Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Pål Arthur Baadstrand

Rapportdato: 2019-11-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 060 og med ett samlet driftsresultat på 657. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mosjøen Invest AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 326 -122
- Styrets leder 2011 - Aktiv 326 -122
Mosjøen Hybelhus AS Styrets leder 2018 - Aktiv 884 191
Baadstrand Gardiner AS Styrets leder 2017 - Aktiv 5 830 408
Legato AS Styrets leder 2017 - Aktiv 880 150
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 880 150
Mosjøen Lyd og Lys AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 140 30
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 1 140 30

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mosjøen Eiendomsutvikling AS Vara­medlem 2009 - 2009
Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand Styrets leder 2009 - 2016
Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand Styrets leder 2009 - 2016

Mosjøen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Invest AS - 897284472
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
326 000
Personalkostnader
72 000
Lederlønn
12 000
Anleggsmidler
89 000
Egenkapital
143 000
Gjeld
213 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 10
Kapitalomsetningshastighet 4 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 14
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 6 2
Totalt 10 69
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 326 364
Driftsresultat -122 12
Resultat før skatt -70 9
Ordinært resultat -70 9
Årsresultat -70 9
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 89 32
Sum omløpsmidler 267 49
Sum eiendeler 356 82
Sum egenkapital 143 21
Sum langsiktig gjeld 5 0
Sum kortsiktig gjeld 208 61

Mosjøen Hybelhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Hybelhus AS - 919129786
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
884 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
5 000
Anleggsmidler
3 523 000
Egenkapital
400 000
Gjeld
3 628 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 65 5
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 884 149
Driftsresultat 191 -307
Resultat før skatt 132 -349
Ordinært resultat 132 -349
Årsresultat 132 -349
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 3 523 1 369
Sum omløpsmidler 506 2 545
Sum eiendeler 4 029 3 914
Sum egenkapital 400 43
Sum langsiktig gjeld 3 458 3 485
Sum kortsiktig gjeld 170 386

Baadstrand Gardiner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baadstrand Gardiner AS - 980116964
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Sjøsiden Senter, 8654 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 830 000
Personalkostnader
1 304 000
Lederlønn
465 000
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
709 000
Gjeld
1 406 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 12 4 4
Kontantstrøm fra drift 7 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 68 46 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 830 5 812 5 977
Driftsresultat 408 120 178
Resultat før skatt 312 87 133
Ordinært resultat 312 87 133
Årsresultat 312 87 133
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 7 9
Sum omløpsmidler 2 109 1 623 1 490
Sum eiendeler 2 115 1 630 1 499
Sum egenkapital 709 597 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 406 1 032 989

Legato AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Legato AS - 962397557
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
880 000
Personalkostnader
313 000
Lederlønn
250 000
Anleggsmidler
4 014 000
Egenkapital
647 000
Gjeld
4 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 55 17 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 880 1 084 7 294
Driftsresultat 150 -221 6 390
Resultat før skatt 75 -237 4 766
Ordinært resultat 75 -237 4 766
Årsresultat 75 -237 4 766
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 014 1 106 1 176
Sum omløpsmidler 783 2 761 5 450
Sum eiendeler 4 796 3 868 6 626
Sum egenkapital 647 989 3 527
Sum langsiktig gjeld 3 314 2 663 933
Sum kortsiktig gjeld 835 215 2 166

Mosjøen Lyd og Lys AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Lyd og Lys AS - 913809327
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,4 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 140 000
Personalkostnader
279 000
Lederlønn
179 000
Anleggsmidler
855 000
Egenkapital
261 000
Gjeld
725 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 8
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 47 77 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 140 870 583
Driftsresultat 30 132 87
Resultat før skatt 6 78 59
Ordinært resultat 6 78 59
Årsresultat 6 78 59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 855 770 510
Sum omløpsmidler 132 104 79
Sum eiendeler 986 875 589
Sum egenkapital 261 254 176
Sum langsiktig gjeld 640 350 367
Sum kortsiktig gjeld 85 271 46

Mosjøen Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosjøen Eiendomsutvikling AS - 992750251
Oppføring av bygninger
Seksjon 3 Brugata 5, 8656 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 269 000
Personalkostnader
2 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 447 000
Egenkapital
5 911 000
Gjeld
6 276 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 92 84 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 269 9 974 3 718
Driftsresultat 3 899 2 462 1 190
Resultat før skatt 2 540 1 773 844
Ordinært resultat 2 540 1 773 844
Årsresultat 2 540 1 773 844
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 447 7 406 5 658
Sum omløpsmidler 3 740 2 364 482
Sum eiendeler 12 188 9 769 6 140
Sum egenkapital 5 911 3 371 1 598
Sum langsiktig gjeld 4 649 4 275 4 260
Sum kortsiktig gjeld 1 627 2 123 282

Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosjøen Lyd og Lys Baadstrand - 993730106
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Snevegen 60, 8663 Mosjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,4 år
Adm. direktør 2009 2016 7,4 år