Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Trebler

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 99 756 og med ett samlet driftsresultat på 16 385. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lexow Safety AS Styrets leder 2020 - Aktiv 12 928 571
Jobbhuset AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 10 170 972
Finse 1222 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 26 615 2 137
1222 Eiendom 1 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 100 11
1222 Eiendom 2 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 60 35

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jobbhuset AS Vara­medlem 2019 - 2020
Sameiet Bygdøy Allé 81 Styre­medlem 2019 - 2021
Lexow Hjelpeselskap AS Styrets leder 2018 - 2019
Lexow Hjelpeselskap AS Adm. direktør 2018 - 2019
Lexow AS Styrets leder 2018 - 2020
Lexow AS Adm. direktør 2018 - 2020
Lexow AS Styre­medlem 2009 - 2016
Lexow AS Adm. direktør 2009 - 2016

Lexow Safety AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lexow Safety AS - 886255632
Engroshandel med sportsutstyr
Gyldenløves gate 31, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 928 000
Personalkostnader
1 657 000
Lederlønn
517 000
Anleggsmidler
692 000
Egenkapital
1 425 000
Gjeld
3 720 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 51 51 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 928 7 237 6 061
Driftsresultat 571 367 232
Resultat før skatt 284 166 59
Ordinært resultat 284 166 59
Årsresultat 284 166 59
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 692 3 865 3 386
Sum omløpsmidler 4 452 2 848 2 515
Sum eiendeler 5 145 6 713 5 900
Sum egenkapital 1 425 1 940 1 774
Sum langsiktig gjeld 473 3 407 3 024
Sum kortsiktig gjeld 3 247 1 365 1 102

Jobbhuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobbhuset AS - 965831991
Varig tilrettelagt arbeid
Åsveien 7, 3475 Sætre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2019 2020 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 170 000
Personalkostnader
5 594 000
Lederlønn
754 000
Anleggsmidler
1 841 000
Egenkapital
13 353 000
Gjeld
1 160 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 75 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 170 9 489 8 601
Driftsresultat 972 852 546
Resultat før skatt 1 021 903 595
Ordinært resultat 1 021 903 595
Årsresultat 1 021 903 595
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 841 2 274 2 618
Sum omløpsmidler 12 672 11 130 9 993
Sum eiendeler 14 514 13 403 12 611
Sum egenkapital 13 353 12 332 11 430
Sum langsiktig gjeld 0 0 63
Sum kortsiktig gjeld 1 160 1 071 1 119

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
802 000
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Steinboligen Vestre Rallarvegen 15c, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
31 007 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -309 -405 -31
Resultat før skatt -308 -404 -31
Ordinært resultat -308 -404 -31
Årsresultat -308 -404 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 000 0 0
Sum omløpsmidler 30 107 571 990
Sum eiendeler 31 107 571 990
Sum egenkapital 31 007 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 5 20

Lexow Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lexow Eiendom AS - 920597211
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Konglungveien 7a, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 448 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 691 000
Egenkapital
11 377 000
Gjeld
1 074 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 87 80
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 2 448 2 293
Driftsresultat 1 717 1 750
Resultat før skatt 1 338 1 378
Ordinært resultat 1 338 1 378
Årsresultat 1 338 1 378
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 10 691 11 061
Sum omløpsmidler 1 761 2 151
Sum eiendeler 12 452 13 211
Sum egenkapital 11 377 12 169
Sum langsiktig gjeld 680 664
Sum kortsiktig gjeld 394 379

Konglungens Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Konglungens Vel - 996379337
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Martha Takvam Konglungveien 59, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,1 år

Lexow Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lexow Invest AS - 994871692
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Konglungveien 7a, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,6 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 983 000
Personalkostnader
456 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 068 000
Egenkapital
131 876 000
Gjeld
8 803 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 79 10 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 983 6 235 13 480
Driftsresultat 11 189 -1 780 10 572
Resultat før skatt 13 743 -351 10 334
Ordinært resultat 13 743 -351 10 334
Årsresultat 13 743 -351 10 334
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 068 49 669 51 219
Sum omløpsmidler 90 612 83 497 87 281
Sum eiendeler 140 680 133 165 138 500
Sum egenkapital 131 876 125 133 132 484
Sum langsiktig gjeld 1 780 1 706 2 541
Sum kortsiktig gjeld 7 023 6 326 3 475

Asker Produkt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Produkt AS - 960144732
Varig tilrettelagt arbeid
Solbråveien 32a, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 452 000
Personalkostnader
19 325 000
Lederlønn
944 000
Anleggsmidler
1 845 000
Egenkapital
8 168 000
Gjeld
7 760 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 22 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 452 31 181 29 346
Driftsresultat 62 -325 -100
Resultat før skatt 97 -299 -74
Ordinært resultat 97 -299 -74
Årsresultat 97 -299 -74
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 845 1 985 1 919
Sum omløpsmidler 14 083 10 323 10 118
Sum eiendeler 15 928 12 308 12 037
Sum egenkapital 8 168 8 071 8 370
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 760 4 237 3 667

Sameiet Bygdøy Allé 81

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bygdøy Allé 81 - 977196779
Lønnet arbeid i private husholdninger
Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 989 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
76 000
Gjeld
237 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 18 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 6 81 30
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 989 2 047 1 383
Driftsresultat -193 327 20
Resultat før skatt -192 329 21
Ordinært resultat -192 329 21
Årsresultat -192 329 21
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 313 426 194
Sum eiendeler 313 426 194
Sum egenkapital 76 267 -62
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 237 159 256

Lexow Hjelpeselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lexow Hjelpeselskap AS - 920597262
Uoppgitt
Konglungveien 7a, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 < 1 år
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år

Lexow AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lexow AS - 920597246
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Konglungveien 7a, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,9 år
Adm. direktør 2018 2020 1,9 år

Steinseth Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Steinseth Eiendom AS - 912523748
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Konglungveien 7a, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1 år

Asker Høyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Høyre - 918702334
Partipolitiske organisasjoner
C/o Kay Arne Sørensen Gamle Drammensvei 262, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3,1 år

Proffklær Haugesund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Proffklær Haugesund AS - 991248722
Engroshandel med klær
Fjellvegen 1a, 5532 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 1 år
Styrets leder 2008 2011 2,8 år

Lexow Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lexow Eiendom AS - 994571648
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sam Eydes vei 5, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,1 år
Adm. direktør 2009 2017 7,3 år

Semsveien 55 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Semsveien 55 AS - 912263452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sam Eydes vei 5, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,5 år
Adm. direktør 2013 2018 4,4 år

Asker Høyre

Foretaksinfo
(Inaktiv) Asker Høyre - 991097732
Partipolitiske organisasjoner
Asker Rådhus Knud Askersvei, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2019 6,1 år

Urbanium St. Halvardsgate 20 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Urbanium St. Halvardsgate 20 AS - 979925417
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Urbanium AS Haakon Viis gate 2 Haakon Viis gate 2, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,6 år

Yrkes & Profilklær AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Yrkes & Profilklær AS - 981519345
Engroshandel med klær
Kilengaten 18 B, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,3 år
Adm. direktør 2006 2017 10,6 år
Styrets leder 2004 2011 7,5 år

Lexow AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lexow AS - 994571737
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Sam Eydes vei 5, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 7,2 år
Adm. direktør 2009 2016 7,2 år

Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr - 988193038
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
C/o Lexow St Halvards gate 20, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,9 år

Alt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alt AS - 989119044
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
St. Halvarsgate 20, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2013 7,8 år

Lexow AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lexow AS - 913866657
Engroshandel med skotøy
Sam Eydes vei 5, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 9 år
Adm. direktør 2000 2009 9 år

Arbosgate 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arbosgate 1 AS - 933001563
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rv Holding AS Oslo Eiendomssenter Hegdehaugsveien 31 7 Etg, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,1 år