Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Fleischer

Rapportdato: 2020-04-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 748 og med ett samlet driftsresultat på 18 132. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Venus KS Kontakt­person 2014 - Aktiv 17 427 15 825
- Styrets leder 2000** - Aktiv 17 427 15 825
Venus AS Kontakt­person 2010 - Aktiv 1 583 1 573
- Styrets leder 2000** - Aktiv 1 583 1 573
Flarom Management AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
Fleischer & Co AS Adm. direktør 2005 - Aktiv 1 738 734
- Styrets leder 2002 - Aktiv 1 738 734

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skyhauk AS Vara­medlem 2011 - 2019
Sargas AS Adm. direktør 2009 - 2014
Sargas AS Styre­medlem 2009 - 2012
Sargas AS Styrets leder 2003 - 2014
Nocc Atlantic AS Styre­medlem 2007 - 2011
Skipsrederiet Vema Iii AS Styrets leder 2007 - 2017
Partrederiet Vema DA Styrets leder 2006 - 2007

Venus KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Venus KS - 954182231
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fleischer & Co AS 1.etg Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 427 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
243 000
Egenkapital
-58 326 000
Gjeld
61 859 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 77 74
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 17 427 5 176
Driftsresultat 15 825 4 153
Resultat før skatt 15 826 3 391
Ordinært resultat 15 826 3 391
Årsresultat 15 826 3 391
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 243 243
Sum omløpsmidler 3 291 2 698
Sum eiendeler 3 533 2 941
Sum egenkapital -58 326 -74 152
Sum langsiktig gjeld 56 638 68 882
Sum kortsiktig gjeld 5 221 8 210

Venus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Venus AS - 954182053
Skipsmegling
C/o Fleischer & Co AS Parkveien 57 1. Etg, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 9,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 583 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 627 000
Gjeld
8 627 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 52 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 583 339 0
Driftsresultat 1 573 333 -80
Resultat før skatt 1 573 333 -80
Ordinært resultat 1 573 333 -80
Årsresultat 1 573 333 -80
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -8 627 -10 199 -10 532
Sum langsiktig gjeld 2 600 2 600 2 600
Sum kortsiktig gjeld 6 027 7 599 7 932

Flarom Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flarom Management AS - 934347366
Skipsmegling
C/o Fleischer & Co AS 1. Etg Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-31 045 000
Gjeld
32 354 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -6 -6
Resultat før skatt 0 -6 -6
Ordinært resultat 0 -6 -6
Årsresultat 0 -6 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 308 1 308 1 314
Sum eiendeler 1 308 1 308 1 314
Sum egenkapital -31 045 -31 046 -31 039
Sum langsiktig gjeld 31 518 31 518 31 518
Sum kortsiktig gjeld 836 836 836

Fleischer & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fleischer & Co AS - 916559100
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
1. Etg Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 Aktiv 15,2 år
Styrets leder 2002 Aktiv 18,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 738 000
Personalkostnader
47 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 380 000
Egenkapital
1 870 000
Gjeld
6 345 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 14 10
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 70 28 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 738 1 338 2 154
Driftsresultat 734 -288 171
Resultat før skatt 589 127 157
Ordinært resultat 589 127 157
Årsresultat 589 127 157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 380 2 365 2 203
Sum omløpsmidler 5 834 6 336 10 347
Sum eiendeler 8 214 8 702 12 550
Sum egenkapital 1 870 1 320 3 418
Sum langsiktig gjeld 349 424 1 489
Sum kortsiktig gjeld 5 996 6 958 7 643

Skyhauk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skyhauk AS - 997514742
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Merdevegen 20a, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2019 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
255 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 180 000
Egenkapital
334 000
Gjeld
1 877 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 2 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 255 240 255
Driftsresultat -57 -82 -79
Resultat før skatt -136 -167 -160
Ordinært resultat -136 -167 -160
Årsresultat -136 -167 -160
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 180 2 327 2 453
Sum omløpsmidler 30 68 77
Sum eiendeler 2 210 2 395 2 530
Sum egenkapital 334 469 636
Sum langsiktig gjeld 1 788 1 369 1 470
Sum kortsiktig gjeld 89 557 424

Sargas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sargas AS - 986130470
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nobels gate 10, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2014 5,8 år
Styre­medlem 2009 2012 3,1 år
Styrets leder 2003 2014 11,1 år

Nocc Atlantic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nocc Atlantic AS - 990932255
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers AS Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 365 000
Personalkostnader
48 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
378 706 000
Egenkapital
246 189 000
Gjeld
173 116 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 10
Likviditetsgrad II 6 8 0
Totalt 64 80 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 365 70 561 75 301
Driftsresultat 7 165 28 453 32 605
Resultat før skatt -3 724 19 528 26 346
Ordinært resultat -3 724 19 528 26 346
Årsresultat -788 -24 226
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 378 706 404 405 431 570
Sum omløpsmidler 40 615 51 248 62 254
Sum eiendeler 419 313 455 653 493 824
Sum egenkapital 246 189 254 174 238 330
Sum langsiktig gjeld 141 106 168 055 647
Sum kortsiktig gjeld 32 010 33 415 254 847

Skipsrederiet Vema Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsrederiet Vema Iii AS - 990844224
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
C/o Montana Agencies Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 10 år

Partrederiet Vema DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partrederiet Vema DA - 990058598
Ikke tilgjengelig
C/o Montana Agencies Klingenberggt 7 B, 0116 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Fleischer & Co AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fleischer & Co AS - 971099828
Ikke tilgjengelig
Sollig 2, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Venus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venus AS - 980205703
Ikke tilgjengelig
Sollig 2, 0201 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Klingen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klingen Shipping AS - 980869806
Utenriks sjøfart med gods
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,3 år