Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inger Elin Kristina Utsi

Rapportdato: 2021-08-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 138 og med ett samlet driftsresultat på -10 527. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tollevik Borettslag Styre­medlem 2020 - Aktiv 2 198 -7 162
Beaivvas Sami Nasunalateahter AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 24 940 -3 365
Árbi Of Sápmi Inger Utsi Innehaver 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alta Idrettsforening Styre­medlem 2017 - 2019
Mama Sara Education Foundation for Maasai Children Styre­medlem 2017 - 2019
Ntl Uit Norges Arktiske Universitet Styre­medlem 2013 - 2020
Álttá Sámi Giellaguovddás AS Styre­medlem 2013 - 2013
Altta Samiid Searvi Styre­medlem 2013 - 2014
Samisk Filmforbund Styre­medlem 2012 - 2014

Tollevik Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Tollevik Borettslag - 947613812
Borettslag
C/o Polarlys Boligbyggelag Markveien 14, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 198 000
Personalkostnader
83 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 094 000
Egenkapital
-9 625 000
Gjeld
20 976 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 13 12 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 198 2 104 1 774
Driftsresultat -7 162 -7 971 632
Resultat før skatt -7 450 -8 204 592
Ordinært resultat -7 450 -8 204 592
Årsresultat -7 450 -8 204 592
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 094 8 094 8 094
Sum omløpsmidler 3 258 10 767 2 916
Sum eiendeler 11 351 18 860 11 009
Sum egenkapital -9 625 -2 175 6 029
Sum langsiktig gjeld 19 403 19 989 4 960
Sum kortsiktig gjeld 1 573 1 046 20

Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Beaivvas Sami Nasunalateahter AS - 944264957
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Bredbuktnesveien 50a, 9522 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 940 000
Personalkostnader
14 939 000
Lederlønn
1 166 000
Anleggsmidler
3 807 000
Egenkapital
1 853 000
Gjeld
5 524 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 0 5 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 9 52 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 940 23 888 26 373
Driftsresultat -3 365 756 264
Resultat før skatt -3 455 750 290
Ordinært resultat -3 455 750 290
Årsresultat -3 455 750 290
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 807 3 840 3 577
Sum omløpsmidler 3 569 5 800 6 447
Sum eiendeler 7 376 9 640 10 024
Sum egenkapital 1 853 5 307 4 558
Sum langsiktig gjeld 796 907 996
Sum kortsiktig gjeld 4 728 3 426 4 471

Árbi Of Sápmi Inger Utsi

Foretaksinfo
(Aktiv) Árbi Of Sápmi Inger Utsi - 914857333
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Tollevikveien 32a, 9511 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2015 Aktiv 6,5 år

Alta Idrettsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Idrettsforening - 955836871
Idrettslag og -klubber
Alta Idrettspark, 9514 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 713 000
Personalkostnader
5 688 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 168 000
Egenkapital
6 119 000
Gjeld
10 093 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 2 10
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 18 2 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 25 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 24 713 26 718 21 314
Driftsresultat 4 248 179 982
Resultat før skatt 3 926 -41 885
Ordinært resultat 3 926 -41 885
Årsresultat 3 926 -41 885
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 168 6 265 1 275
Sum omløpsmidler 8 045 5 728 5 404
Sum eiendeler 16 212 11 993 6 680
Sum egenkapital 6 119 2 193 2 235
Sum langsiktig gjeld 6 999 8 024 2 155
Sum kortsiktig gjeld 3 094 1 775 2 290

Mama Sara Education Foundation for Maasai Children

Foretaksinfo
(Aktiv) Mama Sara Education Foundation for Maasai Children - 990643970
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
519 000
Personalkostnader
31 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
453 000
Gjeld
-4 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 53
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 519
Driftsresultat 52
Resultat før skatt 54
Ordinært resultat 54
Årsresultat 54
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 449
Sum eiendeler 449
Sum egenkapital 453
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -4

Ntl Uit Norges Arktiske Universitet

Foretaksinfo
(Aktiv) Ntl Uit Norges Arktiske Universitet - 971402245
Arbeidstakerorganisasjoner
Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2020 7,3 år

Álttá Sámi Giellaguovddás AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Álttá Sámi Giellaguovddás AS - 990494770
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nøkkelstien 2, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 354 000
Personalkostnader
1 709 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
417 000
Gjeld
492 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 10 15 36
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 354 2 959 2 644
Driftsresultat -24 -210 24
Resultat før skatt -24 -208 27
Ordinært resultat -24 -208 27
Årsresultat -24 -208 27
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 36 54
Sum omløpsmidler 889 1 045 1 017
Sum eiendeler 909 1 081 1 070
Sum egenkapital 417 441 649
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 492 640 421

Altta Samiid Searvi

Foretaksinfo
(Aktiv) Altta Samiid Searvi - 975510387
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Brita Julianne Skum Sønvismoen 98, 9537 Tverrelvdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,4 år

Samisk Filmforbund

Foretaksinfo
(Aktiv) Samisk Filmforbund - 981077202
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,3 år