Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eirik Thomassen

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 371 166 og med ett samlet driftsresultat på 27 460. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ddw Offshore AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 228 918 -173 623
Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -281
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -281
Akofs Offshore AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 093 190 236 455
Akastor AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 49 058 -35 091
Aka Sph AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
P&k Invest AS Vara­medlem 2012 - 2018
Sameiet Pilestredet 59 Styre­medlem 2007 - 2011
Sameiet Pilestredet 59 Styre­medlem 2007 - 2011

Ddw Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ddw Offshore AS - 990999120
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
228 918 000
Personalkostnader
129 655 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
592 396 000
Egenkapital
-553 195 000
Gjeld
1 287 589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 3 9 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 228 918 146 747 153 681
Driftsresultat -173 623 -121 071 -400 225
Resultat før skatt -250 025 -207 660 -417 953
Ordinært resultat -250 025 -207 660 -417 953
Årsresultat -250 025 -207 660 -417 953
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 592 396 719 048 857 042
Sum omløpsmidler 141 998 127 628 151 714
Sum eiendeler 734 394 846 676 1 008 756
Sum egenkapital -553 195 -303 171 -95 510
Sum langsiktig gjeld 184 931 1 045 750 986 809
Sum kortsiktig gjeld 1 102 658 104 097 117 457

Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte

Foretaksinfo
(Aktiv) Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte - 915124526
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 820 000
Gjeld
11 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 37 0 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -281 -270 -20
Resultat før skatt 591 -573 16
Ordinært resultat 591 -573 16
Årsresultat 591 -573 16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 830 5 014 5 558
Sum eiendeler 5 830 5 014 5 558
Sum egenkapital 5 820 5 014 5 558
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 0 0

Akofs Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore AS - 920243630
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 093 190 000
Personalkostnader
140 611 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 076 514 000
Egenkapital
2 129 434 000
Gjeld
3 578 589 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 52 9
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 093 190 1 103 287
Driftsresultat 236 455 -118 796
Resultat før skatt -99 953 -546 747
Ordinært resultat -99 953 -546 747
Årsresultat -99 953 -633 785
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 5 076 514 4 428 691
Sum omløpsmidler 631 491 417 565
Sum eiendeler 5 708 006 4 846 256
Sum egenkapital 2 129 434 2 082 288
Sum langsiktig gjeld 2 091 172 1 959 344
Sum kortsiktig gjeld 1 487 417 804 624

Akastor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor AS - 983738478
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 058 000
Personalkostnader
49 298 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 242 727 000
Egenkapital
6 041 763 000
Gjeld
425 363 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 60 7 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 49 058 57 325 68 771
Driftsresultat -35 091 -49 232 -95 135
Resultat før skatt 462 213 -492 012 309 945
Ordinært resultat 462 213 -492 012 309 945
Årsresultat 342 567 -492 012 309 945
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 242 727 6 204 510 4 363 149
Sum omløpsmidler 224 399 290 452 2 471 056
Sum eiendeler 6 467 126 6 494 962 6 834 205
Sum egenkapital 6 041 763 5 912 769 5 480 816
Sum langsiktig gjeld 293 594 230 170 118 687
Sum kortsiktig gjeld 131 769 352 023 1 234 703

Aka Sph AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aka Sph AS - 919060360
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
31 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 31 30 30
Sum eiendeler 31 30 30
Sum egenkapital 31 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

P&k Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) P&k Invest AS - 991237429
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Seilduksgata 10 A, 0553 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2018 6,4 år

Sameiet Pilestredet 59

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Pilestredet 59 - 991959068
Ikke tilgjengelig
Hbri Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 3,9 år

Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA - 947360779
Juridisk tjenesteyting
Kronprinsesse Märthas Plass, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2 år