Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Eggum Adolfsen

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 874 095 og med ett samlet driftsresultat på 181 837. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bdo AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 874 095 181 837

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bdo AS Vara­medlem 2015 - 2018
Sofienberg Borettslag Styre­medlem 2013 - 2015
Sofienberg Borettslag Styrets leder 2013 - 2013
Vest-agder Fremskrittspartiets Ungdom (fpu) Styre­medlem 2009 - 2010
Kristiansand Fremskrittspartiets Ungdom (fpu) Nestleder styre 2007 - 2011

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Vara­medlem 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
6 000 000
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Sofienberg Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sofienberg Borettslag - 976144635
Borettslag
Schæffersgate 7, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,6 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
689 000
Personalkostnader
21 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 605 000
Egenkapital
3 188 000
Gjeld
6 547 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 60 58 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 689 688 683
Driftsresultat 375 431 450
Resultat før skatt 288 317 258
Ordinært resultat 288 317 258
Årsresultat 288 317 258
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 605 9 605 9 605
Sum omløpsmidler 131 138 102
Sum eiendeler 9 736 9 743 9 707
Sum egenkapital 3 188 2 900 2 583
Sum langsiktig gjeld 6 547 6 843 7 108
Sum kortsiktig gjeld 0 0 16

Vest-agder Fremskrittspartiets Ungdom (fpu)

Foretaksinfo
(Aktiv) Vest-agder Fremskrittspartiets Ungdom (fpu) - 987501871
Partipolitiske organisasjoner
C/o Fremskrittspartiets Ungdom Karl Johans gate 25, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Kristiansand Fremskrittspartiets Ungdom (fpu)

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansand Fremskrittspartiets Ungdom (fpu) - 992017104
Partipolitiske organisasjoner
C/o Andreas Ingebretsen Fritz Jensens gate 51, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2011 3,4 år