Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Ottar Skaaret

Rapportdato: 2021-03-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 709 601 og med ett samlet driftsresultat på 11 329. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 19 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alpelia AS Styrets leder 2021 - Aktiv 635 153
Bane og Entreprenørservice AS Styrets leder 2019 - Aktiv 54 554 -4 935
Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 23 621 -1 309
- Styrets leder 2004 - Aktiv 23 621 -1 309
Arpi Entreprenør og Landskap AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 9 303 68
Napos AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -9
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -9

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS Adm. direktør 2004 - 2009
Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS Vara­medlem 2003 - 2004
Skaaret Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2004
Vestland Seismic AS Styre­medlem 2008 - 2013
Pareto World Wide Offshore Rederi AS Styre­medlem 2008 - 2009
Skaaret Landskap AS Adm. direktør 2006 - 2008

Alpelia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alpelia AS - 987270500
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
635 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 296 000
Egenkapital
1 140 000
Gjeld
2 274 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 64 59 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 635 592 634
Driftsresultat 153 103 194
Resultat før skatt 108 69 141
Ordinært resultat 108 69 141
Årsresultat 108 69 141
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 296 3 169 3 207
Sum omløpsmidler 117 83 167
Sum eiendeler 3 413 3 251 3 374
Sum egenkapital 1 140 1 197 1 250
Sum langsiktig gjeld 2 025 1 856 2 040
Sum kortsiktig gjeld 249 198 84

Bane og Entreprenørservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bane og Entreprenørservice AS - 990008310
Grunnarbeid
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 554 000
Personalkostnader
8 774 000
Lederlønn
441 000
Anleggsmidler
2 474 000
Egenkapital
-1 668 000
Gjeld
19 755 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 0 2 8
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 14 23 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 54 554 43 720 50 064
Driftsresultat -4 935 109 1 079
Resultat før skatt -4 410 -219 512
Ordinært resultat -4 410 -219 512
Årsresultat -4 410 -219 512
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 474 1 251 2 305
Sum omløpsmidler 15 612 14 260 11 535
Sum eiendeler 18 086 15 511 13 840
Sum egenkapital -1 668 1 479 3 390
Sum langsiktig gjeld 1 675 2 168 492
Sum kortsiktig gjeld 18 080 11 864 9 958

Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS - 985989427
Drift av idrettsanlegg
Holtsmark Gård, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2 år
Styrets leder 2004 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2004 2009 4,7 år
Vara­medlem 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 621 000
Personalkostnader
12 461 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 708 000
Egenkapital
24 413 000
Gjeld
21 858 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 9 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 621 20 907 20 406
Driftsresultat -1 309 -2 804 -2 649
Resultat før skatt -1 515 -3 476 -3 408
Ordinært resultat -1 515 -3 476 -3 408
Årsresultat -1 515 -3 476 -3 408
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 708 39 308 40 191
Sum omløpsmidler 7 564 7 913 7 067
Sum eiendeler 46 272 47 221 47 258
Sum egenkapital 24 413 23 803 24 037
Sum langsiktig gjeld 10 295 13 457 14 481
Sum kortsiktig gjeld 11 563 9 961 8 740

Arpi Entreprenør og Landskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arpi Entreprenør og Landskap AS - 920518974
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Tollbugata 35, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 303 000
Personalkostnader
7 745 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 000
Egenkapital
112 000
Gjeld
2 597 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 38 16
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 9 303 1 710
Driftsresultat 68 -169
Resultat før skatt 46 -134
Ordinært resultat 46 -134
Årsresultat 46 -134
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 54 36
Sum omløpsmidler 2 655 874
Sum eiendeler 2 709 910
Sum egenkapital 112 66
Sum langsiktig gjeld 400 200
Sum kortsiktig gjeld 2 197 643

Napos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Napos AS - 819759162
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
3 000
Gjeld
57 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 2 2
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -9 -13
Resultat før skatt -9 -18
Ordinært resultat -9 -18
Årsresultat -9 -18
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 30 30
Sum omløpsmidler 30 30
Sum eiendeler 60 60
Sum egenkapital 3 12
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 48

Perleporten Asker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Perleporten Asker AS - 918762418
Uoppgitt
C/o Skaaret Holding AS Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 418 000
Egenkapital
755 000
Gjeld
4 012 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -110 -115 -1 040
Resultat før skatt -104 -110 -1 030
Ordinært resultat -104 -110 -1 030
Årsresultat -104 -110 -1 030
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 418 2 991 0
Sum omløpsmidler 348 38 1 203
Sum eiendeler 4 766 3 029 1 203
Sum egenkapital 755 860 970
Sum langsiktig gjeld 4 000 2 000 0
Sum kortsiktig gjeld 12 171 233

Askerveien 52 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askerveien 52 AS - 916847645
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 976 000
Egenkapital
-407 000
Gjeld
11 413 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 4 8 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -8 -9
Resultat før skatt -175 -109 -81
Ordinært resultat -175 -109 -81
Årsresultat -175 -109 -81
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 976 10 976 10 976
Sum omløpsmidler 30 30 30
Sum eiendeler 11 006 11 006 11 006
Sum egenkapital -407 -232 -124
Sum langsiktig gjeld 11 387 11 222 11 121
Sum kortsiktig gjeld 26 16 9

Norway Ocean Race Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Ocean Race Group AS - 914748763
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,2 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 200 000
Egenkapital
-662 000
Gjeld
1 891 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 122 135
Driftsresultat -284 -362 -346
Resultat før skatt -344 -395 -293
Ordinært resultat -344 -395 -293
Årsresultat -344 -395 -293
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 200 1 380 1 560
Sum omløpsmidler 29 46 77
Sum eiendeler 1 229 1 426 1 637
Sum egenkapital -662 -318 76
Sum langsiktig gjeld 0 0 16
Sum kortsiktig gjeld 1 891 1 744 1 544

Skaaret Management Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaaret Management Group AS - 986832378
Andre sportsaktiviteter
Drengsrudbekken 10, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,5 år
Styrets leder 2004 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-255 000
Gjeld
313 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -24 -16
Resultat før skatt -24 -20 -10
Ordinært resultat -24 -20 -10
Årsresultat -24 -20 -10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 59 82 98
Sum eiendeler 59 82 98
Sum egenkapital -255 -230 -210
Sum langsiktig gjeld 41 51 66
Sum kortsiktig gjeld 272 261 242

Vibrand Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vibrand Kapitalforvaltning AS - 947489771
Fondsforvaltningsvirksomhet
Holtet 45, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 628 000
Personalkostnader
6 179 000
Lederlønn
1 179 000
Anleggsmidler
154 000
Egenkapital
6 931 000
Gjeld
1 372 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 52 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 628 9 784 7 999
Driftsresultat -675 329 -620
Resultat før skatt -611 381 -610
Ordinært resultat -611 381 -610
Årsresultat -611 381 -610
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 154 191 212
Sum omløpsmidler 8 149 9 277 8 342
Sum eiendeler 8 303 9 467 8 553
Sum egenkapital 6 931 7 806 7 425
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 372 1 661 1 129

Nbnp 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nbnp 2 AS - 998845467
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
96 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 215 000
Egenkapital
95 150 000
Gjeld
253 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 022 -1 212 -1 263
Resultat før skatt -885 -1 045 -1 051
Ordinært resultat -885 -1 045 -1 051
Årsresultat -885 -1 045 -1 051
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 86 215 85 515 84 100
Sum omløpsmidler 9 188 10 855 13 256
Sum eiendeler 95 403 96 370 97 356
Sum egenkapital 95 150 96 035 97 080
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253 335 276

Blakstadmarka 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blakstadmarka 26 AS - 984807945
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 311 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
18 723 000
Gjeld
80 937 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 13 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 4
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 50 75 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 311 174 078 9 264
Driftsresultat 5 241 54 341 4 086
Resultat før skatt 2 042 42 351 3 713
Ordinært resultat 2 042 42 351 3 713
Årsresultat 2 042 42 351 3 713
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 62 180
Sum omløpsmidler 99 642 246 770 72 323
Sum eiendeler 99 660 246 832 72 503
Sum egenkapital 18 723 51 780 9 430
Sum langsiktig gjeld 16 740 12 196 266
Sum kortsiktig gjeld 64 197 182 856 62 807

Haakon Skaaret Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haakon Skaaret Holding AS - 999268013
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
732 000
Egenkapital
1 499 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 45 28 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -8 -8
Resultat før skatt 664 10 10
Ordinært resultat 664 10 10
Årsresultat 664 10 10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 732 776 776
Sum omløpsmidler 801 92 82
Sum eiendeler 1 533 868 858
Sum egenkapital 1 499 835 825
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 33 33

Johan Skaaret Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Johan Skaaret Holding AS - 999262430
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
732 000
Egenkapital
1 488 000
Gjeld
81 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 45 26 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -9 -8
Resultat før skatt 664 10 9
Ordinært resultat 664 10 9
Årsresultat 664 10 9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 732 776 776
Sum omløpsmidler 837 116 95
Sum eiendeler 1 569 892 871
Sum egenkapital 1 488 823 813
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81 69 58

Skaaret Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaaret Eiendom AS - 966725095
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 10, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 711 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
12 177 000
Gjeld
32 913 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 10
Kapitalomsetningshastighet 4 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 18 0 8
Kontantstrøm fra drift 18 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 68 10 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 31 711 272 35 269
Driftsresultat 5 260 -2 052 1 313
Resultat før skatt 4 092 -1 926 849
Ordinært resultat 4 092 -1 926 849
Årsresultat 4 092 -1 926 849
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 45 090 9 432 9 865
Sum eiendeler 45 090 9 432 9 865
Sum egenkapital 12 177 4 051 5 978
Sum langsiktig gjeld 1 726 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 187 5 381 3 887

Pareto World Wide Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pareto World Wide Offshore AS - 991206817
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
C/o Pareto Investorservice AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 227 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -232 -619 -1 238
Resultat før skatt -3 450 -2 875 -8 144
Ordinært resultat -3 450 -2 875 -8 144
Årsresultat -3 450 -2 875 -8 144
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 343 8 042 17 169
Sum eiendeler 4 343 8 042 17 169
Sum egenkapital 4 227 7 677 10 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 365 6 616

Skaaret Landskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaaret Landskap AS - 970983295
Beplantning av hager og parkanlegg
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2008 1,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
102
Styremedlemmer
0
Omsetning
241 674 000
Personalkostnader
56 027 000
Lederlønn
901 000
Anleggsmidler
16 126 000
Egenkapital
41 578 000
Gjeld
49 216 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 58 58 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 241 674 164 436 142 411
Driftsresultat 8 054 6 636 5 644
Resultat før skatt 6 317 5 281 4 427
Ordinært resultat 6 317 5 281 4 427
Årsresultat 6 317 5 281 4 427
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 126 11 644 11 091
Sum omløpsmidler 74 668 67 183 58 549
Sum eiendeler 90 794 78 827 69 640
Sum egenkapital 41 578 35 260 35 260
Sum langsiktig gjeld 11 731 8 060 7 146
Sum kortsiktig gjeld 37 485 35 507 27 234

Per O. Skaaret Consult

Foretaksinfo
(Aktiv) Per O. Skaaret Consult - 946322962
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Drengsrudbekken 11, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Skaaret Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaaret Holding AS - 918722882
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drengsrudbekken 10, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 2003 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
312 164 000
Personalkostnader
72 432 000
Lederlønn
927 000
Anleggsmidler
112 476 000
Egenkapital
108 503 000
Gjeld
172 406 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 2 18 8
Kontantstrøm fra drift 0 18 14
Rentedekningsgrad 2 10 8
Likviditetsgrad II 4 0 2
Totalt 17 70 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 312 164 343 898 193 381
Driftsresultat 1 213 52 856 6 496
Resultat før skatt -5 070 39 911 8 108
Ordinært resultat -5 070 39 911 8 108
Årsresultat -5 670 39 409 7 687
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 112 476 105 650 94 378
Sum omløpsmidler 168 434 306 606 130 622
Sum eiendeler 280 910 412 256 225 000
Sum egenkapital 108 503 123 228 83 317
Sum langsiktig gjeld 83 907 77 468 56 330
Sum kortsiktig gjeld 88 499 211 560 85 353

Skaaret Agentur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaaret Agentur AS - 948737221
Engroshandel med klær
Drengsrudbekken 10, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
113 000
Egenkapital
6 831 000
Gjeld
545 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 32 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -25 -25
Resultat før skatt 452 149 380
Ordinært resultat 452 149 380
Årsresultat 452 149 380
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 113 113 113
Sum omløpsmidler 7 263 6 814 6 686
Sum eiendeler 7 376 6 926 6 798
Sum egenkapital 6 831 6 909 6 760
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 545 17 38

Vestland Seismic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestland Seismic AS - 992043717
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2013 5,1 år

Pareto World Wide Offshore Rederi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pareto World Wide Offshore Rederi AS - 990659761
Annen verdipapirforvaltning
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,6 år

Aktiv Styring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aktiv Styring AS - 989193090
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Nedre Strandgate 27, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2016 10,6 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Arctander Eftf. AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctander Eftf. AS - 989378570
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vollenmarka 19, 1390 Vollen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år
Adm. direktør 2006 2007 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
616 000
Egenkapital
7 242 000
Gjeld
1 306 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 36 16 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -8 -48
Resultat før skatt 633 1 2 559
Ordinært resultat 633 1 2 559
Årsresultat 633 1 2 559
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 616 459 486
Sum omløpsmidler 7 932 7 415 3 303
Sum eiendeler 8 548 7 874 3 789
Sum egenkapital 7 242 6 609 110
Sum langsiktig gjeld 1 080 1 053 1 032
Sum kortsiktig gjeld 226 212 2 648

Norway Event AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norway Event AS - 980636658
Ikke tilgjengelig
Drengerudsbekken 10, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 4,1 år

North Pool Team AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Pool Team AS - 980585026
Ikke tilgjengelig
Anthon Walles vei 34 B, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år

ISS Skaaret AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) ISS Skaaret AS - 919946040
Ikke tilgjengelig
Drengsrudbekken 10, 1372 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,4 år
Adm. direktør 2001 2004 2,4 år

Protector Forsikring ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Protector Forsikring ASA - 985279721
Skadeforsikring
Aker Brygge Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
193
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 158 023 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 478 000
Egenkapital
2 019 335 000
Gjeld
12 722 870 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 8
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 20 12 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 158 023 2 843 377 2 930 970
Driftsresultat -163 029 -4 104 198 573
Resultat før skatt -76 079 -20 731 476 717
Ordinært resultat -76 079 -20 731 476 717
Årsresultat -4 534 -295 400 516 536
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 81 478 63 324 2 108 038
Sum omløpsmidler 14 660 727 12 768 729 10 164 089
Sum eiendeler 14 742 205 12 832 053 12 272 127
Sum egenkapital 2 019 335 2 033 073 2 591 262
Sum langsiktig gjeld 9 701 657 1 361 727 8 347 481
Sum kortsiktig gjeld 3 021 213 9 437 253 1 333 383

Miklagard Golf AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Miklagard Golf AS - 979928483
Drift av idrettsanlegg
Hillern Gård, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 204 000
Personalkostnader
-59 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 669 000
Egenkapital
27 885 000
Gjeld
22 108 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 2 0 4
Likviditetsgrad II 2 10 2
Totalt 30 17 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 204 31 146 29 693
Driftsresultat -844 -18 210 1 099
Resultat før skatt -202 -19 046 220
Ordinært resultat -202 -19 046 220
Årsresultat -202 -19 046 220
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 48 669 34 611 68 888
Sum omløpsmidler 1 324 18 360 2 735
Sum eiendeler 49 993 52 971 71 623
Sum egenkapital 27 885 28 087 47 133
Sum langsiktig gjeld 20 000 20 250 21 250
Sum kortsiktig gjeld 2 108 4 634 3 239

Hafjell Golf AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafjell Golf AS - 982674859
Andre sportsaktiviteter
Nermosvegen 56, 2636 Øyer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 385 000
Personalkostnader
18 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 510 000
Egenkapital
5 265 000
Gjeld
3 973 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 1
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 19 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 385 1 394 1 491
Driftsresultat -118 -38 -107
Resultat før skatt -226 -141 -214
Ordinært resultat -226 -141 -214
Årsresultat -226 -141 -214
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 510 8 657 8 819
Sum omløpsmidler 729 1 015 1 219
Sum eiendeler 9 239 9 672 10 037
Sum egenkapital 5 265 5 491 5 632
Sum langsiktig gjeld 3 972 4 174 4 376
Sum kortsiktig gjeld 1 7 29

Trans Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trans Invest AS - 979206380
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Steinveien 14, 1453 Bjørnemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
179 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
514 000
Egenkapital
605 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 78 74 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 179 174 166
Driftsresultat 107 99 98
Resultat før skatt 94 99 99
Ordinært resultat 94 99 99
Årsresultat 94 99 99
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 514 514 514
Sum omløpsmidler 211 102 172
Sum eiendeler 725 616 686
Sum egenkapital 605 511 602
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 105 84