Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Eivind Lyby

Rapportdato: 2019-12-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 158 og med ett samlet driftsresultat på 726. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Eltel Velferdsklubb Nestleder styre 2014 - Aktiv 0 0
Noreløkka Borettslag Vara­medlem 2012 - Aktiv 1 158 726

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Noreløkka Borettslag Styre­medlem 2013 - 2018

Eltel Velferdsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Eltel Velferdsklubb - 912975428
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Thorneløkkveien 17, 1531 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 Aktiv 5,9 år

Noreløkka Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Noreløkka Borettslag - 948212722
Borettslag
Varnaveien 34, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 4,9 år
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 158 000
Personalkostnader
14 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 521 000
Egenkapital
8 662 000
Gjeld
2 901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 79 15 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 158 1 143 1 127
Driftsresultat 726 -112 -100
Resultat før skatt 715 -129 -121
Ordinært resultat 715 -129 -121
Årsresultat 715 -129 -121
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 521 10 521 10 521
Sum omløpsmidler 1 041 647 1 094
Sum eiendeler 11 563 11 168 11 616
Sum egenkapital 8 662 7 947 8 075
Sum langsiktig gjeld 2 867 3 187 3 507
Sum kortsiktig gjeld 34 35 34