
Lederlønn
137 000
Anleggsmidler
23 000
Egenkapital
111 000
Gjeld
248 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 88 4 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 160 161 284
Driftsresultat 150 -16 9
Resultat før skatt 115 -16 7
Ordinært resultat 115 -16 7
Årsresultat 115 -16 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 29 0
Sum omløpsmidler 336 335 411
Sum eiendeler 359 363 411
Sum egenkapital 111 26 42
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248 337 369

Eljach Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eljach Invest AS - 887705402
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skrukkerødtoppen 8, 3924 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000 000
Egenkapital
4 266 000
Gjeld
5 866 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -11 -19
Resultat før skatt -18 -226 -219
Ordinært resultat -18 -226 -219
Årsresultat -18 -226 -219
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 000 10 000 10 000
Sum omløpsmidler 132 129 129
Sum eiendeler 10 132 10 129 10 129
Sum egenkapital 4 266 4 284 4 509
Sum langsiktig gjeld 5 861 5 845 3 691
Sum kortsiktig gjeld 5 0 1 928

Dione AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dione AS - 966701633
Spedisjon
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
657 000
Personalkostnader
279 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 739 000
Egenkapital
37 971 000
Gjeld
1 908 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 38 77 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 657 559 597
Driftsresultat 145 62 -18
Resultat før skatt -9 350 2 230 -1 458
Ordinært resultat -9 350 2 230 -1 458
Årsresultat -9 350 2 230 -1 458
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 739 16 109 12 013
Sum omløpsmidler 23 140 33 803 36 190
Sum eiendeler 39 879 49 912 48 203
Sum egenkapital 37 971 47 321 45 644
Sum langsiktig gjeld 1 053 1 227 1 472
Sum kortsiktig gjeld 855 1 364 1 087

Ncm Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ncm Holding AS - 989112198
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 662 000
Egenkapital
11 596 000
Gjeld
150 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -15 -11
Resultat før skatt -11 -15 -11
Ordinært resultat -11 -15 -11
Årsresultat -11 -15 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 662 11 662 11 662
Sum omløpsmidler 84 84 84
Sum eiendeler 11 746 11 747 11 747
Sum egenkapital 11 596 11 607 11 622
Sum langsiktig gjeld 140 135 125
Sum kortsiktig gjeld 10 5 0

Axial AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axial AS - 991225412
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Montebelloveien 14b, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
360 000
Egenkapital
1 152 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 50 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 45 83
Driftsresultat 11 -2 25
Resultat før skatt 12 9 23
Ordinært resultat 12 9 23
Årsresultat 12 9 23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 360 360 360
Sum omløpsmidler 892 869 827
Sum eiendeler 1 252 1 229 1 187
Sum egenkapital 1 152 1 140 1 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 89 56

Olavsgt. 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olavsgt. 26 AS - 986988084
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 639 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 630 000
Egenkapital
449 000
Gjeld
9 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 14 4 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 639 2 514 2 095
Driftsresultat -425 -647 -1 443
Resultat før skatt -611 -752 -1 376
Ordinært resultat -611 -752 -1 376
Årsresultat -611 -752 -1 376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 630 10 276 10 072
Sum omløpsmidler 426 431 487
Sum eiendeler 10 055 10 708 10 559
Sum egenkapital 449 1 060 1 813
Sum langsiktig gjeld 9 057 9 129 8 069
Sum kortsiktig gjeld 549 518 678

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 17,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 925 000
Personalkostnader
17 950 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 000
Egenkapital
-65 000
Gjeld
12 026 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 79 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 925 43 413 46 674
Driftsresultat 5 712 4 658 4 406
Resultat før skatt 4 486 3 516 3 262
Ordinært resultat 4 486 3 516 3 262
Årsresultat 4 486 3 516 3 262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 241 364 1 398
Sum omløpsmidler 11 720 10 182 9 718
Sum eiendeler 11 961 10 546 11 116
Sum egenkapital -65 -624 -1 195
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 026 11 170 12 310

Frydentopp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frydentopp AS - 980347478
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Dione AS Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 300 000
Egenkapital
456 000
Gjeld
959 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 12 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -10 -10
Resultat før skatt 4 5 5
Ordinært resultat 4 5 5
Årsresultat 4 5 5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 300 1 300 1 300
Sum omløpsmidler 115 436 449
Sum eiendeler 1 415 1 736 1 748
Sum egenkapital 456 452 447
Sum langsiktig gjeld 955 1 284 1 301
Sum kortsiktig gjeld 4 0 0

Grenland Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grenland Eiendom AS - 929025490
Eiendomsforvaltning
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 032 000
Egenkapital
8 090 000
Gjeld
8 950 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 8 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -222 -236 -262
Resultat før skatt -93 -478 -192
Ordinært resultat -93 -478 -192
Årsresultat -93 -478 -192
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 032 17 103 16 044
Sum omløpsmidler 9 137 438
Sum eiendeler 17 041 17 240 16 482
Sum egenkapital 8 090 8 183 8 661
Sum langsiktig gjeld 8 914 9 019 7 786
Sum kortsiktig gjeld 36 38 36

Istrail Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Istrail Invest AS - 995065193
Produksjon av karosserier og tilhengere
, 3830 Ulefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år

Teomaki AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teomaki AS - 987265752
Utgivelse av annen programvare
C/o Tero Marine AS Kanalveien 105a, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,4 år
Styrets leder 2004 2012 7,6 år

Drengsåsen Vel Larvik

Foretaksinfo
(Aktiv) Drengsåsen Vel Larvik - 895562602
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 5,7 år

Skiforeningen Høglisæter

Foretaksinfo
(Aktiv) Skiforeningen Høglisæter - 996295346
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arne Nesse Øysteins gate 17b, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2016 5,5 år

Pnp Slippen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pnp Slippen AS - 994796488
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Dynam Rødmyrlia 2, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 4,1 år

Borgestad ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgestad ASA - 920639674
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 2 år
Styre­medlem 2002 2007 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
827 247 000
Personalkostnader
275 111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 233 937 000
Egenkapital
439 303 000
Gjeld
1 178 882 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 10 0
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 24 34 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 827 247 792 865 781 052
Driftsresultat 23 315 35 593 18 444
Resultat før skatt 6 264 23 408 -51 829
Ordinært resultat 6 264 23 408 -51 829
Årsresultat 6 264 23 408 -51 829
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 233 937 1 224 726 1 189 741
Sum omløpsmidler 384 248 419 495 366 847
Sum eiendeler 1 618 185 1 644 221 1 556 588
Sum egenkapital 439 303 446 452 397 523
Sum langsiktig gjeld 846 176 552 820 842 837
Sum kortsiktig gjeld 332 706 644 949 316 228

Afp Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afp Operations AS - 990099065
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 508 000
Personalkostnader
8 328 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 530 000
Egenkapital
29 847 000
Gjeld
64 566 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 4 2
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 15 23 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 508 194 704 186 006
Driftsresultat -29 522 372 -831
Resultat før skatt -26 992 -578 -2 797
Ordinært resultat -26 992 -578 -2 797
Årsresultat -26 992 -578 -2 797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 530 3 358 15 559
Sum omløpsmidler 89 884 198 418 80 770
Sum eiendeler 94 414 201 776 96 330
Sum egenkapital 29 847 99 163 74 041
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64 566 102 612 22 288

Lyngbakken Kontorsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lyngbakken Kontorsenter AS - 986988130
Ikke tilgjengelig
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,6 år

Porsgrunn Vekstsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Porsgrunn Vekstsenter AS - 980396703
Ikke tilgjengelig
Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,1 år
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Borgestad Properties AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgestad Properties AS - 980379647
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 484 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
441 147 000
Egenkapital
299 099 000
Gjeld
149 269 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 40 55 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 484 4 421 4 149
Driftsresultat -2 869 -1 818 -1 758
Resultat før skatt 8 373 46 512 -82 004
Ordinært resultat 8 373 46 512 -82 004
Årsresultat 8 373 46 512 -82 004
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 441 147 457 102 380 163
Sum omløpsmidler 7 221 117 270 491
Sum eiendeler 448 368 457 219 650 654
Sum egenkapital 299 099 302 305 255 793
Sum langsiktig gjeld 149 217 126 284 372 149
Sum kortsiktig gjeld 52 28 630 22 712

Borgestad Fabrikker AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Fabrikker AS - 910743090
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Borgestadbakken 2, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 2 år

ANS Lyngbakken Kontorsenter

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Lyngbakken Kontorsenter - 952867768
Ikke tilgjengelig
Lyngbakkv 126, 3740 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år

AS Egelands Verk

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Egelands Verk - 911281732
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hasåsveien 2, 4990 Søndeled
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
669 000
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 810 000
Egenkapital
295 000
Gjeld
7 815 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 4 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 669 339 951
Driftsresultat -679 -1 294 -478
Resultat før skatt -673 -1 254 -797
Ordinært resultat -673 -1 254 -797
Årsresultat -673 -1 254 -797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 810 8 324 6 152
Sum omløpsmidler 299 188 159
Sum eiendeler 8 109 8 511 6 311
Sum egenkapital 295 968 115
Sum langsiktig gjeld 5 258 5 793 5 359
Sum kortsiktig gjeld 2 557 1 750 836

Safeline AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Safeline AS - 979565429
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Gunnar Knudsens vei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,1 år
Adm. direktør 2000 2010 9,5 år

Borgestad Forest Iv KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Forest Iv KS - 983727484
Ikke tilgjengelig
Gunnar Knudsensvei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,2 år

Porsgrunn Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Porsgrunn Næringspark AS - 978613128
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 477 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 389 000
Egenkapital
134 576 000
Gjeld
78 588 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 65 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 477 15 642 15 518
Driftsresultat 10 540 11 419 9 926
Resultat før skatt 5 847 6 003 4 861
Ordinært resultat 5 847 6 003 4 861
Årsresultat 5 847 6 003 4 861
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 205 389 154 333 143 980
Sum omløpsmidler 7 775 3 171 1 720
Sum eiendeler 213 164 157 504 145 700
Sum egenkapital 134 576 34 531 34 448
Sum langsiktig gjeld 19 026 105 906 101 595
Sum kortsiktig gjeld 59 562 17 066 9 658

ANS Olavsgate 26

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Olavsgate 26 - 951151157
Ikke tilgjengelig
Lyngbakkv 126, 3740 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år

Borgestad Shipmanagement AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Shipmanagement AS - 858852102
Utenriks sjøfart med gods
Gunnar Knudsens vei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Digital+ AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Digital+ AS - 975911012
Engroshandel med radio og fjernsyn
Wirgenes vei 8b, 3157 Barkåker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,8 år