Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Pål Arthur Baadstrand

Rapportdato: 2020-08-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 963 og med ett samlet driftsresultat på 778. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mosjøen Invest AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 407 59
- Styrets leder 2011 - Aktiv 407 59
Mosjøen Hybelhus AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 024 271
Baadstrand Gardiner AS Styrets leder 2017 - Aktiv 5 784 358
Legato AS Styrets leder 2017 - Aktiv 880 150
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 880 150
Mosjøen Lyd og Lys AS Styrets leder 2014 - Aktiv 868 -60
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 868 -60

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mosjøen Eiendomsutvikling AS Vara­medlem 2009 - 2009
Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand Styrets leder 2009 - 2016
Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand Styrets leder 2009 - 2016

Mosjøen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Invest AS - 897284472
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,5 år
Styrets leder 2011 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
407 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 000
Egenkapital
189 000
Gjeld
70 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 83 10 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 407 326 364
Driftsresultat 59 -122 12
Resultat før skatt 46 -70 9
Ordinært resultat 46 -70 9
Årsresultat 46 -70 9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 112 89 32
Sum omløpsmidler 147 267 49
Sum eiendeler 259 356 82
Sum egenkapital 189 143 21
Sum langsiktig gjeld 4 5 0
Sum kortsiktig gjeld 66 208 61

Mosjøen Hybelhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Hybelhus AS - 919129786
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 024 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 318 000
Egenkapital
478 000
Gjeld
3 437 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 70 65 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 024 884 149
Driftsresultat 271 191 -307
Resultat før skatt 78 132 -349
Ordinært resultat 78 132 -349
Årsresultat 78 132 -349
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 318 3 523 1 369
Sum omløpsmidler 597 506 2 545
Sum eiendeler 3 915 4 029 3 914
Sum egenkapital 478 400 43
Sum langsiktig gjeld 3 267 3 458 3 485
Sum kortsiktig gjeld 170 170 386

Baadstrand Gardiner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baadstrand Gardiner AS - 980116964
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Sjøsiden Senter, 8654 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 784 000
Personalkostnader
1 273 000
Lederlønn
498 000
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
779 000
Gjeld
1 109 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 6
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 66 68 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 784 5 830 5 812
Driftsresultat 358 408 120
Resultat før skatt 270 312 87
Ordinært resultat 270 312 87
Årsresultat 270 312 87
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 5 7
Sum omløpsmidler 1 884 2 109 1 623
Sum eiendeler 1 888 2 115 1 630
Sum egenkapital 779 709 597
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 109 1 406 1 032

Legato AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Legato AS - 962397557
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
880 000
Personalkostnader
313 000
Lederlønn
250 000
Anleggsmidler
4 014 000
Egenkapital
647 000
Gjeld
4 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 55 17 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 880 1 084 7 294
Driftsresultat 150 -221 6 390
Resultat før skatt 75 -237 4 766
Ordinært resultat 75 -237 4 766
Årsresultat 75 -237 4 766
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 014 1 106 1 176
Sum omløpsmidler 783 2 761 5 450
Sum eiendeler 4 796 3 868 6 626
Sum egenkapital 647 989 3 527
Sum langsiktig gjeld 3 314 2 663 933
Sum kortsiktig gjeld 835 215 2 166

Mosjøen Lyd og Lys AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Lyd og Lys AS - 913809327
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
868 000
Personalkostnader
298 000
Lederlønn
231 000
Anleggsmidler
758 000
Egenkapital
194 000
Gjeld
621 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 4 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 20
Rentedekningsgrad 0 4 10
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 25 47 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 868 1 140 870
Driftsresultat -60 30 132
Resultat før skatt -66 6 78
Ordinært resultat -66 6 78
Årsresultat -66 6 78
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 758 855 770
Sum omløpsmidler 57 132 104
Sum eiendeler 815 986 875
Sum egenkapital 194 261 254
Sum langsiktig gjeld 522 640 350
Sum kortsiktig gjeld 99 85 271

Mosjøen Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Eiendomsutvikling AS - 992750251
Oppføring av bygninger
Seksjon 3 Brugata 5, 8656 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 486 000
Personalkostnader
418 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 604 000
Egenkapital
5 274 000
Gjeld
1 469 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 84 92 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 486 13 269 9 974
Driftsresultat 1 784 3 899 2 462
Resultat før skatt 1 363 2 540 1 773
Ordinært resultat 1 363 2 540 1 773
Årsresultat 1 363 2 540 1 773
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 604 8 447 7 406
Sum omløpsmidler 1 140 3 740 2 364
Sum eiendeler 6 744 12 188 9 769
Sum egenkapital 5 274 5 911 3 371
Sum langsiktig gjeld 276 4 649 4 275
Sum kortsiktig gjeld 1 193 1 627 2 123

Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand - 993730106
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,4 år
Adm. direktør 2009 2016 7,4 år