Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aksel Lund Svindal

Rapportdato: 2020-05-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 340 372 og med ett samlet driftsresultat på -69 029. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akbran AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Norselab Investment Management AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Db Equipment AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 112 443 16 908
A Sports AS Styrets leder 2019 - Aktiv 12 337 12 296
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 12 337 12 296
A Management AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -43
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -43

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
A Sports AS Styre­medlem 2018 - 2019
A Management AS Styre­medlem 2005 - 2007
Skioo Holding AS Styre­medlem 2016 - 2019
Norselab Founders AS Styre­medlem 2018 - 2018
Norse Digital AS Styre­medlem 2015 - 2017
Norselab Holding AS Styre­medlem 2015 - 2018

Akbran AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akbran AS - 924615974
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Slm Revisjon AS Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Norselab Investment Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norselab Investment Management AS - 924588519
Uoppgitt
Karenslyst Allé 9, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Db Equipment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Db Equipment AS - 997484851
Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer
Mølleparken 2, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 443 000
Personalkostnader
11 593 000
Lederlønn
795 000
Anleggsmidler
926 000
Egenkapital
30 698 000
Gjeld
33 438 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 83
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 112 443
Driftsresultat 16 908
Resultat før skatt 12 223
Ordinært resultat 12 223
Årsresultat 12 223
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 926
Sum omløpsmidler 63 209
Sum eiendeler 64 136
Sum egenkapital 30 698
Sum langsiktig gjeld 2 450
Sum kortsiktig gjeld 30 988

A Sports AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A Sports AS - 921403364
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Slm Revisjon AS Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 337 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
9 738 000
Gjeld
2 688 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 96 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 12 337 0
Driftsresultat 12 296 -6
Resultat før skatt 9 644 -6
Ordinært resultat 9 644 -6
Årsresultat 9 644 -6
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 12 426 100
Sum eiendeler 12 426 100
Sum egenkapital 9 738 94
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 688 6

A Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A Management AS - 888623892
Produksjon av klær og tilbehør ellers
Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2007 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 299 000
Egenkapital
41 791 000
Gjeld
45 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 25 37 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -43 -22 0
Resultat før skatt 9 081 27 487 -1 708
Ordinært resultat 9 081 27 487 -1 708
Årsresultat 9 081 27 487 -1 708
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 56 299 38 694 16 401
Sum omløpsmidler 31 173 38 153 28 969
Sum eiendeler 87 471 76 847 45 370
Sum egenkapital 41 791 32 710 5 223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45 680 44 138 40 147

Atulus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atulus AS - 918306048
Produksjon av klær og tilbehør ellers
Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 164 000
Personalkostnader
2 718 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 493 000
Egenkapital
-6 079 000
Gjeld
13 842 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 19 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 11 164 2 083
Driftsresultat -8 484 -3 122
Resultat før skatt -8 605 -2 431
Ordinært resultat -8 605 -2 431
Årsresultat -8 605 -2 431
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 493 2 174
Sum omløpsmidler 6 270 3 908
Sum eiendeler 7 763 6 082
Sum egenkapital -6 079 2 526
Sum langsiktig gjeld 11 500 0
Sum kortsiktig gjeld 2 342 3 556

Alpinco Gondoltoppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alpinco Gondoltoppen AS - 920749399
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hundervegen 122, 2636 Øyer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 234 000
Egenkapital
2 934 000
Gjeld
6 907 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -65 0
Resultat før skatt -91 0
Ordinært resultat -91 0
Årsresultat -91 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 7 234 0
Sum omløpsmidler 2 607 24
Sum eiendeler 9 841 24
Sum egenkapital 2 934 24
Sum langsiktig gjeld 4 276 0
Sum kortsiktig gjeld 2 631 0

Disruptive Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Disruptive Technologies AS - 912609952
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og maskiner
Ytrebygdsvegen 215, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 118 000
Personalkostnader
34 384 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 693 000
Egenkapital
151 556 000
Gjeld
17 219 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 15
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 28 118
Driftsresultat -39 407
Resultat før skatt -38 864
Ordinært resultat -38 864
Årsresultat -38 864
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 61 693
Sum omløpsmidler 107 083
Sum eiendeler 168 776
Sum egenkapital 151 556
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 17 219

Disruptive Technologies Research AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Disruptive Technologies Research AS - 913514874
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Ytrebygdsvegen 215, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 118 000
Personalkostnader
34 384 000
Lederlønn
1 215 000
Anleggsmidler
61 689 000
Egenkapital
112 672 000
Gjeld
36 573 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 15 8 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 118 2 480 347
Driftsresultat -39 010 -82 696 -37 721
Resultat før skatt -38 621 -82 639 -37 655
Ordinært resultat -38 621 -82 639 -37 655
Årsresultat -38 621 -82 639 -37 655
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 689 13 040 849
Sum omløpsmidler 87 554 20 329 16 466
Sum eiendeler 149 243 33 368 17 315
Sum egenkapital 112 672 16 473 -51 687
Sum langsiktig gjeld 19 100 0 60 800
Sum kortsiktig gjeld 17 473 16 895 8 202

Airthings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Airthings AS - 993092045
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 281 000
Personalkostnader
47 979 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 799 000
Egenkapital
97 507 000
Gjeld
46 303 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6
Resultatgrad 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 7
Rentedekningsgrad 0 8
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 16 49
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 144 281 98 560
Driftsresultat -12 398 3 434
Resultat før skatt -9 194 4 120
Ordinært resultat -9 194 4 120
Årsresultat -9 194 4 120
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 10 799 3 047
Sum omløpsmidler 133 010 70 449
Sum eiendeler 143 809 73 496
Sum egenkapital 97 507 49 247
Sum langsiktig gjeld 17 889 0
Sum kortsiktig gjeld 28 414 24 249

Vesseladmin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesseladmin AS - 918746145
Annen teknisk konsulentvirksomhet
V/norselab Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
530 000
Lederlønn
413 000
Anleggsmidler
5 747 000
Egenkapital
3 818 000
Gjeld
5 292 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -375 -6
Resultat før skatt -378 -6
Ordinært resultat -378 -6
Årsresultat -378 -6
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 5 747 4 000
Sum omløpsmidler 3 362 194
Sum eiendeler 9 109 4 194
Sum egenkapital 3 818 4 194
Sum langsiktig gjeld 5 008 0
Sum kortsiktig gjeld 284 0

Skioo Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skioo Holding AS - 916539754
Programmeringstjenester
Karenslyst Alle 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Styre­medlem 2016 2019 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
123 402 000
Egenkapital
124 634 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 32
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -70 -116
Resultat før skatt -980 622
Ordinært resultat -980 622
Årsresultat -980 622
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 123 402 112 995
Sum omløpsmidler 1 239 14 481
Sum eiendeler 124 640 127 476
Sum egenkapital 124 634 127 472
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 4

Stiftelsen Vi

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Vi - 921443609
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
705 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 035 000
Gjeld
308 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 036
Resultat før skatt -965
Ordinært resultat -965
Årsresultat -965
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24 343
Sum eiendeler 24 343
Sum egenkapital 24 035
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 308

Lokals Ventures AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lokals Ventures AS - 821350042
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Slm Revisjon AS Skedsmogata 3a, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
667 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
1 174 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -7
Resultat før skatt -7
Ordinært resultat -7
Årsresultat -7
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 667
Sum omløpsmidler 530
Sum eiendeler 1 197
Sum egenkapital 23
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 174

Tregrensa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tregrensa AS - 921026447
Oppføring av bygninger
Grønnegata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 845 000
Egenkapital
990 000
Gjeld
5 030 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 14 20
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -19 -4
Resultat før skatt -12 2
Ordinært resultat -12 2
Årsresultat -12 2
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 5 845 0
Sum omløpsmidler 175 1 020
Sum eiendeler 6 020 1 020
Sum egenkapital 990 1 002
Sum langsiktig gjeld 5 019 0
Sum kortsiktig gjeld 11 18

Norselab Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norselab Management AS - 920604420
Uoppgitt
Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 963 000
Egenkapital
2 029 000
Gjeld
54 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 8
Totalt 12
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -10
Resultat før skatt -14
Ordinært resultat -14
Årsresultat -14
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 963
Sum omløpsmidler 119
Sum eiendeler 2 083
Sum egenkapital 2 029
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54

Norselab Dt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norselab Dt Invest AS - 917475075
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 249 000
Egenkapital
13 178 000
Gjeld
15 086 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -25 -45
Resultat før skatt -337 -188 -35
Ordinært resultat -337 -188 -35
Årsresultat -337 -188 -35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 249 23 653 23 668
Sum omløpsmidler 14 16 56
Sum eiendeler 28 263 23 669 23 724
Sum egenkapital 13 178 13 514 13 702
Sum langsiktig gjeld 15 056 10 154 10 006
Sum kortsiktig gjeld 30 1 16

Form Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Form Eiendom AS - 917327645
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Heiasvingen 18, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 534 000
Personalkostnader
970 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 875 000
Egenkapital
368 000
Gjeld
8 548 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 5 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 34 85 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 534 1 866 1 317
Driftsresultat 399 989 547
Resultat før skatt 51 747 351
Ordinært resultat 51 747 351
Årsresultat 51 747 140
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 875 0 5 080
Sum omløpsmidler 40 524 1 200
Sum eiendeler 8 915 524 6 280
Sum egenkapital 368 316 -181
Sum langsiktig gjeld 0 0 5 995
Sum kortsiktig gjeld 8 548 208 466

Riisalleen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Riisalleen Invest AS - 978687415
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Riisalleen 36, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 377 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 508 000
Egenkapital
71 979 000
Gjeld
39 789 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 63 28 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 377 0 0
Driftsresultat 2 324 -28 -29
Resultat før skatt 2 144 2 722 41 323
Ordinært resultat 2 144 2 722 41 323
Årsresultat 2 144 2 722 41 323
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 508 24 144 13 545
Sum omløpsmidler 93 259 82 763 59 915
Sum eiendeler 111 768 106 907 73 460
Sum egenkapital 71 979 69 835 67 113
Sum langsiktig gjeld 1 523 1 443 1 882
Sum kortsiktig gjeld 38 266 35 629 4 465

Norselab Founders AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norselab Founders AS - 918392033
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Karenslyst Allé 9, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 863 000
Personalkostnader
6 357 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
288 000
Egenkapital
2 737 000
Gjeld
3 273 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 16 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 863 0 0
Driftsresultat -7 172 0 0
Resultat før skatt -7 263 0 0
Ordinært resultat -7 263 0 0
Årsresultat -7 263 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 288 0 0
Sum omløpsmidler 5 723 30 39
Sum eiendeler 6 011 30 39
Sum egenkapital 2 737 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 273 0 9

Norse Digital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norse Digital AS - 885052282
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Karenslyst Allé 9, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 156 000
Personalkostnader
13 639 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 998 000
Egenkapital
-338 000
Gjeld
12 944 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 3
Rentedekningsgrad 4 0 6
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 26 13 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 156 32 559 32 963
Driftsresultat 474 -1 117 926
Resultat før skatt 26 -1 107 449
Ordinært resultat 26 -1 107 449
Årsresultat 26 -1 107 449
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 998 2 077 1 768
Sum omløpsmidler 10 608 7 725 10 341
Sum eiendeler 12 606 9 802 12 109
Sum egenkapital -338 -364 744
Sum langsiktig gjeld 625 1 250 1 894
Sum kortsiktig gjeld 12 319 8 916 9 471

Norselab Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norselab Holding AS - 915630324
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 115 000
Personalkostnader
2 793 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 902 000
Egenkapital
195 399 000
Gjeld
1 160 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 70 60 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 115 9 162 6 938
Driftsresultat -3 883 -1 146 -2 491
Resultat før skatt 41 709 14 353 26 097
Ordinært resultat 41 709 14 353 26 097
Årsresultat 41 709 14 353 26 097
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 150 902 88 362 74 289
Sum omløpsmidler 45 657 899 11 084
Sum eiendeler 196 559 89 262 85 373
Sum egenkapital 195 399 70 816 50 585
Sum langsiktig gjeld 0 4 875 0
Sum kortsiktig gjeld 1 160 13 571 34 788