Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inger Helene Juven

Rapportdato: 2021-06-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Juven Eiendom Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
A Wolls Eftf Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Juven Eiendom Styrets leder 2002 - 2019
Ingolf Juven AS Vara­medlem 2004 - 2009
Ingolf Juven AS Vara­medlem 2004 - 2009
Hallingsko Styrets leder 2000** - 2004
Sentrumsgården AS Vara­medlem 2000** - 2002
Juven AS Vara­medlem 2000** - 2002

Juven Eiendom

Foretaksinfo
(Aktiv) Juven Eiendom - 984574894
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkevegen 22, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2002 2019 16,7 år

A Wolls Eftf

Foretaksinfo
(Aktiv) A Wolls Eftf - 953804735
Ikke tilgjengelig
Stasjonsv 3, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år

Ingolf Juven AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ingolf Juven AS - 957843573
Ikke tilgjengelig
, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2009 4,9 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Hallingsko

Foretaksinfo
(Aktiv) Hallingsko - 953804824
Butikkhandel med skotøy
Stasjonsvegen 1, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Sentrumsgården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentrumsgården AS - 928926834
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Heierstuveien 27, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 684 000
Personalkostnader
366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 988 000
Egenkapital
9 209 000
Gjeld
5 481 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 67 80 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 684 2 303 1 258
Driftsresultat 628 1 618 547
Resultat før skatt 363 1 106 213
Ordinært resultat 363 1 106 213
Årsresultat 363 1 106 213
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 988 13 362 15 271
Sum omløpsmidler 1 702 1 547 298
Sum eiendeler 14 690 14 909 15 569
Sum egenkapital 9 209 8 853 7 761
Sum langsiktig gjeld 5 212 5 798 7 605
Sum kortsiktig gjeld 269 258 203

Juven AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Juven AS - 966406046
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Heierstuveien 27, 0880 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 260 000
Egenkapital
9 403 000
Gjeld
249 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 77 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 210 209 187
Driftsresultat 146 146 131
Resultat før skatt 937 946 162
Ordinært resultat 937 946 162
Årsresultat 937 946 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 260 6 261 6 262
Sum omløpsmidler 3 391 5 743 5 731
Sum eiendeler 9 652 12 004 11 993
Sum egenkapital 9 403 11 765 11 712
Sum langsiktig gjeld 111 139 182
Sum kortsiktig gjeld 138 100 100