Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Niels Christian Møller

Rapportdato: 2019-04-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 46 692 og med ett samlet driftsresultat på 3 783. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Axial Vita AS Varamedlem 2014 - Aktiv 161 -16
Eljach Invest AS Kontaktperson 2009 - Aktiv 0 -11
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -11
Dione AS Kontaktperson 2009 - Aktiv 559 62
- Styrets leder 2000** - Aktiv 559 62
Ncm Holding AS Kontaktperson 2009 - Aktiv 0 -15
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -15
Axial AS Varamedlem 2007 - Aktiv 45 -2

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Istrail Invest AS Styremedlem 2012 - 2013
Teomaki AS Styremedlem 2012 - 2013
Teomaki AS Styrets leder 2004 - 2012
Drengsåsen Vel Larvik Styremedlem 2012 - 2017
Skiforeningen Høglisæter Nestleder styre 2011 - 2016
Pnp Slippen AS Styrets leder 2009 - 2014

Axial Vita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axial Vita AS - 914204720
Postordre-/internetthandel med helsekost
Montebelloveien 14b, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2014 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
161 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
337 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 0 5 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 4 38 31
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 161 284 435
Driftsresultat -16 9 10
Resultat før skatt -16 7 8
Ordinært resultat -16 7 8
Årsresultat -16 7 8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 0 0
Sum omløpsmidler 335 411 518
Sum eiendeler 363 411 518
Sum egenkapital 26 42 35
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337 369 483

Eljach Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eljach Invest AS - 887705402
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skrukkerødtoppen 8, 3924 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000 000
Egenkapital
4 284 000
Gjeld
5 845 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -19 -10
Resultat før skatt -226 -219 -196
Ordinært resultat -226 -219 -196
Årsresultat -226 -219 -196
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 000 10 000 10 000
Sum omløpsmidler 129 129 128
Sum eiendeler 10 129 10 129 10 128
Sum egenkapital 4 284 4 509 4 728
Sum langsiktig gjeld 5 845 3 691 4 205
Sum kortsiktig gjeld 0 1 928 1 195

Dione AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dione AS - 966701633
Spedisjon
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
559 000
Personalkostnader
164 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 109 000
Egenkapital
47 321 000
Gjeld
2 591 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 19 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 559 597 984
Driftsresultat 62 -18 643
Resultat før skatt 2 230 -1 458 2 512
Ordinært resultat 2 230 -1 458 2 512
Årsresultat 2 230 -1 458 2 512
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 109 12 013 15 784
Sum omløpsmidler 33 803 36 190 34 000
Sum eiendeler 49 912 48 203 49 783
Sum egenkapital 47 321 45 644 47 101
Sum langsiktig gjeld 1 227 1 472 2 037
Sum kortsiktig gjeld 1 364 1 087 645

Ncm Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ncm Holding AS - 989112198
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 662 000
Egenkapital
11 607 000
Gjeld
140 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -11 -9
Resultat før skatt -15 -11 -9
Ordinært resultat -15 -11 -9
Årsresultat -15 -11 -9
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 11 662 11 662 11 662
Sum omløpsmidler 84 84 84
Sum eiendeler 11 747 11 747 11 746
Sum egenkapital 11 607 11 622 11 633
Sum langsiktig gjeld 135 125 114
Sum kortsiktig gjeld 5 0 0

Axial AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axial AS - 991225412
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Montebelloveien 14b, 0379 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2007 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 000
Personalkostnader
25 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
360 000
Egenkapital
1 140 000
Gjeld
89 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 50 75 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 45 83 0
Driftsresultat -2 25 -10
Resultat før skatt 9 23 -10
Ordinært resultat 9 23 -10
Årsresultat 9 23 -10
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 360 360 55
Sum omløpsmidler 869 827 1 045
Sum eiendeler 1 229 1 187 1 100
Sum egenkapital 1 140 1 131 1 108
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89 56 -8

Olavsgt. 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olavsgt. 26 AS - 986988084
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 276 000
Egenkapital
1 060 000
Gjeld
9 647 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 9 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 514 2 095 1 934
Driftsresultat -647 -1 443 -902
Resultat før skatt -752 -1 376 -971
Ordinært resultat -752 -1 376 -971
Årsresultat -752 -1 376 -971
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 276 10 072 10 665
Sum omløpsmidler 431 487 530
Sum eiendeler 10 708 10 559 11 195
Sum egenkapital 1 060 1 813 189
Sum langsiktig gjeld 9 129 8 069 10 302
Sum kortsiktig gjeld 518 678 704

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2002 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 413 000
Personalkostnader
19 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
364 000
Egenkapital
-624 000
Gjeld
11 170 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 79 77 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 413 46 674 56 614
Driftsresultat 4 658 4 406 3 682
Resultat før skatt 3 516 3 262 2 752
Ordinært resultat 3 516 3 262 2 752
Årsresultat 3 516 3 262 2 752
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 364 1 398 1 415
Sum omløpsmidler 10 182 9 718 11 213
Sum eiendeler 10 546 11 116 12 628
Sum egenkapital -624 -1 195 -1 504
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 170 12 310 14 132

Frydentopp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frydentopp AS - 980347478
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Dione AS Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 300 000
Egenkapital
452 000
Gjeld
1 284 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -8
Resultat før skatt 5 5 19
Ordinært resultat 5 5 19
Årsresultat 5 5 19
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 300 1 300 1 300
Sum omløpsmidler 436 449 433
Sum eiendeler 1 736 1 748 1 733
Sum egenkapital 452 447 442
Sum langsiktig gjeld 1 284 1 301 1 291
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Grenland Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grenland Eiendom AS - 929025490
Eiendomsforvaltning
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 18,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 103 000
Egenkapital
8 183 000
Gjeld
9 057 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 14 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -236 -262 -294
Resultat før skatt -478 -192 -558
Ordinært resultat -478 -192 -558
Årsresultat -478 -192 -558
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 17 103 16 044 15 277
Sum omløpsmidler 137 438 2 626
Sum eiendeler 17 240 16 482 17 903
Sum egenkapital 8 183 8 661 8 853
Sum langsiktig gjeld 9 019 7 786 8 975
Sum kortsiktig gjeld 38 36 75

Istrail Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Istrail Invest AS - 995065193
Produksjon av karosserier og tilhengere
, 3830 Ulefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 < 1 år

Teomaki AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teomaki AS - 987265752
Utgivelse av annen programvare
C/o Tero Marine AS Kanalveien 105a, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 1,4 år
Styrets leder 2004 2012 7,6 år

Drengsåsen Vel Larvik

Foretaksinfo
(Aktiv) Drengsåsen Vel Larvik - 895562602
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2017 5,7 år

Skiforeningen Høglisæter

Foretaksinfo
(Aktiv) Skiforeningen Høglisæter - 996295346
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arne Nesse Øysteins gate 17b, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2016 5,5 år

Pnp Slippen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pnp Slippen AS - 994796488
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Dynam Rødmyrlia 2, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 4,1 år

Borgestad ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgestad ASA - 920639674
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2007 2009 2 år
Styremedlem 2002 2007 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
792 865 000
Personalkostnader
261 624 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 224 726 000
Egenkapital
446 452 000
Gjeld
1 197 769 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 8 4 8
Kontantstrøm fra drift 10 0 1
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 34 15 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 792 865 781 052 747 262
Driftsresultat 35 593 18 444 26 894
Resultat før skatt 23 408 -51 829 -17 461
Ordinært resultat 23 408 -51 829 -17 461
Årsresultat 23 408 -51 829 -24 518
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 224 726 1 189 741 1 237 893
Sum omløpsmidler 419 495 366 847 381 185
Sum eiendeler 1 644 221 1 556 588 1 619 078
Sum egenkapital 446 452 397 523 484 919
Sum langsiktig gjeld 552 820 842 837 366 322
Sum kortsiktig gjeld 644 949 316 228 767 837

Afp Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afp Operations AS - 990099065
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2006 2009 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
194 704 000
Personalkostnader
8 568 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 358 000
Egenkapital
99 163 000
Gjeld
102 612 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 10
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 10
Resultatgrad 2 0 12
Kontantstrøm fra drift 1 1 20
Rentedekningsgrad 4 2 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 23 27 84
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 194 704 186 006 172 070
Driftsresultat 372 -831 11 636
Resultat før skatt -578 -2 797 23 611
Ordinært resultat -578 -2 797 23 611
Årsresultat -578 -2 797 23 611
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 358 15 559 20 200
Sum omløpsmidler 198 418 80 770 71 592
Sum eiendeler 201 776 96 330 91 793
Sum egenkapital 99 163 74 041 73 753
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102 612 22 288 18 039

Lyngbakken Kontorsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lyngbakken Kontorsenter AS - 986988130
Ikke tilgjengelig
Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 2007 2,6 år

Porsgrunn Vekstsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Porsgrunn Vekstsenter AS - 980396703
Ikke tilgjengelig
Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,1 år
Styremedlem 2000 2003 2,6 år

Borgestad Properties AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgestad Properties AS - 980379647
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunnar Knudsens veg 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2002 2004 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 421 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
457 102 000
Egenkapital
302 305 000
Gjeld
154 914 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 55 21 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 421 4 149 4 304
Driftsresultat -1 818 -1 758 -840
Resultat før skatt 46 512 -82 004 -6 271
Ordinært resultat 46 512 -82 004 -6 271
Årsresultat 46 512 -82 004 -6 271
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 457 102 380 163 419 352
Sum omløpsmidler 117 270 491 2 574
Sum eiendeler 457 219 650 654 421 926
Sum egenkapital 302 305 255 793 73 142
Sum langsiktig gjeld 126 284 372 149 343 630
Sum kortsiktig gjeld 28 630 22 712 5 154

Borgestad Fabrikker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgestad Fabrikker AS - 910743090
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Borgestadbakken 2, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2002 2004 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 243 000
Personalkostnader
1 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 092 000
Egenkapital
15 480 000
Gjeld
24 074 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 2 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 14 3 7
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 25 50
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 75 243 86 662 104 567
Driftsresultat 4 703 -1 335 4 433
Resultat før skatt 5 053 535 2 952
Ordinært resultat 5 053 535 2 952
Årsresultat 5 053 535 2 952
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 18 092 19 790 20 243
Sum omløpsmidler 21 462 25 234 31 034
Sum eiendeler 39 554 45 024 51 278
Sum egenkapital 15 480 14 706 14 506
Sum langsiktig gjeld 191 5 048 5 060
Sum kortsiktig gjeld 23 883 25 270 31 712

ANS Lyngbakken Kontorsenter

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Lyngbakken Kontorsenter - 952867768
Ikke tilgjengelig
Lyngbakkv 126, 3740 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,5 år

AS Egelands Verk

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Egelands Verk - 911281732
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hasåsveien 2, 4990 Søndeled
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
339 000
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 324 000
Egenkapital
968 000
Gjeld
7 543 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 4 6 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 339 951 1 587
Driftsresultat -1 294 -478 678
Resultat før skatt -1 254 -797 393
Ordinært resultat -1 254 -797 393
Årsresultat -1 254 -797 393
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 324 6 152 6 392
Sum omløpsmidler 188 159 209
Sum eiendeler 8 511 6 311 6 601
Sum egenkapital 968 115 912
Sum langsiktig gjeld 5 793 5 359 5 345
Sum kortsiktig gjeld 1 750 836 344

Safeline AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Safeline AS - 979565429
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Gunnar Knudsens vei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,1 år
Adm. direktør 2000 2010 9,5 år

Borgestad Forest Iv KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Forest Iv KS - 983727484
Ikke tilgjengelig
Gunnar Knudsensvei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2004 3,2 år

Porsgrunn Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Porsgrunn Næringspark AS - 978613128
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2014 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 642 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
154 333 000
Egenkapital
34 531 000
Gjeld
122 972 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 65 65 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 642 15 518 15 255
Driftsresultat 11 419 9 926 10 367
Resultat før skatt 6 003 4 861 5 382
Ordinært resultat 6 003 4 861 5 382
Årsresultat 6 003 4 861 5 382
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 154 333 143 980 143 606
Sum omløpsmidler 3 171 1 720 4 949
Sum eiendeler 157 504 145 700 148 555
Sum egenkapital 34 531 34 448 34 415
Sum langsiktig gjeld 105 906 101 595 105 896
Sum kortsiktig gjeld 17 066 9 658 8 245

ANS Olavsgate 26

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Olavsgate 26 - 951151157
Ikke tilgjengelig
Lyngbakkv 126, 3740 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,5 år

Borgestad Shipmanagement AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Shipmanagement AS - 858852102
Utenriks sjøfart med gods
Gunnar Knudsens vei 144, 3712 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2003 2,6 år

Digital+ AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Digital+ AS - 975911012
Engroshandel med radio og fjernsyn
Wirgenes vei 8b, 3157 Barkåker
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2007 6,8 år