Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Stian Løvås

Rapportdato: 2021-03-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 16 287 og med ett samlet driftsresultat på 849. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arendal Anlegg Fjellsikring AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -58
Arendal Kommunale Foreldreutvalg Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Arendal Anlegg Drift AS Styrets leder 2018 - Aktiv 9 518 1 697
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 9 518 1 697
Arendal Anlegg AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 6 769 -790
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 6 769 -790

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tromøy Fritidsklubb Styre­medlem 2019 - 2020
Arendal Anlegg AS Vara­medlem 2014 - 2015
Dysleksi Aust-agder Styre­medlem 2014 - 2018
Agder Trafikksystemer AS Styrets leder 2010 - 2017
Agder Trafikksystemer AS Adm. direktør 2010 - 2017
Kna Aust-agder Styre­medlem 2009 - 2010
Kna Aust-agder Nestleder styre 2006 - 2009
Agder Lekterservice AS Styrets leder 2006 - 2011
Løvås Transport Graving og Boring Styrets leder 2000** - 2021
Løvås Transport Graving og Boring Styrets leder 2000** - 2021

Arendal Anlegg Fjellsikring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Anlegg Fjellsikring AS - 983979750
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Skaveløkka 48c, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
236 000
Egenkapital
203 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -62 -60
Resultat før skatt -58 -62 -60
Ordinært resultat -58 -62 -60
Årsresultat -58 -62 -60
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 236 253 773
Sum omløpsmidler -31 510 51
Sum eiendeler 204 763 823
Sum egenkapital 203 761 823
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 2 0

Arendal Kommunale Foreldreutvalg

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Kommunale Foreldreutvalg - 976688759
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Anders Kristian Kjelstrup Fjellveien 29b, 4838 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Arendal Anlegg Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Anlegg Drift AS - 918485228
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Skaveløkka 48c, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 518 000
Personalkostnader
14 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 193 000
Egenkapital
2 712 000
Gjeld
2 490 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 89 98 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 518 3 352 14
Driftsresultat 1 697 1 917 0
Resultat før skatt 1 212 1 470 0
Ordinært resultat 1 212 1 470 0
Årsresultat 1 212 1 470 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 193 873 0
Sum omløpsmidler 3 010 1 127 45
Sum eiendeler 5 203 2 001 45
Sum egenkapital 2 712 1 500 30
Sum langsiktig gjeld 100 97 0
Sum kortsiktig gjeld 2 390 404 15

Arendal Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Anlegg AS - 913645383
Grunnarbeid
Skaveløkka 48c, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,8 år
Vara­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 769 000
Personalkostnader
3 570 000
Lederlønn
349 000
Anleggsmidler
1 168 000
Egenkapital
-524 000
Gjeld
3 335 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 13 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 769 10 235 8 870
Driftsresultat -790 -528 401
Resultat før skatt -830 -591 295
Ordinært resultat -830 -591 295
Årsresultat -830 -591 295
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 168 2 086 2 688
Sum omløpsmidler 1 643 1 229 1 802
Sum eiendeler 2 811 3 315 4 491
Sum egenkapital -524 306 897
Sum langsiktig gjeld 0 0 36
Sum kortsiktig gjeld 3 335 3 009 3 557

Tromøy Fritidsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromøy Fritidsklubb - 971328185
Fritidsklubber for barn og ungdom
Roligheden, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,3 år

Dysleksi Aust-agder

Foretaksinfo
(Aktiv) Dysleksi Aust-agder - 813803992
Sosiale velferdsorganisasjoner
C/o Marianne Höglund Rosselandsveien 200, 4934 Nes Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,9 år

Agder Trafikksystemer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Trafikksystemer AS - 993000981
Bygging av veier og motorveier
Brekke, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 7,5 år
Adm. direktør 2010 2017 7,5 år

Kna Aust-agder

Foretaksinfo
(Aktiv) Kna Aust-agder - 990243883
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Aquapartner AS Østerskogen 56, 4879 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,2 år
Nestleder styre 2006 2009 2,5 år

Agder Lekterservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Lekterservice AS - 989888846
Innenriks sjøfart med gods
, 4810 Eydehavn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
159 000
Egenkapital
-1 873 000
Gjeld
2 032 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -43 -38
Resultat før skatt -26 -43 -38
Ordinært resultat -26 -43 -38
Årsresultat -26 -43 -38
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 159 184 228
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 159 184 228
Sum egenkapital -1 873 -1 847 -1 804
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 032 2 032 2 032

Løvås Transport Graving og Boring

Foretaksinfo
(Inaktiv) Løvås Transport Graving og Boring - 980904903
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Skaveløkka, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2021 20,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år