Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Arne Langøy

Rapportdato: 2019-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 109 088 378 og med ett samlet driftsresultat på 5 746 650. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 18 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 20 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 82.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fsv Rederi AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Blueye Robotics AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 125 -18 857
The Resource Group Trg AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 41 619 000 2 834 000
Lapas AS Styrets leder 2017 - Aktiv 198 -2 523
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 198 -2 523
Lapas Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Novela Logistikk II AS Styre­medlem 2017 - 2018
Easy2you AS Styre­medlem 2017 - 2018
Far Superior AS Styre­medlem 2016 - 2017
Notenesgata 2 AS Styrets leder 2015 - 2018
Stiftelsen Aker Stadion II Styrets leder 2015 - 2017

Fsv Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fsv Rederi AS - 821963842
Innenriks sjøfart med gods
Torget 4, 6413 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år

Blueye Robotics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blueye Robotics AS - 915666450
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Transittgata 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 125 000
Personalkostnader
6 645 000
Lederlønn
948 000
Anleggsmidler
9 917 000
Egenkapital
20 937 000
Gjeld
4 707 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 6
Totalt 15 13 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 125 1 267 500
Driftsresultat -18 857 -11 013 -1 944
Resultat før skatt -13 489 -8 130 -1 458
Ordinært resultat -13 489 -8 130 -1 458
Årsresultat -13 489 -8 130 -1 458
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 917 4 726 573
Sum omløpsmidler 15 728 8 885 593
Sum eiendeler 25 645 13 610 1 167
Sum egenkapital 20 937 7 456 -1 248
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 000
Sum kortsiktig gjeld 4 707 6 154 415

The Resource Group Trg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Resource Group Trg AS - 881653192
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 619 000 000
Personalkostnader
13 927 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 044 000 000
Egenkapital
42 708 000 000
Gjeld
45 000 000 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 20
Rentedekningsgrad 6 2
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 56 47
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 41 619 000 88 423
Driftsresultat 2 834 000 6 764
Resultat før skatt 1 659 000 -16 335
Ordinært resultat 1 659 000 -16 335
Årsresultat 1 069 000 -16 335
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 64 044 000 1 238 272
Sum omløpsmidler 23 664 000 62 625
Sum eiendeler 87 708 000 1 300 897
Sum egenkapital 42 708 000 136 137
Sum langsiktig gjeld 26 669 000 1 108 889
Sum kortsiktig gjeld 18 331 000 55 871

Lapas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lapas AS - 819744912
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fjellbu 40, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,6 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
198 000
Personalkostnader
658 000
Lederlønn
546 000
Anleggsmidler
220 520 000
Egenkapital
358 393 000
Gjeld
57 442 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 10
Totalt 58
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 198
Driftsresultat -2 523
Resultat før skatt 33 107
Ordinært resultat 33 107
Årsresultat 33 107
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 220 520
Sum omløpsmidler 195 315
Sum eiendeler 415 835
Sum egenkapital 358 393
Sum langsiktig gjeld 1 275
Sum kortsiktig gjeld 56 167

Lapas Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lapas Holding AS - 919744871
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fjellbu 40, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,6 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
363 431 000
Egenkapital
363 027 000
Gjeld
8 449 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 24
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 8 003
Ordinært resultat 8 003
Årsresultat 8 003
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 363 431
Sum omløpsmidler 8 044
Sum eiendeler 371 476
Sum egenkapital 363 027
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8 449

Nmk Campus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Campus AS - 919257695
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 425 000
Egenkapital
7 471 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 8
Driftsresultat -39
Resultat før skatt -29
Ordinært resultat -29
Årsresultat -29
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 7 425
Sum omløpsmidler 48
Sum eiendeler 7 473
Sum egenkapital 7 471
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2

Novela Outdoor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novela Outdoor AS - 918591915
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 574 000
Egenkapital
14 145 000
Gjeld
0
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -357
Resultat før skatt -355
Ordinært resultat -355
Årsresultat -355
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 12 574
Sum omløpsmidler 1 572
Sum eiendeler 14 145
Sum egenkapital 14 145
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Novela Teknologi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novela Teknologi AS - 917607001
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 135 000
Egenkapital
11 631 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -273 -109
Resultat før skatt -272 -108
Ordinært resultat -272 -108
Årsresultat -272 -108
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 11 135 10 235
Sum omløpsmidler 498 1 726
Sum eiendeler 11 633 11 962
Sum egenkapital 11 631 11 904
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 58

Romsdalskvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romsdalskvartalet AS - 990041377
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nøisomhed, 6405 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 451 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 046 000
Egenkapital
8 910 000
Gjeld
234 910 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 59 54 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 18 451 18 158 17 269
Driftsresultat 12 865 12 301 12 261
Resultat før skatt 1 957 650 1 602
Ordinært resultat 1 957 650 1 602
Årsresultat 1 957 650 1 602
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 241 046 244 214 246 157
Sum omløpsmidler 2 774 1 643 6 117
Sum eiendeler 243 820 245 857 252 274
Sum egenkapital 8 910 6 953 6 304
Sum langsiktig gjeld 229 551 235 403 243 039
Sum kortsiktig gjeld 5 359 3 502 2 931

Stiftelsen Aker Stadion

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Aker Stadion - 979671636
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
468 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 969 000
Egenkapital
25 615 000
Gjeld
1 408 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 73 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 468 348 343
Driftsresultat -886 260 254
Resultat før skatt -886 260 254
Ordinært resultat -886 260 254
Årsresultat -886 260 254
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 26 969 1 588 1 662
Sum omløpsmidler 53 378 7
Sum eiendeler 27 022 1 966 1 669
Sum egenkapital 25 615 94 114
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 408 1 871 1 555

Novela AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Novela AS - 915180957
Fondsforvaltningsvirksomhet
Keiser Wilhelms gate 24/26, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
194 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 464 000
Egenkapital
18 236 000
Gjeld
249 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -671 -740 -254
Resultat før skatt -566 -497 -101
Ordinært resultat -566 -497 -101
Årsresultat -566 -497 -101
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 464 4 920 100
Sum omløpsmidler 6 021 14 080 13 700
Sum eiendeler 18 485 19 000 13 800
Sum egenkapital 18 236 18 802 13 799
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249 198 1

Ålesund Sentrumsbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Sentrumsbygg AS - 999270956
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
145 787 000
Egenkapital
25 493 000
Gjeld
127 701 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 8 2
Likviditetsgrad II 4 10 6
Totalt 20 28 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -543 -537 -1 123
Resultat før skatt 5 017 7 565 -14 549
Ordinært resultat 5 017 7 565 -14 549
Årsresultat 5 017 7 565 -14 549
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 145 787 136 808 156 266
Sum omløpsmidler 7 407 25 412 8 822
Sum eiendeler 153 194 162 220 165 089
Sum egenkapital 25 493 30 368 29 323
Sum langsiktig gjeld 120 500 124 500 128 500
Sum kortsiktig gjeld 7 201 7 352 7 266

Stiftelsen Molde Fotball

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Molde Fotball - 999512941
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Julsundvegen 14, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 5,4 år
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 155 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 800 000
Egenkapital
16 083 000
Gjeld
250 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 2 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 155 1 155 1 155
Driftsresultat -6 916 -7 014 -6 880
Resultat før skatt -6 794 -10 274 -6 566
Ordinært resultat -6 794 -10 274 -6 566
Årsresultat -6 794 -10 274 -6 566
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 800 1 800 5 200
Sum omløpsmidler 14 533 22 177 30 099
Sum eiendeler 16 333 23 977 35 299
Sum egenkapital 16 083 22 877 33 151
Sum langsiktig gjeld 0 1 100 2 147
Sum kortsiktig gjeld 250 0 0

Kværner ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Kværner ASA - 996474313
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 220 000 000
Personalkostnader
2 260 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 754 000 000
Egenkapital
3 439 000 000
Gjeld
2 881 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 10 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 8 16 8
Kontantstrøm fra drift 7 14 3
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 52 72 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 220 000 6 536 000 7 896 000
Driftsresultat 327 000 693 000 331 000
Resultat før skatt 278 000 511 000 82 000
Ordinært resultat 278 000 511 000 82 000
Årsresultat 278 000 511 000 82 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 754 000 1 474 000 1 505 000
Sum omløpsmidler 4 566 000 4 349 000 4 475 000
Sum eiendeler 6 320 000 5 823 000 5 980 000
Sum egenkapital 3 439 000 3 176 000 2 655 000
Sum langsiktig gjeld 494 000 429 000 267 000
Sum kortsiktig gjeld 2 387 000 2 218 000 3 058 000

Fsv Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fsv Shipping AS - 811811602
Innenriks sjøfart med gods
Torget 4, 6413 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 292 000
Egenkapital
27 321 000
Gjeld
19 465 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 1 884
Driftsresultat -51 -95 1 296
Resultat før skatt 13 370 16 643 10 755
Ordinært resultat 13 370 16 643 10 755
Årsresultat 13 370 16 643 10 755
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 31 292 31 276 31 061
Sum omløpsmidler 15 494 18 693 21 181
Sum eiendeler 46 786 49 969 52 242
Sum egenkapital 27 321 27 288 26 593
Sum langsiktig gjeld 6 084 5 842 5 636
Sum kortsiktig gjeld 13 381 16 839 20 013

Det Norske Veritas Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Det Norske Veritas Holding AS - 999231950
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 591 000 000
Personalkostnader
11 678 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 013 000 000
Egenkapital
11 859 000 000
Gjeld
18 383 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 8 4 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 46 56 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 19 591 000 20 852 000 23 516 000
Driftsresultat 675 000 568 000 1 973 000
Resultat før skatt 288 000 877 000 1 246 000
Ordinært resultat 288 000 877 000 1 246 000
Årsresultat -203 000 1 359 000 188 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 18 013 000 16 899 000 18 263 000
Sum omløpsmidler 12 229 000 14 801 000 15 678 000
Sum eiendeler 30 242 000 31 700 000 33 941 000
Sum egenkapital 11 859 000 22 328 000 22 576 000
Sum langsiktig gjeld 11 810 000 3 600 000 4 105 000
Sum kortsiktig gjeld 6 573 000 5 772 000 7 260 000

Dnv Gl Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dnv Gl Group AS - 934763149
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 475 000 000
Personalkostnader
11 678 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 631 000 000
Egenkapital
18 810 000 000
Gjeld
9 933 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 2 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 36 53
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 19 475 000 20 834 000 23 390 000
Driftsresultat 474 000 154 000 1 738 000
Resultat før skatt 62 000 -216 000 1 014 000
Ordinært resultat 62 000 -216 000 1 014 000
Årsresultat 50 000 -229 000 1 003 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 631 000 15 469 000 16 575 000
Sum omløpsmidler 12 112 000 11 533 000 13 704 000
Sum eiendeler 28 743 000 27 002 000 30 279 000
Sum egenkapital 18 810 000 17 509 000 18 850 000
Sum langsiktig gjeld 4 010 000 3 798 000 4 046 000
Sum kortsiktig gjeld 5 923 000 5 695 000 7 383 000

Fsv Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fsv Group AS - 997285239
Innenriks sjøfart med gods
Torget 4, 6413 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 830 000
Personalkostnader
39 367 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
336 656 000
Egenkapital
85 558 000
Gjeld
279 900 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 69 72 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 104 830 93 665 62 236
Driftsresultat 24 728 29 942 22 213
Resultat før skatt 15 076 19 873 13 952
Ordinært resultat 15 076 19 873 13 952
Årsresultat 14 916 19 411 13 614
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 336 656 310 696 235 602
Sum omløpsmidler 28 802 18 153 20 649
Sum eiendeler 365 458 328 849 256 250
Sum egenkapital 85 558 69 357 58 925
Sum langsiktig gjeld 251 666 246 308 185 546
Sum kortsiktig gjeld 28 234 13 184 11 779

Stiftelsen Det Norske Veritas

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Det Norske Veritas - 911177781
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7,7 år
Nestleder styre 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 591 000 000
Personalkostnader
11 678 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 019 000 000
Egenkapital
13 035 000 000
Gjeld
17 815 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 8 4 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 46 56 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 19 591 000 20 852 000 23 517 000
Driftsresultat 671 000 559 000 1 967 000
Resultat før skatt 284 000 876 000 1 233 000
Ordinært resultat 284 000 876 000 1 233 000
Årsresultat 272 000 1 337 000 175 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 18 019 000 16 906 000 18 269 000
Sum omløpsmidler 12 831 000 15 998 000 16 860 000
Sum eiendeler 30 850 000 32 904 000 35 129 000
Sum egenkapital 13 035 000 23 507 000 23 757 000
Sum langsiktig gjeld 11 811 000 3 600 000 4 105 000
Sum kortsiktig gjeld 6 004 000 5 797 000 7 267 000

Moldekraft

Foretaksinfo
(Aktiv) Moldekraft - 883348052
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Sensacon AS Eikremsvingen 9, 6422 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
130 247 000
Egenkapital
116 834 000
Gjeld
25 413 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 26 10 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -107 -107 -106
Resultat før skatt 2 181 -450 -14 088
Ordinært resultat 2 181 -450 -14 088
Årsresultat 2 181 -450 -14 088
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 130 247 130 247 130 247
Sum omløpsmidler 12 000 12 447 13 052
Sum eiendeler 142 247 142 695 143 299
Sum egenkapital 116 834 114 653 115 103
Sum langsiktig gjeld 25 058 27 605 27 605
Sum kortsiktig gjeld 355 437 592

Binleru AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Binleru AS - 995253747
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Samfjordgårdene Blokk 4, Seksjon 67, Etasje 5 Strandgata 38, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,3 år
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 054 000
Egenkapital
-3 117 000
Gjeld
11 196 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 14 14 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -20 -18
Resultat før skatt -2 456 -8 202 -3 198
Ordinært resultat -2 456 -8 202 -3 198
Årsresultat -2 456 -8 202 -3 198
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 054 8 542 14 924
Sum omløpsmidler 25 51 12
Sum eiendeler 8 079 8 593 14 936
Sum egenkapital -3 117 -661 7 540
Sum langsiktig gjeld 11 190 9 248 7 390
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Inpower Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inpower Invest AS - 995993562
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fjellbu 40, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 165 000
Egenkapital
20 200 000
Gjeld
57 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 14 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 521 -300 -360
Resultat før skatt -1 850 -7 978 -3 044
Ordinært resultat -1 850 -7 978 -3 044
Årsresultat -1 850 -7 978 -3 044
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 18 165 18 336 23 334
Sum omløpsmidler 2 092 5 930 17
Sum eiendeler 20 256 24 266 23 351
Sum egenkapital 20 200 15 250 16 138
Sum langsiktig gjeld 0 7 634 6 860
Sum kortsiktig gjeld 57 1 382 354

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Maritimt Kompetansesenter AS - 992633824
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 537 000
Personalkostnader
994 000
Lederlønn
557 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 007 000
Gjeld
1 044 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 92 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 537 2 282 1 947
Driftsresultat 797 555 318
Resultat før skatt 614 424 242
Ordinært resultat 614 424 242
Årsresultat 614 424 242
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 051 1 935 1 707
Sum eiendeler 2 051 1 935 1 707
Sum egenkapital 1 007 1 003 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 044 932 699

Nmk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Eiendom AS - 995326906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 58 061 52 489
Driftsresultat 35 917 32 012 24 827
Resultat før skatt 15 909 12 868 2 644
Ordinært resultat 15 909 12 868 2 644
Årsresultat 15 909 12 868 2 644
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 627 201 622 553
Sum omløpsmidler 35 983 17 992 24 505
Sum eiendeler 944 005 645 193 647 058
Sum egenkapital 252 761 249 172 236 305
Sum langsiktig gjeld 668 835 393 039 405 959
Sum kortsiktig gjeld 22 410 2 982 4 794

Nmk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Holding AS - 995277999
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 714 000
Egenkapital
158 435 000
Gjeld
8 243 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 29 14 34
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 -131 -187
Resultat før skatt 7 981 216 30 351
Ordinært resultat 7 981 216 30 351
Årsresultat 7 981 216 30 351
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 155 714 155 868 155 966
Sum omløpsmidler 10 963 2 625 2 158
Sum eiendeler 166 677 158 493 158 125
Sum egenkapital 158 435 154 080 153 863
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 243 4 413 4 261

Næringsinvest Møre og Romsdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Næringsinvest Møre og Romsdal AS - 994700359
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Oskar Sylte Mineralvannfabrikk Eikremsvingen 1, 6422 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 477 000
Egenkapital
9 723 000
Gjeld
42 331 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -37 -93 -24
Resultat før skatt -972 -6 193 -2 029
Ordinært resultat -972 -6 193 -2 029
Årsresultat -972 -6 193 -2 029
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 51 477 51 477 16 977
Sum omløpsmidler 578 503 21
Sum eiendeler 52 054 51 979 16 998
Sum egenkapital 9 723 10 695 16 888
Sum langsiktig gjeld 40 060 40 060 0
Sum kortsiktig gjeld 2 271 1 225 110

Lag Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lag Invest AS - 989466186
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Samfjordgårdene Blokk 4, Seksjon 67, Etasje 5 Strandgata 38, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 10,4 år
Styre­medlem 2006 2008 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
336 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 937 000
Egenkapital
972 000
Gjeld
54 290 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 45 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3 575
Driftsresultat -3 949 -3 834 -1 466
Resultat før skatt -10 855 23 340 3 936
Ordinært resultat -10 855 23 340 3 936
Årsresultat -10 855 23 340 3 936
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 44 937 39 506 50 608
Sum omløpsmidler 10 326 13 833 8 056
Sum eiendeler 55 263 53 339 58 664
Sum egenkapital 972 11 826 18 486
Sum langsiktig gjeld 54 004 41 236 39 769
Sum kortsiktig gjeld 286 277 409

Noro Fotball AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noro Fotball AS - 989104829
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Molde Fotball AS Julsundvegen 14, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 170 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 005 000
Gjeld
5 440 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 21 60 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 170 1 650 1 600
Driftsresultat 0 -10 2
Resultat før skatt -1 251 2 106 1 794
Ordinært resultat -1 251 2 106 1 794
Årsresultat -1 251 2 106 1 794
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 435 2 065 4 056
Sum eiendeler 4 435 2 065 4 056
Sum egenkapital -1 005 -253 -3 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 440 2 318 7 166

Trg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trg Holding AS - 981936248
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 Aktiv 14,4 år
Adm. direktør 2003 2004 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 859 937 000
Egenkapital
6 234 161 000
Gjeld
896 141 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 36 33 34
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -251 -187 -185
Resultat før skatt 899 713 806 014 580 831
Ordinært resultat 899 713 806 014 580 831
Årsresultat 899 713 806 014 580 831
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 859 937 5 859 937 5 859 937
Sum omløpsmidler 1 270 365 1 167 222 834 311
Sum eiendeler 7 130 302 7 027 159 6 694 248
Sum egenkapital 6 234 161 6 230 589 6 196 391
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 896 141 796 570 497 857

Molde Fotball AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Molde Fotball AS - 965896422
Idrettslag og -klubber
Molde Stadion Julsundvegen 14, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 813 000
Personalkostnader
10 983 000
Lederlønn
1 507 000
Anleggsmidler
60 575 000
Egenkapital
52 966 000
Gjeld
44 194 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 4 6
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 13 56 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 48 813 44 141 50 593
Driftsresultat -23 542 -13 046 3 993
Resultat før skatt -15 636 3 777 13 805
Ordinært resultat -15 636 3 777 13 805
Årsresultat -15 636 3 777 13 805
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 60 575 62 371 65 199
Sum omløpsmidler 36 586 51 891 46 832
Sum eiendeler 97 161 114 262 112 031
Sum egenkapital 52 966 68 602 64 825
Sum langsiktig gjeld 14 623 16 064 17 504
Sum kortsiktig gjeld 29 571 29 596 29 702

Sparebanken Møre

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebanken Møre - 937899319
Bankvirksomhet ellers
Keiser Wilhelmsg 29-33, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
393
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 342 000 000
Personalkostnader
335 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 596 000 000
Egenkapital
6 078 000 000
Gjeld
60 413 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 342 000 1 363 000 1 303 000
Driftsresultat 752 000 777 000 742 000
Resultat før skatt 557 000 574 000 503 000
Ordinært resultat 557 000 574 000 503 000
Årsresultat 557 000 574 000 503 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 596 000 1 754 000 1 840 000
Sum omløpsmidler 64 895 000 59 839 000 58 280 000
Sum eiendeler 66 491 000 61 593 000 60 120 000
Sum egenkapital 6 078 000 5 441 000 5 112 000
Sum langsiktig gjeld 1 795 000 1 744 000 1 761 000
Sum kortsiktig gjeld 58 618 000 54 408 000 53 247 000

Novela Logistikk II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Novela Logistikk II AS - 918470492
Uoppgitt
Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år

Easy2you AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Easy2you AS - 916523629
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
280 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 410 000
Egenkapital
9 529 000
Gjeld
10 534 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 10
Totalt 6 10
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -905 -320
Resultat før skatt -1 339 -732
Ordinært resultat -1 339 -732
Årsresultat -1 339 -732
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 19 410 19 410
Sum omløpsmidler 654 2 095
Sum eiendeler 20 063 21 504
Sum egenkapital 9 529 10 868
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 534 636

Far Superior AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Far Superior AS - 916558635
Skipsmegling
Skansekaia 4a, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 652 000
Personalkostnader
5 904 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
418 824 000
Egenkapital
6 409 000
Gjeld
431 239 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 4 0
Likviditetsgrad II 6 0
Totalt 65 0
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 48 652 0
Driftsresultat 25 837 -25
Resultat før skatt 6 404 -25
Ordinært resultat 6 404 -25
Årsresultat 6 404 -25
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 418 824 0
Sum omløpsmidler 18 824 5
Sum eiendeler 437 648 5
Sum egenkapital 6 409 5
Sum langsiktig gjeld 420 000 0
Sum kortsiktig gjeld 11 239 0

Notenesgata 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Notenesgata 2 AS - 986373519
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,7 år

Stiftelsen Aker Stadion II

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Aker Stadion II - 979671660
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,3 år

Nmk Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nmk Eiendom 2 AS - 998534577
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,6 år

Farstad Shipping ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Farstad Shipping ASA - 934021592
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Skansekaia 4a, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,6 år

Kværner Concrete Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kværner Concrete Solutions AS - 911627639
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2015 1,6 år

Inpower AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inpower AS - 984063407
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
Oscar Hanssens veg 5, 6415 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 6,2 år
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 416 000
Personalkostnader
1 013 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 575 000
Egenkapital
4 819 000
Gjeld
7 088 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 4 9 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 416 9 004 9 428
Driftsresultat -2 449 -1 859 -1 740
Resultat før skatt -1 943 -1 632 9 384
Ordinært resultat -1 943 -1 632 9 384
Årsresultat -1 943 -1 632 9 384
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 575 6 801 18 628
Sum omløpsmidler 4 332 54 927 3 572
Sum eiendeler 11 907 61 728 22 200
Sum egenkapital 4 819 8 458 13 919
Sum langsiktig gjeld 111 9 670 1 500
Sum kortsiktig gjeld 6 977 43 601 6 781

Estremar Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Estremar Holding AS - 993236829
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
322 687 000
Egenkapital
317 482 000
Gjeld
7 165 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 0 20 2
Kontantstrøm fra drift 0 20 1
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 20 60 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 12 431 168 170
Driftsresultat -1 650 3 291 336
Resultat før skatt 13 158 9 851 739
Ordinært resultat 13 158 9 851 739
Årsresultat 13 158 9 851 739
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 322 687 399 351 335 844
Sum omløpsmidler 1 960 73 010 169 858
Sum eiendeler 324 647 472 361 505 703
Sum egenkapital 317 482 389 285 469 426
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 165 83 076 36 277

Det Norske Oljeselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Det Norske Oljeselskap AS - 989563343
Utvinning av råolje
Haakon Viis gate 9, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1 år

Akastor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor ASA - 986529551
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år
Styrets leder 2004 2008 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 348 000 000
Personalkostnader
1 657 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 163 000 000
Egenkapital
5 277 000 000
Gjeld
5 051 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 7 5 5
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 348 000 5 310 000 15 869 000
Driftsresultat -438 000 -1 151 000 -2 160 000
Resultat før skatt -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Ordinært resultat -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Årsresultat -58 000 -1 282 000 -2 564 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 163 000 7 897 000 10 732 000
Sum omløpsmidler 3 165 000 4 964 000 9 805 000
Sum eiendeler 10 328 000 12 861 000 20 537 000
Sum egenkapital 5 277 000 5 580 000 7 386 000
Sum langsiktig gjeld 2 823 000 2 334 000 2 483 000
Sum kortsiktig gjeld 2 228 000 4 947 000 10 668 000

Aker BP ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker BP ASA - 989795848
Utvinning av råolje
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1 år
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1708
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 198 595 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 464 893 000
Egenkapital
24 719 358 000
Gjeld
74 688 863 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 8 2
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 70 67 43
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 198 595 11 460 559 9 852 183
Driftsresultat 8 331 001 3 255 221 333 536
Resultat før skatt 2 272 825 293 804 -2 521 116
Ordinært resultat 2 272 825 293 804 -2 521 116
Årsresultat 2 272 825 293 804 -2 521 116
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 78 464 893 67 857 107 37 910 653
Sum omløpsmidler 20 943 312 9 899 256 3 930 085
Sum eiendeler 99 408 205 77 756 363 41 840 739
Sum egenkapital 24 719 358 20 576 706 2 733 787
Sum langsiktig gjeld 50 797 629 49 746 633 35 923 109
Sum kortsiktig gjeld 23 891 234 7 433 024 3 183 843

Philly Shipyard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Philly Shipyard ASA - 991851526
Bygging av oljeplattformer og moduler
Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 083 784 000
Personalkostnader
27 361 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
923 920 000
Egenkapital
1 286 812 000
Gjeld
805 749 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 18 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 92 74 53
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 083 784 1 962 788 2 475 774
Driftsresultat 821 018 560 699 292 412
Resultat før skatt 556 016 324 729 140 138
Ordinært resultat 556 016 324 729 140 138
Årsresultat 556 016 324 729 140 138
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 923 920 1 217 006 1 813 934
Sum omløpsmidler 1 168 641 2 217 391 1 108 300
Sum eiendeler 2 092 562 3 434 398 2 922 234
Sum egenkapital 1 286 812 767 726 1 156 601
Sum langsiktig gjeld 496 885 507 133 548 134
Sum kortsiktig gjeld 308 864 2 159 539 1 217 498

Aker Kværner Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Kværner Holding AS - 991368965
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 624 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 649 052 000
Egenkapital
8 647 707 000
Gjeld
2 720 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 35 43 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 939 -1 870 -1 662
Resultat før skatt 960 130 2 111 040 -2 127 082
Ordinært resultat 960 130 2 111 040 -2 127 082
Årsresultat 960 130 2 111 040 -2 127 082
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 649 052 7 686 943 5 574 054
Sum omløpsmidler 1 375 1 296 4 557
Sum eiendeler 8 650 427 7 688 239 5 578 611
Sum egenkapital 8 647 707 7 687 577 5 576 538
Sum langsiktig gjeld 2 050 0 0
Sum kortsiktig gjeld 670 661 2 073

Aker Biomarine ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Biomarine ASA - 950293225
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1,9 år

The Resource Group Trg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) The Resource Group Trg AS - 989689762
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2018 10,7 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Aker Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Innovation AS - 990819254
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Aker Biomarine ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Biomarine ASA - 990055750
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Aker Floating Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Floating Production AS - 989628615
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 186 000
Personalkostnader
15 343 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 352 361 000
Egenkapital
2 192 139 000
Gjeld
504 106 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 46 63
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 36 186 25 456 29 432
Driftsresultat -272 -2 192 3 822
Resultat før skatt 304 604 271 465 175 908
Ordinært resultat 304 604 271 465 175 908
Årsresultat 304 604 271 465 175 908
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 352 361 2 441 288 2 269 893
Sum omløpsmidler 343 884 46 325 47 067
Sum eiendeler 2 696 245 2 487 613 2 316 960
Sum egenkapital 2 192 139 2 334 061 2 171 097
Sum langsiktig gjeld 2 217 77 351 89 757
Sum kortsiktig gjeld 501 889 76 200 56 106

Aker ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker ASA - 886581432
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,8 år
Styre­medlem 2005 2010 4,6 år
Adm. direktør 2004 2006 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 610 000 000
Personalkostnader
13 924 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 678 000 000
Egenkapital
40 059 000 000
Gjeld
44 529 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 12 8 2
Kontantstrøm fra drift 18 5 7
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 54 25 21
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 41 610 000 43 673 000 73 405 000
Driftsresultat 2 871 000 1 572 000 703 000
Resultat før skatt 1 620 000 -1 365 000 -3 821 000
Ordinært resultat 1 620 000 -1 365 000 -3 821 000
Årsresultat 1 620 000 -1 365 000 -3 821 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 61 678 000 63 060 000 92 749 000
Sum omløpsmidler 22 910 000 29 632 000 41 719 000
Sum eiendeler 84 588 000 92 692 000 134 468 000
Sum egenkapital 40 059 000 40 019 000 29 419 000
Sum langsiktig gjeld 26 205 000 26 943 000 65 846 000
Sum kortsiktig gjeld 18 324 000 25 730 000 39 203 000

Transocean Spitsbergen ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Spitsbergen ASA - 888571302
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
686 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 574 559 000
Egenkapital
1 193 322 000
Gjeld
2 508 720 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 686 195 718 355 623
Driftsresultat -321 535 -444 130 -3 003 959
Resultat før skatt -335 952 -483 667 -3 619 224
Ordinært resultat -335 952 -483 667 -3 619 224
Årsresultat -335 952 -483 667 -3 619 224
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 574 559 2 577 399 3 004 580
Sum omløpsmidler 1 127 483 1 027 740 903 338
Sum eiendeler 3 702 043 3 605 139 3 907 918
Sum egenkapital 1 193 322 1 553 338 1 934 139
Sum langsiktig gjeld 2 324 008 1 920 672 1 847 027
Sum kortsiktig gjeld 184 712 131 128 126 752

Transocean Barents ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Barents ASA - 988571326
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 785 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 343 676 000
Egenkapital
1 700 721 000
Gjeld
1 270 145 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 785 0 672 274
Driftsresultat -423 982 -895 704 -2 193 836
Resultat før skatt -445 752 -910 700 -1 692 866
Ordinært resultat -445 752 -910 700 -1 692 866
Årsresultat -445 752 -910 700 -1 692 866
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 343 676 2 549 733 3 093 788
Sum omløpsmidler 627 190 644 620 628 787
Sum eiendeler 2 970 866 3 194 353 3 722 575
Sum egenkapital 1 700 721 2 180 249 2 966 689
Sum langsiktig gjeld 1 170 370 855 285 535 136
Sum kortsiktig gjeld 99 775 158 819 220 750

Transocean Norway Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Drilling AS - 982000564
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,4 år

Oslo Asset Management Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Asset Management Holding AS - 988400033
Aktive eierfond
Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
316 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 130 000
Egenkapital
36 031 000
Gjeld
36 527 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 39 39
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -505 -539 -260
Resultat før skatt 22 907 39 391 135 280
Ordinært resultat 22 907 39 391 135 280
Årsresultat 22 907 39 391 135 280
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 32 130 32 130 32 130
Sum omløpsmidler 40 428 62 513 176 188
Sum eiendeler 72 558 94 643 208 318
Sum egenkapital 36 031 33 125 33 694
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 527 61 519 174 624

American Shipping Company ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) American Shipping Company ASA - 988228397
Spesielle holdingselskaper
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
726 221 000
Personalkostnader
9 429 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 556 186 000
Egenkapital
1 545 660 000
Gjeld
5 461 134 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 60 62 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 726 221 739 673 707 891
Driftsresultat 421 658 426 655 409 020
Resultat før skatt 110 073 59 733 118 616
Ordinært resultat 110 073 59 733 118 616
Årsresultat 110 073 59 733 118 616
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 556 186 7 037 613 7 045 259
Sum omløpsmidler 450 608 434 451 268 342
Sum eiendeler 7 006 794 7 472 065 7 313 601
Sum egenkapital 1 545 660 1 643 661 1 808 168
Sum langsiktig gjeld 5 059 343 5 490 559 5 328 322
Sum kortsiktig gjeld 401 791 337 844 177 110

Bsg Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bsg Norway AS - 987211148
Engroshandel med kontormøbler
C/o Altor Equity Partners Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
663 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
767 895 000
Egenkapital
224 463 000
Gjeld
640 122 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 28 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -50 764 -5 757 11 058
Resultat før skatt -59 055 131 459 -917
Ordinært resultat -59 055 131 459 -917
Årsresultat -59 055 131 459 -917
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 767 895 1 029 652 1 053 555
Sum omløpsmidler 96 690 58 842 18 068
Sum eiendeler 864 585 1 088 494 1 071 623
Sum egenkapital 224 463 413 810 282 864
Sum langsiktig gjeld 458 641 595 277 729 211
Sum kortsiktig gjeld 181 481 79 407 59 548

Havfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havfisk AS - 986392858
Hav- og kystfiske
Løvenvoldgata 11, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 410 893 000
Personalkostnader
455 108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 798 996 000
Egenkapital
1 003 803 000
Gjeld
1 529 389 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 85 76 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 410 893 1 312 000 1 131 000
Driftsresultat 459 074 242 000 279 000
Resultat før skatt 324 710 179 000 228 000
Ordinært resultat 324 710 179 000 228 000
Årsresultat 321 646 177 000 171 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 798 996 2 020 000 2 190 000
Sum omløpsmidler 734 197 569 000 405 000
Sum eiendeler 2 533 193 2 589 000 2 595 000
Sum egenkapital 1 003 803 1 081 000 986 000
Sum langsiktig gjeld 1 168 268 1 233 000 1 273 000
Sum kortsiktig gjeld 361 121 275 000 336 000

Atlas-stord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Atlas-stord AS - 977297729
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2 år
Styrets leder 2004 2009 5,4 år

The Resource Group Trg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) The Resource Group Trg AS - 977496942
Ikke tilgjengelig
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2007 2,3 år

Aker Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Capital AS - 986733884
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 243 496 000
Egenkapital
15 563 973 000
Gjeld
4 222 025 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 4 0
Totalt 25 28 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 416 3 000 -3 000
Resultat før skatt 1 647 271 1 281 000 473 000
Ordinært resultat 1 647 271 1 281 000 473 000
Årsresultat 1 647 271 1 281 000 473 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 243 496 17 083 000 16 718 000
Sum omløpsmidler 542 502 1 321 000 6 000
Sum eiendeler 19 785 998 18 404 000 16 724 000
Sum egenkapital 15 563 973 15 178 000 16 724 000
Sum langsiktig gjeld 2 040 441 1 930 000 0
Sum kortsiktig gjeld 2 181 584 1 296 000 0

Aker Investments AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Investments AS - 986481648
Ikke tilgjengelig
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,3 år

Stx Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stx Europe AS - 986751408
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 000 000
Personalkostnader
10 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 000 000
Egenkapital
336 000 000
Gjeld
387 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 6 27 30
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 22 000 33 000 31 000
Driftsresultat 0 20 000 62 000
Resultat før skatt -36 000 -33 000 -1 619 000
Ordinært resultat -36 000 -33 000 -1 619 000
Årsresultat -36 000 -33 000 -1 619 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 679 000 679 000 696 000
Sum omløpsmidler 44 000 145 000 130 000
Sum eiendeler 723 000 824 000 826 000
Sum egenkapital 336 000 372 000 405 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387 000 452 000 421 000

Cs Krabbe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cs Krabbe AS - 974906465
Bygging av oljeplattformer og moduler
Fjordaleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 5,4 år

Aker O&g Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker O&g Group AS - 984652364
Bygging av oljeplattformer og moduler
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,9 år

Aker Mekaniske Verksted AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Mekaniske Verksted AS - 986304266
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 5,6 år

Norway Seafoods Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norway Seafoods Holding AS - 980385698
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Fjordalleen 16 Aker Brygge, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2004 < 1 år
Styrets leder 2003 2009 6,4 år

Recondo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Recondo AS - 971191872
Produksjon av møbler ellers
Fjordalleen 16, 0115 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 5,9 år

Aker Kværner Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Kværner Yards AS - 984163509
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,3 år
Adm. direktør 2002 2003 1 år

Kværner ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kværner ASA - 918883908
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Aker Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Yards AS - 977557747
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år
Adm. direktør 2000 2003 2,2 år

Old Aker Biomarine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Old Aker Biomarine AS - 971593148
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 6,4 år

Oer Energy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oer Energy AS - 980485625
Ikke tilgjengelig
Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2004 < 1 år

Aker Maritime AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Maritime AS - 959942013
Ikke tilgjengelig
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,1 år

Aker RGI Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker RGI Holding AS - 910102532
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2004 1,5 år

Supplyinvest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Supplyinvest KS - 984513763
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Skogstøstraen 37, 4026 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,6 år

Supplyinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Supplyinvest AS - 983384803
Utenriks sjøfart med gods
Risavika, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,6 år

Norsea Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsea Group AS - 917637393
Ikke tilgjengelig
Risavika Havnering Nr. 14, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,5 år

Syx E Business Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syx E Business Solutions AS - 982348145
Ikke tilgjengelig
Lysaker Torg 12, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år

Aker Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten Holding AS - 980406660
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2004 2,7 år

Vard Brevik Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vard Brevik Holding AS - 939693610
Elektrisk installasjonsarbeid
Strømtangvegen 21, 3950 Brevik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2003 1,5 år

Aker Aukra AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Aukra AS - 939325948
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,3 år

Vard Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vard Group AS - 980100820
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Skansekaia 2, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
977
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 175 303 000
Personalkostnader
551 876 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 813 593 000
Egenkapital
949 221 000
Gjeld
8 151 702 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 15 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 175 303 4 858 258 7 574 628
Driftsresultat -99 440 -12 866 123 984
Resultat før skatt -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Ordinært resultat -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Årsresultat -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 813 593 2 208 429 2 676 100
Sum omløpsmidler 7 287 330 6 129 952 12 714 742
Sum eiendeler 9 100 923 8 338 381 15 390 842
Sum egenkapital 949 221 901 024 1 267 103
Sum langsiktig gjeld 619 940 728 103 1 721 243
Sum kortsiktig gjeld 7 531 762 6 709 254 12 402 496

Olympic Orion AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olympic Orion AS - 982754534
Ikke tilgjengelig
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år

Lapas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lapas AS - 965636986
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fjellbu 40, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,1 år
Adm. direktør 2000 2018 17,1 år

Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langsten Holding AS - 959456089
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Aker Langsten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten AS - 913747771
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Island Offshore v KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Island Offshore v KS - 983188400
Ikke tilgjengelig
Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år

Essens AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Essens AS - 982193796
Ikke tilgjengelig
Åkre, 6290 Haramsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Brattvaag Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brattvaag Invest AS - 951889067
Ikke tilgjengelig
Strandg 74, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Olympic Orion KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olympic Orion KS - 882754502
Ikke tilgjengelig
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år

Island Offshore v AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Island Offshore v AS - 983188419
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-243 774 000
Gjeld
244 693 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 17 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -137 -243
Resultat før skatt -425 -1 418 -308 169
Ordinært resultat -425 -1 418 -308 169
Årsresultat -425 -1 418 -308 169
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 920 1 301 10 987
Sum eiendeler 920 1 301 10 987
Sum egenkapital -243 774 -243 349 -241 931
Sum langsiktig gjeld 13 355 25 673 184 108
Sum kortsiktig gjeld 231 338 218 977 68 810

Aker Brattvaag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Brattvaag AS - 967070157
Ikke tilgjengelig
Strandg 74, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Scandinavian Prefab Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scandinavian Prefab Group AS - 979331967
Ikke tilgjengelig
, 6270 Brattvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Vest Teknologi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vest Teknologi AS - 968814036
Ikke tilgjengelig
Industriveien Rystelandet, 6150 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Aukra-midsund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aukra-midsund Holding AS - 939325859
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Normand Vibran KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Normand Vibran KS - 981185684
Ikke tilgjengelig
Postveien 25, 4280 Skudeneshavn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,9 år